Élhetőbb Kazincbarcikáért

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

Élhetőbb Kazincbarcikáért

X. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Illés Pál dr.
jegyző
Kazincbarcika

Minden társadalom arra törekszik, hogy a “bűnt” megelőzze. Kazincbarcika városában sem az elsődleges cél a büntetés, hanem a bűnmegelőzés.

 

Kazincbarcika Város Önkormányzat Kazincbarcika közbiztonságának jelenéről és jövőjéről címmel konferenciát szervezett 2008. október 8-án.
A konferencián a város vezetése, a képviselő-testület tagjai, a társadalmi és civil szervezetek képviselői mellett jelen volt a város országgyűlési képviselője, a Rendőrkapitányság vezetője, a polgárőrség vezetője, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke.
A konferencia megrendezésének célja a közrend és közbiztonság jobbításának megoldása, a bűnmegelőzés érdekében a szakemberek, a civil és társadalmi szervezetek, a lakosság összefogása. A konferencia egész szellemiségét áthatotta Cesare Beccaria olasz jogtudós kriminálpolitikai gondolata “a bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni.”
A rendőrkapitány előadásában kiemelte, hogy az ismeretlen tettesek által elkövetett bűncselekmények száma a városban 21 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest. A 2007. évi bűnügyi statisztikát tekintve a vagyonelleni bűncselekmények száma csökkenést mutat. E bűncselekmények elkövetését sok esetben az áldozatok magatartása is elősegíti. Az áldozatvédelmi feladatok ellátására áldozatvédelmi irodát hoztak létre a rendőrkapitányságon, ahol a referensek munkaidőben folyamatosan kapcsolatot tartanak az ügyfeleikkel, a büntető ügyek sértetteivel. A bűnmegelőzés érdekében a gyalogos rendőrjárőröknek a közterületen való megjelenése visszatartó erőt jelentenek a városban, jelenlétükkel az állampolgárok biztonságérzetének fenntartását is erősítik.
A bűnmegelőzés érdekében a rendőrkapitányság célkitűzései között szerepel a bűnmegelőzési kiadványok terjesztése, bűnmegelőzési előadások tartása, a falopásokkal szembeni hatékony fellépés, a “MÉH-telepek” ellenőrzése az illegális színesfémhulladékkal kereskedők ellen. A megvalósítandó feladataik között szerepel a város négy kmb. körzetre való felosztása. A térfigyelőrendszer megvalósulásával nagyobb rendőri erőt központosíthatnak a város perem- és külterületeire, és az esetlegesen előforduló iskolai agresszió visszaszorítására.
A polgárőrség, feladatát az önkormányzat, állami és társadalmi szervezetek segítségével, rendvédelmi szervekkel szorosan együttműködve látja el. A lakosság igényli a polgárőrök munkáját, és kéri is az egyesület segítségét. A városkörnyéki hétvégi házak, kiskertek, pincék területén fokozni kívánják a polgárőri jelenlétet. Fokozott figyelmet kívánnak fordítani a város külterületén az illegális szemétlerakóhelyek feltárására, azok felszámolására, illetve újak kialakulásának megelőzésére. A Polgárőrség működését évek óta a Város Önkormányzata támogatja. E mellett az egyesület több sikeres pályázatot is elnyert ahhoz, hogy munkáját végezhesse.
A közterület-felügyelők közterületen való egyenruhás megjelenése, a terület ellenőrzése önmagában is a bűnmegelőzést szolgálja. A közterület-felügyelők intézkedési jogosultsága meglehetősen széles körű, megközelíti a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrét.
Kazincbarcikán  2008. évben több alkalommal főként a kereskedelmi egységeket körül ölelő közterületeket, parkokat, garázsboltok környékét ellenőrizték a közterület-felügyelők együttműködve a rendőrkapitányság meghatározott szervezeti egységeivel.
Az önkormányzat mindig arra törekedett és törekszik, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen Kazincbarcikán élők számára. A bűnmegelőzés és közbiztonság közügy, a bűnmegelőzés komplex feladat, a probléma össztársadalmi, éppen ezért a megoldásnak is annak kell lennie. A komplex feladatmegoldásra törekvés érzékelhető és látható a rendőrség és a polgárőrség összefogásában. A Képviselő-testület határozatot fogadott el arról, hogy tárgyi, technikai feltételek megalapozásával segíti a rendőrkapitányság és a polgárőrség között fennálló együttműködés továbbfejlesztését. Az önkormányzat pénzügyi hozzájárulással segíti évente a polgárőrség munkáját. Kazincbarcika Város köztéri térfigyelő- és képrögzítő rendszer kiépítése tárgyában benyújtott pályázata sikeres volt, 20 millió Ft összeget nyert az önkormányzat, melyhez 18 millió önrészt biztosított. A térfigyelő rendszer megvalósulásával a város 15 legfrekventáltabb közterületeire kerülnek kihelyezésre a térfigyelő- képrögzítő berendezések, melyek egyrészt bűnmegelőzési célt szolgálnak, másrészt a polgárőrség, a rendőrség és közterület-felügyelet ellenőrzési területeinek kiszélesítését alapozhatják meg.
A konferencián elhangzott helyzetelemzések alapján a résztvevők megállapították, Kazincbarcikáról elmondható, hogy egy nyugodt biztonságos város.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy szakemberek bevonásával helyi bűnmegelőzési, közrend és közbiztonsági stratégiát kell kidolgozni. Létre kell hozni egy olyan fórumot, amely helyi szinten koordinálja, elősegíti a stratégia által megfogalmazott célok megvalósulását és egységes szemléletmód kialakítására törekszik.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu