Hivatásos készenléti egységgel bővült a hajdúszoboszlói Tűzoltóság 2009/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

Hivatásos készenléti egységgel bővült a hajdúszoboszlói Tűzoltóság 2009/3

XI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Nagy Imre nyugállományú tűzoltóparancsnok - Hajdúszoboszló 

Az elmúlt évtizedekben, aki Hajdúszoboszlón járt, meglepetéssel hallgatta, hogy ekkora szállodák és ennyi közeli veszélyes üzem mellett önkéntes tűzoltó egyesület, majd köztestület biztosítja a mentő tűzvédelmet. Mondták „ilyen az országban még egy nincs”. Nem is volt, és ma már nincs is. Szakmai koncepció és besorolás alapján 2009. január 1-től már itt is hivatásos készenléti egység működik.

 


1876-tól létezik és működik szervezett tűzoltóság Hajdúszoboszlón a kornak megfelelő és elfogadott szervezeti formában egészen 1961-ig, amikor készenléti egység nélkülivé szervezték át. Mindez történt akkor, mikor a város és térsége tűzvédelmi veszélyeztetettsége az országos átlagnál jóval nagyobb mértékben növekedett. Ide települt a gázipar, lakótelepek, 4-10 emeletes üdülők, lakóházak épültek, így Debrecen után Szoboszló lett a megye tűzvédelmileg leginkább veszélyeztetett települése.
A nyolcvanas évekre bebizonyosodott, hogy a hatósági feladatok ellátására megmaradt 3 fős tűzoltóparancsnokság és az egyre nehezebben szervezhető önkéntes tűzoltó egyesület nem biztosítja elvárható szinten sem a város és térsége mentő tűzvédelmét. Ezért a város vezetésével a fejlesztés érdekében két irányba mozdultunk meg.
I. Saját erőből hozzákezdtünk a mentő tűzvédelmi feladatok személyi és tárgyi feltételeinek javításához, az eddigi önkéntes tűzoltó egyesület bázisára támaszkodva
1. 1985-től helyi támogatásból fizetett gépkocsivezetőket állítottunk készenlétbe, bekötötték a 05-ös segélyhívó számot
2. 1992-től közhasznú munkások, majd polgári szolgálatosok lettek kiképezve és velük bővült a készenléti létszám
3. 1997-ben az egyesület köztestületté alakul, az állomány hivatásos tűzoltói szintű képzést kap
4. 1999-ben felújításra és bővítésre kerül a laktanya
5. a technika folyamatosan bővül (új gépjárműfecskendő, vízszállító, gépezetes tolólétra)
II. A tűzoltóság átszervezésének kezdeményezése, a tűzmegelőzési feladatokat ellátó 3 fős hivatásos tűzoltóság bővítése, hivatásos készenléti egységgel
1. 1986: a városi tanács elnökének levele a belügyminiszterhez az átszervezés ügyében
2. 1992: az önkormányzat kérelme a belügyminiszterhez a hivatásos készenléti egység felállítása érdekében, egyben felvállalva átszervezés esetén az elhelyezési feltételek biztosítását.
3. minden választási ciklusban a kérelem egyszeri vagy többszöri megismétlése.
Erőfeszítéseinket, munkánkat minden miniszteri válaszban elismerték, aztán legtöbbször azzal az indokkal utasították el, hogy a helyi jól szervezett önkéntesekkel, valamint Debrecenből Hajdúszoboszló mentő tűzvédelmi biztosított.
1992-ben majd 1995-ben látszott lehetőség a készenléti egységre, mivel az elsők között voltunk a jogosultak között, de mindkét alkalommal küzdelmünkben magunkra maradtunk, a megyei szakmai vezetés nem vállalta fel támogatásunkat azzal az indokkal, hogy nem akarják Debrecent gyengíteni. Helyben a megyén belüli átcsoportosítást nem vállalták fel, így az 1995-ös átszervezésnél több mint 40 tűzoltót elvittek a megyénkből az ország más részeibe. Ezzel mentő tűzvédelmi szempontból az ország legrosszabbul ellátott megyéje lettünk. Az sem vigasztalhatott bennünket, hogy néhány évvel később, szakmai alkalmatlanság címén az átszervezésnél statisztáló megyei parancsnokunkat menesztették.
Már úgy tűnt, hogy nem marad semmi esélye a városnak a hivatásos készenléti egységre, mikor a remény 2004 után újra ébredt. A szakmai vezetés ekkor kezdte felmérni, hogy területileg hol – milyen tűzoltóság megléte indokolt. Végre szakmai indokok alapján elfogadták a tűzoltóságok besorolási szempontjait, melyet az OKF, a HÖTOSZ és a LÖTOSZ együttműködésével dolgozott ki. Ez alapján az önkéntes tűzoltóságok közül Hajdúszoboszlóé a legmagasabb pontszám. A 95 hivatásos tűzoltóság közül pedig 34 alacsonyabb pontszámú.
A szakmai besorolás bebizonyította Hajdú-Biharban Berettyóújfalut és Püspökladányt is az 1995 előtti magasabb kategóriába kellett visszasorolni, és velük egy kategóriába került Hajdúszoboszló is, így a 13 éve mondvacsinált indokok alapján elvett létszámot visszakaptuk.
2009. január 1-től, a három fős hivatásos önkormányzati tűzoltóság létszáma Hajdúszoboszlón 64 fővel bővült. Az önkéntes tűzoltóságot felváltó hivatásos készenléti egység biztosítja újra a térség mentő tűzvédelmét. Az állomány több mint egyharmadát a már megfelelő képzettséggel rendelkező volt önkéntes tűzoltók adják. A kibővített laktanya, ha szűkösen is, de kis átalakítással megfelelt az állomány és a technika elhelyezéséhez. Az önkormányzat a technikai feltételeket biztosította, közreműködésével az önkéntes tűzoltóságnál már korszerű gépjárműfecskendő, új magasból mentő, erdőtüzes, vízszállító és műszaki mentőszer állt rendelkezésre, ami átadásra került.
Január 9-én az újonc tűzoltók ünnepélyes eskütételével új korszak kezdődött Hajdúszoboszló és térsége tűzvédelmében.  Bebizonyosodott az is, hogy eddigi erőfeszítéseink nem voltak hiábavalóak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu