Együttműködés a bizalom jegyében 2008/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

Együttműködés a bizalom jegyében 2008/6

X. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Visóczkiné Farkas Beáta
szociális koordinátor
Szerencs
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

 

A legújabb bűnözési formák
Szocpolcsalás, uzsorakamatos zsarolás – ezek a legújabb bűnözési formák. A szerencsi kistérségben is nyomoz a rendőrség a csalássorozat és vesztegetések ügyében. A sértettek általában szociálisan rászorultak, akikre a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknak is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk. Ezért is kiemelt fontosságú a szociális szakemberek bűnügyekben való tájékozottsága.

 

Szerencs Város Rendőrkapitánya Dr. Bogyay Ferenc alezredes és a Szerencsi Rendőrkapitányság mb. Bűnügyi osztályvezetője Kicsi György rendőrfőhadnagy határozott lépéseket kezdeményezett a különböző hivatali, szakmai és társadalmi szervezeteknél. A szerencsi kapitányság a jövőben még szorosabban együtt kíván működni a fent említett szervezetekkel, az egymás közötti információcsere, a kölcsönös tájékoztatás érdekében.
Az utóbbi időben történt, nagy figyelmet keltő erőszakos esetek következménye miatt vált fontossá a már nem csak a rendőrséget érintő ügyek megbeszélése. Így került sor a szerencsi kistérségben dolgozó családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel egy közös megbeszélésre. A Dr. Bogyay Ferenc alezredes kihangsúlyozta, a célok megvalósítása, a bűnmegelőzés javítása érdekében fontosnak tartja a gyermekjóléti szolgálatok és a rendőrség együttműködését a partnerség és a tisztesség keretei között. A konkrét feladatok érdekében ezért szorgalmazta a rendőrség és a gyermekjóléti szolgálatok együttműködési megállapodásainak megkötését a társuláson belül.
Felhívta a családgondozók figyelmét a szervezett bűnözésre, melynek csírái a szerencsi kistérségben is megjelentek az utóbbi hónapokban. Az elmúlt idők eseményei rámutattak arra, hogy a bűnözéssel szembeni fellépés csak tüneti kezelés, az okok mélyebben gyökereznek. Ha a negatív jelenségeket időben megpróbáljuk megakadályozni, akkor bízhatunk abban, hogy az intézkedések által nő az emberek biztonságérzete, ami élhetőbb településeket teremt az itt lakóknak.
Kiszolgáltatott helyzetben a szociálisan rászorultak
A tájékoztatón a legaktuálisabb esetek kerültek terítékre, pl. a szegénységben élő családokat kihasználó uzsora tevékenység, ami eladósodáshoz vezet.
A kilátástalan helyzetből magukat és családtagjaikat még nagyobb bajba sodorják, ha nem törlesztik időben a tartozást, gyakran megjelennek lakásukon a pénzbehajtó keményfiúk, akik megfélemlítik, agresszív viselkedéseikkel, fellépéseikkel rettegésben tartják őket. Az uzsorások az adósok bankkártyáit begyűjtve veszik le róla a pénzeket, így a segélyek összege hozzájuk kerül. A családnak megint csak nem marad semmi, illetve néha pár ezer forintot „nagylelkűen” odaadnak nekik, ami általában semmire sem elég. Megint kezdődik a körforgás, tartozásuk így újra duplázódik, közben talán már az eredeti tartozásukat sokszorosan visszafizették. Ekkor a behajtók kényszerítik az adóst, aki írásban is elismeri tartozása összegét. Ezek a családok az adósságaikból kikeveredni nem tudnak, külső segítséget nem mernek kérni, az fel sem merül bennük, hogy feljelentést tegyenek, mivel kiszolgáltatottak és félnek. Marad a banki hitelfelvétel, vagy az ingatlana eladása, amit természetesen az uzsorás nevére irat.
A megbeszélésen többek között szó volt még a szociálpolitikai csalásokról, a fiktív áttelepülésekről. Ami azt jelenti, hogy a segélyből élő többgyermekes családoknak, akik a szociálpolitikai kedvezményt még nem vették igénybe, de használt lakás megvásárolására jogosító állami támogatást tudnak felvenni, a részükre eladott fiktív adásvételi szerződéssel rendelkező szintén a csőd szélén álló, de terheletlen ingatlannal rendelkező emberek.
Az ügyben érintett többgyermekes családok, az addig tulajdonukban lévő „viskóikat” átíratják valamelyik rokonuk nevére, de ők az állami támogatást azonban nem kapják meg, ha nem az felveszi az, aki az egészet irányítja. Minden érintett marad ott ahol idáig is élt, lakott. Az eladósodott uzsorából élő család viszont megszabadulhat a százszorosan megduplázódott adósságtól!? – legalábbis ebben a tévhitben ámítják őket, mert tudatlanságukból adódik, hogy nyomorúságuk mellé még kiszolgáltatottakká válnak.
A helyzet tarthatatlan, a havonta folyósított segélyek nagy részét a csalók teszik zsebre!
Ezek miatt fontos a közös gondolkodás, a kölcsönös tájékoztatás. A családok a saját kiskorú gyermekeiket is veszélybe sodorják meggondolatlan tetteikkel. A gondok hátterében megbúvó okok feltárása a családdal foglalkozó segítő szakember, a családgondozó elsődleges feladata. Az együttműködés elengedhetetlen a problémák felismerésében és kezelésében, ezért fontos ennek egységes szemlélettel történő értékelése.
Központi szerepet kap az eseteket érintő szakemberek összehívása, hogy tájékozódni tudjanak egymás munkájáról, összehangolják a segítségnyújtást a hatékony munka érdekében.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu