Tisztelt Olvasó!

A közigazgatás szakmai fóruma

Budapest / Cikkek

Tisztelt Olvasó!

XIII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Tarlós István
főpolgármester
Budapest

Több mint egy év telt el azóta, hogy 20 év liberális-szocialista önkormányzást követően átvettük a Fővárosi Önkormányzat vezetését. 2010 októberében mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy Budapest főváros sok területen szervezetlen igazgatással rendelkezik, és ennek köszönhetően gyakorlatilag működésképtelenség határát kezdte súrolni.

Jól látható volt, hogy a főváros intézményei, cégei évek óta tulajdonosi kontroll nélkül működtek, a pénzügyekről és a vagyongazdálkodásról készített pillanatfelvétel egy helyzetkép és stratégia nélküli, rendezetlen ügyekkel és beárazatlan kockázatokkal teli, pénzügyi válsághelyzetben lévő fővárost mutatott. A fővárosban a rendszerváltás óta változatlanul működő kétszintű közigazgatás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket; diszfunkciói több területen a feladatok ellátásának bizonytalanságát, hatásköri zavarokat, a felelősségek és jogok összehangolatlanságát, akarati és módszerbeli széttagoltságot és a források szétforgácsolódását eredményezték. Nem segítette a helyzetet a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti bonyolultsága, a létszám indokolatlan felduzzasztása sem.

A legfontosabb feladatunk a rendteremtés volt, amely – mint fő rendező elv – a jövőben is minden területen tevékenységünk zsinórmértékéül szolgál.

Pénzügyek és vagyongazdálkodás

A pénzügyek területén a rendteremtés egyet jelentett – és jelent ma is – a gazdasági egyensúly helyreállításával és fenntartásával, valamint a prioritások következetes érvényesítésével. A 2011-es költségvetést már ezeknek az elveknek a figyelembe vételével terveztük, és – a csökkenő adóbevételek ellenére – sikerült mérsékelni a főváros finanszírozási hiányát, miközben a legfontosabb feladatokhoz szükséges forrásokat is kigazdálkodtuk.

Az év elején egy új, a ciklust átívelő Gazdasági Programot alkottunk meg. Ez a dokumentum az előfeltétele és egyszersmind a kerete is annak, hogy a Fővárosi Önkormányzat megvalósítsa alapvető feladatait, azaz képes legyen a finanszírozhatóság határain belül a megfelelő szolgáltatásokat nyújtani a polgárok számára. Az ehhez szükséges eszközöket szintén rögzíti a Gazdasági Programunk. Elvárásként fogalmaztuk meg magunkkal szemben: egy eddig az önkormányzatnál nem alkalmazott, központi kincstári rendszer létrehozását és egyben a kontrolling szemlélet meghonosítását. Döntéseink megalapozottságát szolgálja, ha naprakész információkkal rendelkezünk a főváros pénzügyi rendszeréről, így elengedhetetlen a pénzügyi információs rendszer használatának kiszélesítése. Láthattuk, hogy az előző városvezetés alatt milyen problémákat okoztak a be nem árazott kockázatok, így erre a területre különös figyelmet kell fordítanunk.

A Gazdasági Program megalkotásával párhuzamosan meghatároztuk a főváros új Vagyongazdálkodási Stratégiáját. Deklaráltuk, hogy a vagyongazdálkodás elsősorban az önkormányzati feladatellátást szolgálja, és csak ezt követheti a piaci típusú gazdálkodás megvalósítása.

Az új városüzemeltetési modell

2010. október 27-én, az újonnan alakult Fővárosi Közgyűlés első érdemi ülésén jóváhagytuk az új városüzemeltetési modell koncepcióját, melynek egyik fontos eleme volt a korábban tulajdonosi kontroll nélkül működő – fővárosi tulajdonban lévő – gazdasági társaságok holdingokba szervezése. Bár mindössze egy év telt el azóta, hogy Budapest kormányrúdját a kezünkbe vettük és így csodát persze nem tehettünk, már láthatóak az eredmények. A holdingok létrehozásával a főváros cégei hatékonyabban és gazdaságosabban működnek. A társaságok többsége a pazarlás megszüntetése mellett bevételeit is növelni tudta. A megtakarítások a cégek méretétől és tevékenységétől függően az évi néhány tízmillió forintos összegektől a milliárdos nagyságrendig terjednek. Bízom abban, hogy erőfeszítéseink eredményeként már a budapesti polgárok is éreznek egyfajta új – igazi városgazdai – szellemiséget.

A Főpolgármesteri Hivatal átalakítása

A Fővárosi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásával egyértelműen szétválasztottuk a hivatali apparátus és a választott testületek feladatait, átrendeztük a döntéshozatali hatásköröket. A Főpolgármesteri Hivatalban a korábbi ügyosztályok és alosztályok helyén főosztályokat, s azok alárendeltségében működő osztályokat hoztunk létre. Az 1300 fős hivatal létszámát 1100 fősre szűkítettük.

A Főpolgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül létrehoztuk a Projektmenedzsment Főosztályt, mely egységesen és hatékonyan kezeli az Európai Uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseket, nagyberuházásokat.

Az elmúlt egy év legfontosabb eredményei

A végső a mérleg felállítására természetesen csak a ciklus végén lesz lehetőség. Annyit azonban mindenképpen szükséges kiemelni, hogy amellett, hogy a fővárosi közéletből sok minden eltűnt, ami nem volt odavaló, több területen értünk el jelentős eredményeket. Korrigáltuk az Alstom szerződést, (az ország legnagyobb EU támogatású projektjét) a városházi struktúra és a szerződési gyakorlat átalakításával szétválasztottuk a megrendelő, a végrehajtó és az ellenőrző szerepköröket, gátat szabtunk a pazarlásnak és a korrupciónak. Az eredményeink, és további intézkedéseink részletes ismertetésére e hasábokon terjedelmi okokból nincs lehetőség, de kollégáim írásaiból a szaklap olvasói átfogó képet kaphatnak a fővárosi hajléktalan-ellátás, valamint az oktatási intézményrendszer átalakításáról is.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu