Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal Archívum - Page 3 of 10

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  A közigazgatás, mint szakma 2010/3

  XII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Bálint Anna dr.

  A közigazgatás az állam és a társadalom viszonya. Korszerű közigazgatásra és korszerű közigazgatási jogi alapokra azért van szükség, mert ez a társadalom egészének fenntartását szolgálja, azt alapvetően befolyásolja. Álláspontom szerint hatékony közigazgatásról akkor beszélhetünk, ha a hatalom a célok tudatos kitűzésével és az eszközök megfelelő hozzárendelésével tudja irányba állítani a közigazgatást, a közigazgatás pedig megfelelő…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  A Ket-novella és a jegyző hatósági munkája 2010/2

  XII. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Dr. Gáspár Jenő hatósági osztályvezető - Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Pécsi Kirendeltsége

  A Ket. módosításáról szóló 2008. évi CXI. tv. (Ket.-novella) 2009. október 1-jén lépett hatályba. A Ket. 2005. november 1-jei hatályba lépését követően rövid időn belül megmutatkoztak azok a jogalkalmazási problémák, belső ellentmondások, melyek megoldása csak törvénymódosítás útján volt lehetséges. A működtetett monitoring rendszer, a felvetett szakmai problémák törvényi átvezetése mellett a módosítás indoka volt az…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Területi koordináció – Szükséges rossz vagy követelmény 2010/2

  XII. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): dr. Németh Éva hivatalvezető Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

  A jogi szabályozás változásai: A területi államigazgatási szervek koordinációja a rendszerváltozás után lassan alakult ki. A tanácsi rendszer megszűnését követően az 1991-1994 között működő köztársasági megbízott feladatköre tartalmazta a régió területén lévő más államigazgatási szervek tevékenységének összehangolását. A jogalkotó azonban e faladat meghatározáson túl nem adott részletszabályokat. Így a köztársasági megbízottak fantáziája szabott csak határt…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  A Ket.-monitoring rendszer kialakítása Bács-Kiskun megyében 2005/6

  VII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Fehér Kornélia

  A közel ötven éven keresztül alkalmazott, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv.-t 2005. november 1-jével felváltja egy korszerűbb, a mai kor követelményeit figyelembe vevő, s elsődlegesen az állampolgárok „kiszolgálását” feladatul tűző, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv (Ket.).   Az 1957. évi IV. tv.-t…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  A Nemzeti Rendelettár projekt 2005/6

  VII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Tóth Csaba főosztályvezető

  A közigazgatási hivatalok egyik fontos alapnyilvántartását a törvényességi ellenőrzéshez kapcsolódó adatok adják:   • Önkormányzati törzsadattár, amely tartalmazza a polgármester, a jegyző és az önkormányzat adatait, az elektronikus elérhetőségeket is beleértve, • Jegyzőkönyvek azonosító adatai, • Önkormányzati rendeletek azonosító adatai és kapcsolódásuk más rendeletekhez, • Megtett észrevételek és azok eredménye. 2004-ben a Közigazgatási Hivatalok Informatikai Szakmai Kollégiuma a Törvényességi…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta Befejeződött a modellkísérlet 2005/6

  VII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Bozóky Ágnes dr.

  2005 tavaszán zárult le a közel egy éven át zajló Bács-Kiskun megyei modellkísérlet, melynek célja a közigazgatási ügyfélszolgálati karták országos bevezetésének megalapozása volt.   Az ügyfélszolgálati karták bevezetésének gondolata, illetve magyarországi elterjesztésük módszere nemzetközi (angolszász) hagyományokra épül, a hazai program azonban figyelembe veszi a magyar közigazgatási viszonyokat is. A modellkísérletben résztvevő szervek tapasztalatai azt mutatják,…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Törvényességi ellenőrzés a költségvetés tekintetében 2007/6

  IX. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Balogh Zoltánné főosztályvezető Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

  A közigazgatási hivatalok egyik alapfeladata fennállásuk óta az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, mely kiterjed a községi-városi, valamint a megyei önkormányzatok, a települési-, területi kisebbségi önkormányzatok, valamint azok szervezete, működése döntéshozatali eljárására, döntéseire (rendeleteire, határozataira), az önkormányzat bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, a megyei közgyűlés elnöke, társulása által hozott önkormányzati határozatokra.  

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  A társulások és a közigazgatási hivatal 2005/3

  VII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Dr. Kisgyura Attila - Dr. Süveges Zsuzsanna - Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

  Somogy megye az aprófalvas megyék közé tartozik, mivel 245 településének 43,8 %-a olyan törpefalu, ahol a lélekszám nem éri el az ötszázat, a községek 75,4 %-a ezernél alacsonyabb lélekszámú. A kisközségek, nem, vagy csak más önkormányzati feladatok rovására tudtak eleget tenni az Ötv.-ből eredő kötelező feladataiknak.

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Kisajátítási eljárás az útépítések során 2005/2

  VII. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Marton Gabriella főtanácsos - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal

  1998. és 1999. évben a 4. számú főút Törökszentmiklós várost elkerülő, majd 2002. évben az Abony várost elkerülő szakaszának megépítéséhez kapcsolódó kisajátítási eljárás lefolytatására került sor. 2004. október 1. napjától kezdődött el a 31-32. számú közlekedési főút Jászberényt elkerülő szakaszának építése.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu