Vas megye

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vas Megye

Vas megye

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
Kovács FerencVas megye 263.251 lakosával, 216 településével az ország
egyik legkisebb megyéje. Elhelyezkedéséből és egyéb adottságaiból fakadóan
mégis meghatározó Magyarország térképén. Szent István korában az eredetileg
római castrumból lett vasvári várispánságból fejlődött ki, székhelye 1578 óta
Szombathely.

 

Megyénk évszázadokon át a kapu szerepét vállalta kelet és
nyugat között, utak találkozásában állván az őrzés és befogadás, a küzdelem és
hősies helytállás jutott osztályrészéül attól függően, hogy béke vagy háborúság
tette próbára az itt élőket. Negyven év a szögesdrót árnyékában visszavetette
az ipari fejlődésben, de akkor is megtalálta útját a belső építkezésnek:
európai színvonalú kulturális infrastruktúrát alkotott, s a hagyományőrzés
eszközeivel hiteles és tartós értéket teremtett.

 

A vasi táj változatossága és sokszínűsége, a természet
érintetlensége, Kőszeg és környéke, a Ság hegy és az Őrség, a Rába és a
termálvizekre épült fürdőhelyek vonzóvá teszik az idelátogatók számára
vidékünket. Országosan Vas megyében található a legtöbb kastély, ezért
nevezhető a Rába-mente a „magyar Loire-menti kastélyok" területének.

 

Római és középkori emlékek, legendák, történetek lengik be a
tájat, s a magyar géniusz számtalan megnyilvánulása bizonyítja, hogy egyes
tájegységeink atmoszférája közelebb áll az athénihoz, mint az alpesihez.
Költészet és bor földje ez, Berzsenyié és Dukai Takács Judité, Weöres Sándoré
és Békássy Ferencé, nagy elszánásoké irodalomban, művészetben és a mindennapi
életben is. Batthyányak – a mártír miniszterelnök és az immáron boldog önzetlen
herceg-orvos – , Mindszenty és Brenner János lába nyomát hordozza e föld, s azt
a lelkiséget, amellyel ők, az egykor voltak Istenért és hazáért vállalták az
életáldozatot.

 

Nem véletlen tehát, hogy az itt élőkben erős a megyetudat, s
ezt nemcsak a népdal „Vas megyei gyerek vagyok" vallomása, de a mai tenniakarás
is bizonyítja.

 

Tennivaló pedig van bőven. Vas megye településhálózata
aprófalvas jellege miatt sűrű, összességében kialakult hierarchiával
rendelkezik. Kilenc kistérségbe tömörülnek településeink, a megyén belül
azonban jelentős különbségek vannak az egyes kistérségek között. Rendkívül
fontos feladat az elmaradott térségek felzárkóztatása, minden eszköz
felhasználása ahhoz, hogy a nivellálás előrelátható időn belül megtörténjék. A
közelmúlt városavatásai jó irányba mutatnak, zajlik az egészséges urbanizáció,
amely egyben a szolgáltatások színvonalának emelkedését is jelenti. A
kommunális infrastruktúrafejlesztéseket folytatni kell annak ellenére, hogy
megyénk jelentős előrelépéseket tett ezen a téren az elmúlt években.

 

Égetően fontos probléma a közlekedéshálózat fejlesztése.
Amennyiben ez nem követi a gazdasági fejlődés ütemét, megyénk számára hátrányos
helyzetet teremt, hiszen a letelepedő cégek, vállalkozások számára
elengedhetetlen kritérium a megfelelő közlekedési infrastruktúra.

 

A természet és környezet védelme talán minden eddiginél
fontosabb szerepet kapott napjainkban. Először a lignitbánya-ügy, majd a Rába
folyamatos habzása és a határ közelébe tervezett osztrák szemétégető serkentett
tettre szakembereket és felelős politikusokat. Az önálló Őrségi Nemzeti Park
megalakulása reményekkel töltött el bennünket, aztán újra harcba szállhattunk
az önállóságáért. A történések figyelmeztettek: meg kell alkotni a megyei
környezetvédelmi programot, amely hosszú távra megrajzolja a
fejlődés-fejlesztés irányait és kijelöli a felelős szerepeket.

 

A megye gazdaságának teljesítménye országosan jónak
mondható. Ez elsősorban a hozzánk települt nagy cégeknek köszönhető, de nem
szabad megfeledkeznünk a kis- és középvállalkozókról sem. Szombathely, Sárvár,
Szentgotthárd ipari parkjai, az új szakképzés-szervezési társulás létrehozása
reményt jelent a jól összehangolt gazdasági működésre. Az önkormányzatok,
kamarák, érdekképviseleti szervek összefogása erősítheti a
vállalkozásélénkítést.

 

A mezőgazdaságban a táj-, fajta- és eredetvédelem
megvalósítása a cél. A megyei önkormányzat a Vas megyei termékklaszter
megalakításával és a vasi termékek bolthálózatának kiépítésével szolgálhatja
ezt az ügyet.

 

Nagy lehetőségek rejlenek a turizmusban, különösen a termál-
és gyógyturizmusban. Bükfürdő mellé felzárkóznak azok a települések, amelyek e
téren eszközölt beruházásai Magyarország meghatározó megyéjévé teszik Vas
megyét.

 

A környezetbarát energiák kihasználása, bár vannak helyi
kezdeményezések, még várat magára. Megyei szintű összehangolással kell nagyobb
előrelépésre vállalkoznunk e téren is.

 

Az a szocio-kulturális környezet, amelyben mindez
megvalósulhat, országosan is fejlettnek mondható. A megye számos közművelődési,
közgyűjteményi, művészeti intézményt tart fenn, erősíteni kell ezek térségi
szolgáltató szerepét. Szombathely új színháza új színt fog jelenteni a sokszínű
palettán. A Berzsenyi Dániel Főiskola Savaria Egyetemi Központként szolgálja az
idei évtől Vas megye tudományos életét.

 

Egészségügyi infrastruktúránk kiterjedt, számos közelmúltbeli
új beruházással, s a Markusovszky Kórház megyei tulajdonú zrt-vé alakulásával
talán kézben tudjuk tartani a megye lakosainak megfelelő színvonalú
egészségügyi ellátását. Szociális intézményrendszerünk fejlesztése közeli
terveink közt szerepel.

 

Vas megyében a demográfiai folyamatokból előrevetíthető
tendenciák kedvezőtlen irányt jeleznek, ezért nagyon fontos a települések
népességmegtartó képességének fokozása. Növelni kell a rurális térségek
vonzerejét, részben munkahelyek biztosításával, részben az életkörülmények
javításával.

 

Ha terveinket valóra válthatjuk, akkor továbbra
is jó lesz itt élni és alkotni. Magyar, horvát, szlovén, német és roma
lakosaink továbbra is itthon érzik majd magukat, és unokáink is büszkén éneklik
„Vas megyében születtem!"

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu