Beszámoló a Jegyzők Országos Szövetsége 2006-2010. évi tevékenységéről

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

Beszámoló a Jegyzők Országos Szövetsége 2006-2010. évi tevékenységéről


A Jegyzők Országos Szövetsége 1994. november 3-án, Érden – a polgárok házában – tartotta alakuló Közgyűlését.

 


Kimondásra került: Szövetségünk elődjének tekinti az 1877. szeptember 2-án alakult és 1948-ban megszűnt Községi Jegyzők Országos Egyesületét. Történetéből megállapítható, hogy Bihar, Heves, Torontál, Bácsbodrog megyék után Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is létrejöttek szervezetei.
Az 1994. évi  alakuló ülés jegyzőkönyve az alábbiakat tartalmazza:
„A megjelentek kifejezték azon igényüket, szándékukat, miszerint szükséges olyan egységes szervezetkialakítása, amely képes a jegyzők speciális helyzetének és szerepének figyelembe vételével szakmai, erkölcsi, és anyagi érdekeinek megfelelő képviselete, munkájuk szakmai színvonalának növelésére.
Ennek érdekében az Egyesületi jogról szóló 1989.évi II. törvény alapján társadalmi szervezet létrehozását tartják kívánatosnak és szükségesnek.”
A Jegyzők Országos Szövetsége a megalakulása óta alapszabálya szerint működik és minden évben megtartotta köz illetve küldöttgyűléseit.
A 2005. szeptember 14-i küldöttgyűlésén – megköszönve – Dr. Forgács István címzetes főjegyző elnök ötéves tevékenységét, új elnököt Dr. Mészáros Miklós Miskolc megyei jogú város címzetes főjegyzőjét választotta meg e tisztségre.
Dr. Mészáros Miklós címzetes főjegyző 2008 májusától a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára lett, ezért a 2008. június 30-i küldöttgyűlésen Dr. Bálint József Kalocsa város címzetes főjegyzőjét választotta elnökének a szervezet.
A Jegyzők Országos Szövetsége fontosnak tartotta és tartja más szervezetekkel való együttműködését, és ennek érdekében a meglévők mellett, a beszámolási időszakban az alábbi együttműködési megállapodásokat írta alá
• 2006 Miskolc Kistérségi Többcélú Társulással (a kistérségek kialakításának modellkísérlete tárgyában);
• 2007. május 5. Városi Jegyzők Nemzeti Intézetével (I.I.M.C.) USA;
• 2008. június 27. INFO-DATAX kft.-vel. (adatgyűjtési projekt kidolgozására). Az adatgyűjtési rendszer kidolgozására került sor. A Jegyzők Országos Szövetsége pályázatot nyújtott be a projekt megvalósítására, de kétszeri kísérlet ellenére elutasításra került, így az nem valósult meg.
• 2008. június 30-án az Országos Rendőr Főkapitánysággal. ( Bűnmegelőzési tevékenység végzésére.)
• 2010-ben a Raoul Wallenberg Egyesülettel. (A kisebbségek jogainak biztosítása érdekében.) Erről közös kezelési modellt dolgoztunk ki.
Az együttműködésekről megállapíthatjuk, hogy eredményesek voltak és növelték a Jegyzők Országos Szövetségének elfogadottságát és elismertségét.
Jegyzők Országos Szövetsége jelentős szakmai munkákban is részt vállalt.
Öt kiemelt témában vettek részt munkacsoportjaink:
• A Kistérségi Többcélú Társulások modellkísérleteiben, azok tapasztalatainak feldolgozásában és javaslatok kidolgozásában az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére. A kistérségek megalakulásának és működéseinek tapasztalatairól hat alkalommal Lillafüreden konferenciát szerveztünk a Miskolc Környéki Kistérségi Többcélú Társulással közösen. 2009-től ezt a konferenciát a Miskolc Környéki Kistérségi Többcélú Társulás önállóan rendezi meg.
• A jegyzői feladat és hatáskörök felülvizsgálatában. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére tanulmányt készítettünk, amelyet szakmai fórumokon ismertettünk.
• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére részt vettünk az „Út a Munkához” kormányprogram kidolgozásában. Örömmel láttuk, hogy az általunk kidolgozott témakörök beemelésre kerültek a programba. A megvalósítás során is aktív tevékenységet folytatott tagságunk. Megállapíthatjuk, hogy ennek a programnak a megvalósulása nagy siker volt Egyesületünk életében.
• Hasonló aktivitással dolgoztunk a TÁMOP. 2.5.1. projekt kidolgozásában és megvalósításában. A Városi Jegyzők Egyesületével közösen valósítottuk meg „A hálózatszintű együttműködés kialakítása a hatékonyabb jegyzői érdekképviselet megteremtése fejlesztése” című projekten. Ennek keretében megújítottuk a WWW.JOSZ.EU honlapunkat, amelyet kihasználva új alapokra helyezhetjük a jegyzők együttműködését szakmai kérdésekben. A projekt üzemeltetésére és működésének fenntartására a Városi Jegyzők Egyesületével közösen ötéves kötelezettségünk van.
• Az anyagi helyzetünk javítása érdekében elnyertük az ÁROP.-2/A-2008-0221 projekt számú munkát, amely „Vizsoly község polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése a megújuló közszolgálat igénye szerint” címet viseli. A munka elvégzése során munkacsoportunk általános helyzetelemzést készített. Ezt követően megvizsgálta a szervezetfejlesztés részterületeit így: a döntési mechanizmus korszerűsítését; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítását; a partnerség erősítését. Ezt követően javaslatokat adtunk és meghatároztuk azok megvalósításának lehetőségeit. A feladatot szerződés szerinti határidőre elvégeztük. Sajnos a munkáért járó teljes összeget a beszámoló készítésének időpontjáig nem kaptuk meg. Minden törvényes eszközt felhasználunk követelésünk teljesedése érdekében.
A Jegyzők Országos Szövetsége a Köztisztviselői törvény 2001. évi módosítása során fontos véleményesési jogkört kapott a 30/B § (4) bekezdésében.
A kormányfő a szaktárca javaslatára a kiemelkedően jól dolgozó jegyzők körében „Címzetes Főjegyzői” címet adományozhat, minden évben, a köztisztviselők napja alkalmából. A Jegyzők Országos Szövetségének, mint szakmai érdekképviseleti szervnek véleményezési jogköre van a Címzetes Főjegyzői címmel kapcsolatban. Ezzel a lehetőséggel – a megyei vélemények és rangsorok alapján –  a beszámolási időszak minden évében éltünk.
Itt meg kell említeni, azt a tényt, hogy a 2010-es évtől kezdődően a kormányzat – a költségvetés helyzetére való hivatkozással – megvonta a pénzügyi járandóságot a címzetes főjegyzői cím viselőitől avval a lehetőséggel, hogy az érintett önkormányzatok biztosíthatják saját költségvetésük terhére. A Jegyzők Országos Szövetsége a törvény módosítása előtt fellépett annak érdekében, hogy a parlament ne fogadja el ezt a hátrányos tételt. Tiltakozott az Országos Közigazgatási Érdekegyeztető Tanács két egymást követő ülésein, de a kormányzati oldal nem volt partner ebben a kérdésben. Az elnökség felhívást juttatott el a parlamenti pártok frakcióvezetőinek avval, hogy ne szavazzák meg a törvény módosítását. Sajnos erőfeszítéseink nem jártak sikerrel.
Ezt követően a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke levelet írt minden érintett címzetes főjegyző polgármesterének, hogy – lehetőleg – saját forrásból biztosítsák a címhez adható pénzügyi ellátmányt. Felméréseink szerint egyes esetekben az önkormányzatok éltek evvel a lehetőséggel, de többség – különösen községek – nem tudtak élni vele, forráshiány miatt.
A Jegyzők Országos Szövetsége továbbra is megtesz minden telhetőt, hogy a címhez adható pénzügyi ellátmányt a Magyar Állam költségvetése újra biztosítsa.
Az Országos Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács Ülésén rendszeresen részt veszünk. Elmondjuk véleményeinket és javaslatainkat. Az új kormányzat is él az egyeztetés lehetőségével.
Az előző kormányzatok működése alatt a jogszabályok véleményezése, egyeztetése folyamatos volt. Jelenleg a kisebb fajsúlyú tárcák által kezdeményezett jogszabályokat megkapjuk véleményezésre, de az egyéni képviselői indítványokat nem, mivel azt nem kell egyeztetni a társadalmi szervekkel. Reméljük, hogy ez a helytelen gyakorlat a későbbiek során minimális szintre csökken.
A köztisztviselőket érintő törvénymódosítások során nem tudtuk elérni, hogy ne hozzák meg a köztisztviselőket hátrányosan érintő jogszabályokat.(Végkielégítéseket sújtó adók, indoklás nélküli felmentés, két hónapos felmentési idő és végkielégítés.)
Az MKKSZ-szel egyeztetve felkértük a szakszervezeteket, hogy a fenti jogszabályok alkotmányossági vizsgálatának érdekében támadják meg az Alkotmánybíróság előtt a fent megjelölt témákban hozott törvényeket. Reméljük, hogy az Alkotmánybíróság a köztisztviselőkre nézve kedvező határozatokat hoz.
Szervezetünk életében nagy jelentőségű lépés volt 1999. december 3., amikor a Városi Jegyzők Egyesületével és a Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. részvételével létrehoztuk a „Jegyző” című szaklapot, amely 1999 decemberétől rendszeresen megjelenik. A lap fő feladata, hogy tájékoztassa a jegyzőket az alapvető szakmai eseményekről, kérdésekről, a szakmai és technikai újdonságokról a feladatuk gyakorlásával kapcsolatos jogi és közigazgatási kérdésekről. A lap már az interneten is elérhető, így lehetővé vált, hogy naprakész információk álljanak a közigazgatásban dolgozó szakemberek számára. A szerkesztőbizottságban a Jegyzők Országos Szövetsége változatlan összetételben képviselteti magát. A szerkesztőbizottság elnöke továbbra is a JOSZ. elnöke.
A Jegyzők Országos Szövetsége 2009. november 20-22 között Rókabércen megünnepelte megalakulásának 15. éves évfordulóját. Felkutattuk az alapító tagjainkat és meghívtuk őket az ünnepségre, sajnos járványos időszak miatt a vártnál kevesebben tudtak eljönni. Jó hangulatú rendezvény volt.
Tagjaink részére – meghatározott keretben- 2008, 2009, 2010-es évben pihenési lehetőséget biztosítottunk Bogácson a „Villa Sederkynn” apartman házban. Sajnos ezt a közkedvelt szolgáltatást a 2011. évtől nem tudjuk biztosítani tagságunk részére.
A beszámolóban a pénzügyi helyzetünkről csak annyit kívánok megjegyezni – mivel külön napirendi pont -, hogy kiegyensúlyozott és stabil.
A belföldi együttműködések kihatottak a Jegyzők Országos Szövetsége nemzetközi kapcsolataira is. Ebből következett, hogy a tagság részére külföldi tanulmányutakon való részvétel lehetősége adódott.
• 2006-ban két küldöttünk ellátogatott a Los Angeles (USA) városban tartott IIMC évi rendes kongresszusára.
• Az Amerikai szervezet (IIMC) küldöttségét 2007-ben, a XIV. Jegyző Közigazgatási konferencián fogadtuk. Részükre külön programot szerveztünk.
• 2005-ben kapcsolatfelvételre került sor az Izraeli Jegyzők Szervezetével. Ennek keretében 2008-ban kettő fő, 2010-ben kettő fő látogattak el Izraelbe. Az Izraeli Jegyzők Szervezetének delegáltjait viszontlátogatásra hívtuk meg, amelyek a részükről felmerült akadályok miatt meghiúsultak. Az újabb meghívásra várhatóan 2011-ben delegációt küldenek a XIX. Jegyző Közigazgatási Konferenciára, Keszthelyre. Részükre megfelelő programot fogunk összeállítani.
• Szoros kapcsolat alakult ki a Cseh Köztársaság Jegyzői Szervezetével is. 2008-ban elnöki szinten képviseltettük magunkat az évi rendes konferenciájukon. 2009-ben Prágában három fő részvételével közös megbeszéléseket folytattunk a Cseh Köztársaság szociális ellátó rendszeréről, amelynek tapasztalatait beépítettük a TÁMOP.2.5.1. számú projektbe, amely a hálózatszintű együttműködés kialakítására a hatékonyabb jegyzői érdekképviselet megteremtése szervezetfejlesztési tervbe. A XVIII. Jegyző Közigazgatási Konferencián fogadtuk a Cseh Köztársaság Jegyzői Szervezetének delegációját, Keszthelyen. Részükre külön programot szerveztünk.
• Baráti együttműködés fejlődött ki a Szlovák Köztársaság Jegyzői Szervezetével is. Kölcsönösen részt vettünk egymás szakmai konferenciáin. Legutóbb a XVIII. Jegyző Közigazgatási konferencián vettek részt kettő fővel, részükre külön programot szerveztünk. A 2010 októberében rendezett konferenciájukon a magyar helyhatósági választások miatt nem tudtunk részt venni.
• 2009-ben az elnökség július 20-27 között a Montenegrói Köztársaság közigazgatási rendszerét tanulmányozta.
• Tagságunk közül többen részt vettek 2010. július 3-9 között a Horvát Köztársaságba szervezett tanulmányúton.
• A Jegyzők Országos Szövetsége tagja, az Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO). E szervezet 2009-ben tartotta XVII. Kongresszusát az Örmény Köztársaság fővárosában, Jerevánban. Az elnökség négy tagja részt vett a konferencián, amelynek költségeihez a Nemzeti Civil Alaptól 200.000; Ft. támogatást kaptunk. A pénz felhasználásáról elszámoltunk, amelyet az NFÜ ellenőrzött 2010. november 30-án, mindent rendben találtak
• Az ACEEEO-on keresztül a Parlamenti Tanulmányok Központja (CPS UK) meghívta a Jegyzők Országos Szövetségének hét fős küldöttségét 2010. augusztus 20-27 között Londonba, az Egyesült Királyság Parlamentje működésének tanulmányozására. A résztvevők megismerkedtek a brit választási reform tartalmi kérdéseivel, a választási csalások problematikájával az angol választásokon, valamint a CPS tevékenységével és annak kapcsolataival az ACEEEO val.
Megállapíthatjuk, hogy a Jegyzők Országos Szövetsége aktív kapcsolatokat tart fenn a jelzett külföldi Jegyző Szervezetekkel. Az együttműködés révén a résztvevő kollegák fejleszthették tudásukat a modern közigazgatás magyarországi kialakításában.
Kalocsa, 2011. január.26.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu