Érd a megyei jogú város cím küszöbén (?) 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Politikus

Érd a megyei jogú város cím küszöbén (?) 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Döcsakovszky Béla dr.
polgármester


Érd megyei jogú város szeretne lenni, kérelmünket az eljárás rendje szerint benyújtottuk. Bár ezt az elmúlt években is több alkalommal megtettük, talán igazán most van itt az ideje, hogy városunk (az ország 15. legnépesebb települése) elnyerje ezt a címet.


Hogy miért?
Érd dinamikusan fejlődő nagyváros, amely mind lakosságszámban mind beruházásokban megnyilvánul.
A hatvanezredik lakost a város karácsonyi ünnepségén köszönthettük. Az ablakomból toronydarukat és napról napra magasodó épületeket látok, a városközpont rendkívül látványos átalakuláson megy keresztül.
Hamarosan befejeződik egy több milliárd forintos beruházás, melynek keretében egy nagy alapterületű, számos üzletet, vendéglátó egységet magába foglaló bevásárlópark, s az ország egyik legnagyobb és legmodernebb új buszpályaudvara épül fel. Mivel pedig mindez az Érd-Alsó vasútállomás tőszomszédságában valósul meg, a bevásárlópark és a buszpályaudvar részeként felépülő 600 autót befogadó parkolóház egyúttal P+R funkciót is teljesít, s jól szolgálja a megújuló helyi és helyközi közösségi közlekedést is.
Erre szükség is van, hiszen belátható időn belül a MÁV elővárosi vasútfejlesztési programjához kapcsolódva új motorkocsik biztosítják Budapesttel az ütemes összeköttetést és megvalósul a központban található mindkét vasútállomás korszerűsítése is. Ennek keretében az érdiek régi vágya is megvalósul, a pusztaszabolcsi és a székesfehérvári vasút szintbeli kereszteződésének megszüntetésével.
Fenti fejlesztést az elmúlt két évben már megelőzte néhány jelentős fejlesztés.
Új tűzoltólaktanyát építettünk, hisz tűzoltóságunk a 4. legjelentősebb az országban, térségi szerepe kiemelkedő, több mint 18 településre vonul, a tűzrendészeti hatósági feladatokat pedig mintegy 30 településen látja el. Létrehoztuk az APEH Pest Megyei Igazgatóságának, a Pest Megyei Munkaügyi Központnak az Érdi Kirendeltségét, új helyet kapott az Érdi Földhivatal. Kialakítottuk az ÁNTSz városi intézetét és ideköltözik az Állategészségügyi intézet regionális hivatala is. Elkészültek a városi rendőrség új épületének tervei is, melynek megépítéséhez városunk biztosítja a területet. Az építkezés még ebben az évben megkezdődik.
Vannak, lesznek további fejlesztések is, hiszen az Érd „főutcájaként” számon tartott Budai úton jó néhány, a városképet esztétikailag is jelentősen javító többfunkciós épület (Rotunda, Korall-ház) valósul meg. S persze építünk iskolát, óvodát, utat, járdát, parkot, játszóteret.
A helyi gazdaság további erősödésének egyedülálló lehetőségét teremti meg az M6-os autópálya érdi szakaszának 2006 szeptemberére tervezett átadása, mely összesen 4 csomópont révén kapcsolódik majd a városhoz. Az európai közlekedési folyosóként funkcionáló autópálya megépülésében rejlő gazdasági lehetőséget felismerve került sor a helyi építési szabályzat, s annak részeként a szabályozási terv módosítására, mely megnyitja az utat egy, a majdani autópálya mentén elhelyezkedő, a város adóbevételeit, valamint a helyben foglalkoztatottak számát hosszabb távon nagyságrendekkel megnövelő, komplex gazdasági-kereskedelmi központ kiépülése előtt.
Bár ehelyütt talán nem túl szerencsés a gondokról szólni, de semmiképpen sem hallgathatok arról az évtizedes infrastrukturális lemaradásról, amellyel városunk küszködik. Út-és csatornahiány, melynek hossza száz kilométerekben fejezhető ki. Engem az előttem álló feladat nagysága azonban nem hogy elcsüggeszt, inkább inspirál. A megyei jogú városi cím pedig a befektetői bizalom – és saját önbizalmunk növelésével – jelentősen hozzájárul majd a további intenzív fejlődéshez.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu