Budapest Főváros Brüsszeli Irodája 2009/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Budapest / Cikkek

Budapest Főváros Brüsszeli Irodája 2009/5

XI. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Somogyi Andrea Budapest Uniós Ügyek Irodája irodavezető - Mátyási Gizella Budapest Brüsszeli Irodája irodavezetőBudapest Fővárosnak 2003 óta működik irodája Brüsszelben. Az Iroda fő feladata a fővárosi érdekek megjelenítése Brüsszelben és az uniós történések, információk szűrése és az érintettekhez való célzott eljuttatása.

 

A Fővárosi Közgyűlés 2003. májusi döntése után 2003 szeptemberében nyílt meg Budapest Főváros Brüsszeli Irodája, azzal a céllal, hogy közvetlen információs csatorna jöjjön létre az Európai Unió szervei és a Főváros között, valamint hogy a Fővárost láthatóbbá tegyük az uniós színtéren. Az Iroda szervezetileg a Főpolgármesteri Hivatal Európai Uniós Ügyek Irodájához tartozik, annak alosztályaként működik.
Az Iroda feladata az Európai Unió szerveivel történő szakmai kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzatot érintő témákban, az EU politikák és szakmai tendenciák figyelemmel kísérése, a Főváros érdekeinek aktív képviselete a döntés-előkészítő vitákban. Ezen túlmenően folyamatos tájékoztatást nyújt a Fővárost érintő brüsszeli döntésekről, javaslatokról, figyelemmel kíséri az aktuális pályázati lehetőségeket, részt vesz a beadandó projektek kidolgozásában, segíti a futó projektek végrehajtását, a szakmailag illetékesek és az Európai Bizottság munkatársai közötti kommunikáció felgyorsításával, a szükséges konzultációk, találkozók megszervezésével. Feladata továbbá Budapest involválása a brüsszeli városi, régiós képviseletek közötti szoros kapcsolattartásba.
A 2009 márciusától két fővel dolgozó Iroda az elmúlt évek során egy fővel működött, ám tevékenysége így is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a főváros érdekei eljussanak az európai döntéshozókhoz a kohéziós politika, a városi közlekedés és a várost érintő egyéb uniós szakpolitikák területén. Az eltelt öt év alatt az Iroda integrálódott a brüsszeli „uniós életbe”: jó kapcsolatokat ápol az Európai Bizottság főigazgatóságaival, az Európai Parlamenttel, a Régiók Bizottságával, a több mint 200 régiós és városi képviselettel, valamint Magyarországnak az Európai Unió Mellé Rendelt Állandó Képviseletével. Az Iroda érdekképviseleti tevékenységének egyik kimagasló érdeme a városi közlekedés és a lakóépületek felújításának a Strukturális Alapokból történő támogathatósága. A városi közlekedésről, a közlekedés jövőjéről, az uniós költségvetés felülvizsgálatáról, a kohéziós politika jövőjéről szóló vitákban hangot adtunk és adunk az újonnan csatlakozó országok, a közép kelet európai városok nevében a Főváros elképzeléseinek, a térségbeli városok és Budapest érdekében.
Az elmúlt évek során az Iroda számos tanulmányutat szervezett, így a Fővárosi Közgyűlés különböző bizottságai, az EU referensek közvetlen betekintést nyerhettek a Brüsszelben folyó munkába, az uniós intézmények életébe. Bár az Irodát a Fővárosi Önkormányzat alapította és tartja fenn, több fővárosi kerület szakemberei is támaszkodnak készséges munkájára, és veszik igénybe azt a kapcsolati tőkét, amellyel az Iroda munkatársai rendelkeznek.
A Brüsszeli Iroda biztosítja és tartja fent a kapcsolatot az EUROCITIES városszervezettel is, amelynek titkársága Brüsszelben található. Budapest 1996 óta tagja a több mint 130 európai várost tömörítő, a városi érdekek uniós politikákban való megjelenítéséért, a városok uniós támogatásáért lobbizó EUROCITIES városszervezetnek. Az ugyanezekért a célokért küzdő brüsszeli informális hálózatok („Fővárosok és Főváros-régiók”, a „Városok a kohézióért”) munkájában is részt veszünk, biztosítva ezzel, hogy Budapest érdekei valamennyi kommunikációs csatornán eljussanak az európai döntéshozókhoz.
Az Iroda további fontos feladata, hogy biztosítsa Budapest részvételét azokon a különböző brüsszeli eseményeken, amelyeket az uniós intézmények kínálnak a regionális és városi képviseleteknek. Így 2004-től Budapest minden évben jelen van a régiók és városok októberi szakmai „seregszemléjén”, az ún. Open Days-en (Nyílt Napok). 2008-ban például a magán- és közszféra együttműködésével megvalósítani tervezett budapesti projekteket mutatta be a Főváros a Business Europe által szervezett szemináriumon. Egy másik – Prágával, Ile-de-France Régióval, Szófiával, Madriddal és az un. G-4 városokkal (Amszterdam, Hága, Rotterdam, Utrecht) közösen szervezett – szemináriumon a kohéziós politika jövője volt a téma és mivel az Európai Bizottság e témáért felelős vezetője is előadóként jelen volt, a  leghatékonyabban sikerült ezen városok véleményét eljuttatni a kohéziós politika 2013 utáni kereteit meghatározó egyik kulcsszereplőhöz. 2009-ben „Városi kihívások, innovatív megoldások” címmel szervez szemináriumot az Iroda.
Az elmúlt év kiemelkedő feladata volt a Budapest EU támogatással megvalósuló és megvalósítani kívánt kötöttpályás közlekedési fejlesztéseit Brüsszelben bemutató kiállítás sorozat.
Ami a jövőt illeti, új kihívás a 2011-es magyar EU elnökséghez kapcsolódóan a Főváros még aktívabb jelenlétének biztosítása Brüsszelben, illetve az elnökségi trojka másik két fővárosával (Madrid és Brüsszel) való együttműködés közös elnökségünk ideje alatt.
Brüsszeli magyar képviseletek elérhetőségei: http://www.hunrep.be/missionsHU.htm
www.eurocities.org
http://europa.eu

 

Somogyi Andrea Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Európai Uniós Ügyek Irodájának vezetője. Az Iroda feladata az önkormányzati részvétellel történő európai uniós projektek koordinálása. Együttműködve a többi ügyosztállyal, az Iroda ellátja az önkormányzat külső képviseletét is, továbbá felelős az Európai Unió tagállamaival fenntartott bilaterális kapcsolatokért.
Somogyi Andrea korábban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tárgyalási titkáraként vett részt az európai uniós csatlakozási tárgyalások mezőgazdasági fejezetében.

 

Mátyási Gizella 1997 óta dolgozik a Főpolgármesteri Hivatalban, részt vett a Hivatal uniós csatlakozásra való felkészítésében, uniós stratégiája kidolgozásában.
2003 óta a Főváros Brüsszeli Irodájának vezetője.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu