Digitális esélyegyenlőségi program Budaörsön 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

Digitális esélyegyenlőségi program Budaörsön 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Tevanné dr. Südi Annanmária jegyzőBudaörs digitális esélyegyenlőségi programjának alapcélja az, hogy növelje a támogatottak hálózati aktivitását, segítő tevékenységét a kisközösségek, a város fejlődésének, kohéziójának erősítése érdekében.

Az idősek, betegséggel élők, vagy egyéb módon támogatottak számára a legnagyobb segítség az, ha a támogatáson keresztül a kisebb-nagyobb közösségek hasznos tagjaivá válnak. Az idősek tehetnek a fiatalabbakért, a betegek az egészségesekért, a kirekesztettek a társadalmi kohézióért. Ők e szerepre mindenki másnál motiváltabbak, s erre az erőforrásra a társadalomnak nagyon nagy szüksége van. A helyes képlet tehát nem az, hogy a társadalom segít a rászorultakon, hanem abban segít, hogy a támogatottak – többnyire mással nem pótolható – erőforrásként hasznosuljanak a közösségek, a társadalom számára.
Ahhoz, hogy a támogatottak lehetőségei az információs társadalomban érvényesüljenek, helyzetbe kell hozni őket. Az idősek, sérültek, betegek megtanítása a számítógép és az internet használatára csak az első lépés ahhoz, hogy aktívan, és továbbra is hasznos módon részt tudjanak venni a társadalom, a kisközösségek életében, hogy nélkülözhetetlen szerepüket kiteljesíthessék.
A közösségi önkormányzás programja keretében – kísérleti jelleggel – 2004 novemberében elindítottuk a nyugdíjasok számítógép-kezelői és internet használat képzését. 2005 április elején már a hatvanadik nyugdíjas vette át a tanfolyam elvégzését igazoló oklevelet. A tanfolyam sikere kapcsán a hivatal előkészítette a digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló rendeletet, amelyet a képviselő-testület a májusi ülésén elfogadott, és 2005. június elsején hatályba lépett. A rendelet tartalmazza a szociálisan rászorultak esélyegyenlőségének érdekében az internetes felhasználói jártasságot elősegítő programcsomagot, melyet az Önkormányzat ingyenesen biztosít a részükre.
A programcsomag tartalmazza:
1. az alapszintű számítástechnikai és Internet használói oktatást
2. Internet használatot.
Az 1. pontban foglalt támogatás egy jogosultnak egyszer, a 2. pontban meghatározott használat havonta 20 óra tartamban igényelhető. A támogatás a rendelet szerint annak adható, aki:
 fogyatékossági támogatásban,
 magasabb összegű családi pótlékban,
 rendszeres szociális segélyben,
 időskorúak járadékában,
 alanyi jogon folyósított ápolási díjban,
 nyugdíjszerű szociális ellátásban (átmeneti járadék, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), valamint
 az az öregségi és rokkantsági nyugdíjban részesülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 220 %-át, illetőleg egyedül álló személy esetén annak 300 %-át.
A képviselő-testület májusi ülésén döntött arról is, hogy azok a nyugdíjasok, akik a tanfolyamot elvégezték, a Polgármesteri Hivatal leselejtezett számítógépeire pályázatot nyújthatnak be.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu