Régiók Bizottsága - A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése - sajtóközleménye 2009. december 3.

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Környezetvédelem

Régiók Bizottsága – A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése – sajtóközleménye 2009. december 3.

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorEU 2020: a növekedés legyen környezetbarátabb, igazságosabb, fenntarthatóbb – és a helyi részvétel nem fontos?
 
 

Ha az Európai Bizottság azt akarja, hogy a gazdasági növekedés fellendítésére és a munkahelyteremtésre vonatkozó javaslatai megvalósuljanak, szélesebb körben be kell vonnia a helyi és regionális önkormányzatokat – jelentette ki Christine Chapman (UK/PES), a Walesi Nemzetgyűlés tagja és a növekedési és foglalkoztatási stratégia 2010 utáni jövőjéről szóló RB-vélemény előadója.

 

 

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke november 24-én felfedte az új – EU 2020-nak elkeresztelt – stratégiára vonatkozó javaslatait, és egyben egy 2010. január 15-ig tartó konzultációs folyamatot is elindított. Az ennek alapján összeállított részletes javaslatokat az Európai Tanács márciusban tartandó tavaszi ülésén terjesztik az uniós állam- és kormányfők elé. 

 

Az RB plenáris ülésének csütörtöki ülésnapján, az úgynevezett lisszaboni stratégia utódjáról szóló saját kezdeményezésű véleményének elfogadását megelőző felszólalásában Christine Chapman a következőket mondta: „Aggodalommal tölt el, hogy az Európai Bizottság konzultációs dokumentuma nem ismeri el egyértelműen, hogy a helyi és regionális önkormányzatok Európa-szerte milyen fontos szerepet játszanak a lisszaboni célkitűzések helyi szintű megvalósításában: a „regionális”, illetve a „régió” szó a dokumentumban mindössze négyszer fordul elő. A régiók szerepének jelentőségére utalva a dokumentum a „nemzeti parlamentek” bevonására szólít fel. Nem mintha ezt nem támogatnám, de miért nem a regionális parlamentek szerepéről beszél, amilyen a Walesi Nemzetgyűlés is, vagy éppenséggel a helyi és regionális önkormányzatokról? Mélyen csalódott vagyok, és arra kérem a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy a konzultáció során adott válaszaikban világosan hozzák az Európai Bizottság tudomására, hogy ennél többet várunk, és a javaslatnak a tavaszi csúcsra előterjesztendő változatában orvosolják ezt a problémát.”

 

Chapman üdvözölte ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság konzultációs dokumentumában egyértelműen felismerhetők az új foglalkoztatási és növekedési stratégiára vonatkozó legfontosabb RB-javaslatok. Ez világosan jelzi, hogy véleménye és az RB által márciusban indított konzultáció eredményei hatottak Barrosóra. Az EU 2020 „zöldebb” és „szociálisabb” stratégia lesz, amely megteremti a fenntartható, hosszú távú és válságálló növekedés alapjait. Ez a javaslat igen közel áll ahhoz az elképzeléshez, amelynek Chapman a „Stratégia a fenntartható Európáért” nevet adta, és amelyben a gazdasági növekedés feltétele a környezetvédelem és a mély szociális különbségek csökkentése.

 

Chapman azonban figyelmeztetett, hogy az EU 2020 ambiciózus céljait a helyi és regionális önkormányzatok bevonása nélkül sokkal nehezebb lesz elérni, különösen akkor, ha az uniós költségvetés jövőre tervezett felülvizsgálata során korlátozzák a kohéziós forrásokhoz való hozzáférést. „Véleményemben felhívom a figyelmet arra, hogy az egész EU-ra kiterjedő kohéziós politika mennyire fontos, nemcsak azért, mert hasznos támogatást nyújt a rugalmas és célzott helyi intézkedések számára, hanem azért is, mert irányítási struktúrája úgy van kialakítva, hogy a helyi és regionális partnerségek főszerepet kapnak a pénzforrások felhasználásában. Ez kiváló gyakorlati példa arra, hogy az EU hogyan tud kapcsolódni a helyi és regionális szinthez, és többletértékkel gazdagítani az ott végzett munkát. Bízom benne, hogy az Európai Bizottság felismeri ezt, és elfogadja arra vonatkozó javaslatomat, hogy erre a befogadó jellegű megközelítésre építve biztosítsa az új stratégia sokkal szélesebb körű támogatottságát.”

 

Az RB elfogadta továbbá a Marianne Fügl (AT/PES), Traisen alpolgármestere által készített véleményt is, amely az Új munkahelyekhez szükséges új készségek: A munkaerő-piaci és a képzettségi igények előrejelzése és összehangolása című európai bizottsági közleményről szól. Fügl hangsúlyozta, hogy a környezetbarát gazdaságra való, Európai Bizottság által javasolt áttérés hatást gyakorol majd az európai munkaerőre: „az éghajlatváltozás által előidézett, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé mutató változások, valamint a további technológiai, főként az IKT terén megvalósuló fejlődés pedig (részben: átfogó) átszervezéseket tesz szükségessé a jelenlegi területeken. Ezek ennek megfelelő változásokat jelentenek a munkaerőpiac számára, ugyanakkor nagy lehetőséget kínálnak olyan új munkahelyek („zöld munkahelyek”) teremtésére, amelyek gyakran több szakterületet fednek le, és sokoldalú tudást követelnek.”

 

Arra is rámutatott, hogy a határozott szociális dimenzió megtartásához új foglalkoztatási stratégiákra lesz szükség. „A munkaerőpiac egyre több szaktudást és rugalmasságot követel meg a munkavállalóktól, az ilyen egyoldalú követelések azonban elfogadhatatlanok. A gazdaságnak is adnia kell valamit cserébe: továbbtanulási és szakképzési lehetőségeket kell biztosítania az alkalmazottaknak.” A helyi és regionális önkormányzatoknak kulcsszerepe lesz a környezetbarátabb és igazságosabb gazdaságra való áttérés elősegítésében, és ahogy Fügl fogalmazott: „Az alap- és középfokú oktatás elsősorban a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörébe tartozik, így ők fektetik le a további készségek megszerzésének alapjait. Emellett nagyon gyakran ők a mobilitáshoz és a képzéshez szükséges infrastruktúrák, például közlekedési hálózatok, valamint gyermekgondozási és oktatási létesítmények kezelői. A munkahelyek megszűnésével és a szerkezetátalakítással kapcsolatban jelentkező problémák azonban őket is sújtják, ezért nagyobb mértékben hozzá kellene, hogy férhessenek az uniós forrásokhoz, például a Szociális Alaphoz. Ezáltal biztosítható, hogy a regionális és helyi önkormányzatok gyorsan és közvetlenül hozzájussanak a szükséges pénzhez, és jobban össze tudják hangolni annak felhasználását.”

 


 
Látogasson el az RB weboldalára! Cím: www.cor.europa.eu

 

A Régiók Bizottsága

 

A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzatait képviselő 344 tagnak az a küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.


 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu