A telepengedélyezési eljárás új „rendje” és annak anomáliái 2009/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Területfejlesztés

A telepengedélyezési eljárás új „rendje” és annak anomáliái 2009/5

XI. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Agyagási Péter dr.
tanácsos
Eger
Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály


 

Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy jelen írásommal ne egy jogszabály alkalmazásával kapcsolatos konkrét kérdésekre adható válaszokat, hanem a végrehajtás során felmerülő anomáliák, mint nem kívánatos jelenségek létét taglaljam.

 


Folyó év március 31. napján hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet /a továbbiakban (R.)/. Az (R) elfogadásának jogpolitikai indoka kétségtelenül a folytatni kívánt gazdasági tevékenység jogszerű megkezdése lehetséges időpontjának a korábbi szabályokhoz képesti előbbre hozása, és a vállalkozói oldalon az oly sokat emlegetett adminisztratív terhek csökkentése. A jogalkotás filozófiája – különösen a napjainkban tapasztalható gazdasági helyzetben – elismerésre érdemes. Egy jogszabály gyakorlati életben történő alkalmazhatóságával kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémák azonban messze túlmutathatnak a fentieken. Exemplis discimus, azaz a példákból tanulunk. Jelen értekezésem témáját képező leheletnyi szabályozó vonatkozásában fokozattan érvényes a sentencia: hatályba lépése kapcsán hivatalunk – az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal – az elsőfokú hatóságok munkájának segítése érdekében a régióban összegyűjtötte az (R) értelmezésével kapcsolatos, és a gyakorlat korábbi tapasztalatai alapján (is) felmerülő kérdéseket. Megkeresésünkre rövid idő alatt 65, azaz hatvanöt kérdés érkezett, melyek némelyikének megválaszolása komoly fejtörést okozva, régió szintű egyeztetés összehívását igényelte. Természetesen sor került a jogalkotásáért felelős szakminisztérium állásfoglalásának beszerzésére is, azonban számos kérdés továbbra is nyitott maradt. A probléma fő okaként talán az elsők közt említhető, hogy a jogalkotó a legegyszerűbb szituációkból kiindulva alakította ki az irányadó regulákat, holott az életben – ahogyan az már oly sokszor bebizonyosodott – gyakran a tipikus az, ami a legritkábban fordul elő. Így maradhat továbbra is bizonytalan többek közt, az (R) igen egyszerűnek és világosnak tűnő 11. §-ának (6) bekezdése kapcsán, „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési, kerületi önkormányzat jegyzője a (4) bekezdés szerint megküldött iratok alapján a már működő telepet a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül, a (5) bekezdés szerint megküldött iratok alapján – ha az ipari tevékenység bejelentés-köteles – haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző a bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételével egyidejűleg a telepengedélyt bevonja.” hogy mi a jogszerű eljárás abban az esetben, ha az ügybeli telepengedély telepengedély-köteles és bejelentés-köteles tevékenységeket is tartalmaz. Az ugyancsak szimplának tűnő iránymutatás szerint a korábban kiadott telepengedélyt részlegesen, csak a bejelentés-köteles tevékenység vonatkozásában kell bevonni. A problémát az egyszeri jogalkalmazó számára az okozhatja, hogy az előbbi intézkedés eljárásjogi, sőt, ha szigorúan vizsgáljuk a dolgot anyagi jogi alapja is hiányzik. Az (R) soron következő módosításai a gyakorlat által felszínre hozott nehézségek egy részét nyilvánvalóan orvosolni fogja. Azonban a jogbiztonság kritériumának, mint általános jogelvnek az érvényre juttatása fordított sorrendet igényelne: már az eredeti jogalkotás szintjén minimalizálni a problémás esetek előfordulásának lehetőségét. A kívánatos cél elérésének az eszközei a jogalkotási metodika eljárásrendjében rendelkezésre állnak, hiszen e jogszabály tervezetét is országszerte rengeteg közigazgatási szakember véleményezte. A felszínre került anomálik száma – remélhetőleg csak a látszat szerint – azonban egyenesen arányos a begyűjtött, ám meg nem szívlelt, jobbító szándékú észrevételek számával. A mondás szerint a cél szentesíti az eszközt, azonban talán nemcsak a jogalkalmazó bürokraták eljárását könnyítené meg az, ha a jó cél elérése érdekében közösen sikerülne megtalálni, megalkotni a megfelelő eszközt. Az államigazgatásban rengeteg alacsonyabb szinten tevékenykedő, ám a gyakorlati végrehajtás esetleges béklyóit „legfelsőbb” szinten ismerő, jobbító szándékú kolléga igényli és egyben nyitott egy effajta közös, mindennapi életünk jogi kereteit megteremtő munka iránt.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu