Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek Archívum

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  A gyámhatósági munka nehézségei

  XVIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Dezső Bálint dr.

  Jelen cikkemben azokat a gondolatokat kívánom megírni, amelyek a cikk megjelenése óta felmerültek, illetve lezáratlanok maradtak. Továbbra is a jegyző gyámhatósági hatáskörére próbálom szorítani közlendőmet. Bőven lehetne a járási gyámhivatalhoz rendelt gyámhatósági hatásköröket is elemezni, de ahhoz a folyóirat egy számának teljes terjedelme is kevés lenne. Gyámügyi ügyintézőként arról a tapasztalatról számolhatok be, hogy ha…

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  A jegyző gyámhatósági feladatairól

  XVIII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Dezső Bálint dr.

  A feladatokban történő változások 2006 és 2010 között többnyire a pénzbeli és természetbeni ellátások bővítésében, szabályainak kisebb mértékű módosításával kimerültek. 2009. január 1-jétől bevezetésre került az óvodáztatási támogatás a jogalkotónak abból a megfontolásából, hogy a rossz anyagi és szociokulturális körülmények között élő kisgyermekek szüleit motiválják arra, hogy minél hamarabb írassák be az utódokat óvodába és…

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Körjegyzőségi hivatal és kirendeltsége 2011/4

  XIII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Gálné Papp Erika

    Hantos 983, Nagylók pedig 1111 fős, az ország kistelepüléseihez hasonló gondokkal és kihívásokkal küzdő község Fejér megyében. Az Önkormányzatok döntéshozói időben felismerték a gazdasági, finanszírozási, jogszabályi környezet változását- ha úgy tetszik kényszerét-, arra időben reagálva meghozták a szükséges döntéseket annak érdekében, hogy településeik működőképessége, fenntartható fejlődése biztosítva legyen, az itt élők életének minősége javulhasson….

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Változások a szociális és gyermekvédelmi igazgatásban 2011/2

  XIII. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Balogh László

  Mottó: „Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták vitorlákat.” Ősi perzsa közmondás Az elmúlt évtizedekben, a magyarországi szociálpolitika, a társadalmi problémákra, változásokra nehézkesen reagáló, költséges (elsősorban intézményi) rendszerként jelent meg a köztudatban. Ezt mutatják a szociális és gyermekvédelmi törvény gyakori módosításai is, melyek egy-egy újonnan megjelenő probléma megoldására keresték a…

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  A szociális törvény újévi változásairól 2011/1

  XIII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Dr. Kelemen Barnabás szociális és gyámhivatal vezető - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye - a szerkesztőbizottság tagja

  A címben az évenként megismétlődő jogszabály-változásra irányítom a jogalkalmazó közönség figyelmét – saját megismerési vágyamat is megtartva – miszerint 2010. utolsó napjaiban kihirdetésre került az „Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” szóló 2010. évi CLXXI. tv.  

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Iskoláztatási támogatás és tankötelezettség 2010/6

  XII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Horváthné dr. Supala Olga

  A családi pótlék a tanköteles korú gyermek esetében annak iskoláztatási költségeihez nyújtott állami hozzájárulás. Az ellátás célja és funkciója hangsúlyozottan a tanuláshoz kapcsolódó kiadások részbeni átvállalása. Fontos, hogy a családok érezhető támogatást kapjanak a gyermekek felneveléséhez, iskoláztatásához. Ugyanakkor az is össztársadalmi érdek, hogy az iskoláskorú gyermekek maradéktalanul eleget tegyenek tankötelezettségüknek. A fenti indokok alapján a…

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  A távoltartás bírói szemmel 2010/4

  évfolyam, lapszám
  Szerző(k): Mányik István dr.

  I. Bevezetés A távoltartás intézménye a magyar jogrendszer viszonylag fiatal eleme. Bevezetésére két lépcsőben, döntően civil szervezetek nyomására, a közvélemény azóta is fennmaradó élénk érdeklődése mellett, az osztrák modell alapulvételével került sor. A jogintézmény hatékony működtetése több hatóság szoros együttműködését igényli, amelyből jelen dolgozat – a terjedelmi korlátok miatt csak érintőlegesen – a bíróságra háruló feladatokat,…

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  A kistérségi szociális társulásokról 2007/5

  IX. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Barabás Jánosné dr.

  A Tisztelt Olvasó előtt nem ismeretlen a téma, hiszen az elmúlt években több helyen jött létre kistérségekben szociális társulás. Több kistérségben, közöttük a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén azonban a kistérségi szociális társulások 2007-ben alakultak meg.  

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Szociális intézmények ellenőrzései Pest megyében 2004/3

  VI. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Kecskés Péter dr., Lóczy Ilona

  Magyarországon   a népességen belül   az idősek aránya folyamatosan nő. Az idős, ápolásra, gondozásra szoruló emberek és fogyatékkal élők ellátását, a folyamatosan csökkenő számú aktív korú lakosság egyre kevésbé tudja saját háztartásában ellátni. Ez és a magyarországi szenvedélybetegek magas száma is növeli az átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények jelentőségét. Kiemelten fontos ezért…

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Szociális Igazgatási Mintahely Sarkadon 2007/1

  IX. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Dr. Sipos Lajos jegyző Sarkad

  A Szociális és Családügyi Minisztérium 1999. december 1.-től, egy modellkísérlet keretében életre hívta a Szociális Igazgatási Mintahely hálózatot. A modellkísérlet elsődleges célja a települési önkormányzatok szociális igazgatásának korszerűsítése, a szociális informatika terjesztése és fejlesztése volt.  

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu