IFJÚSÁGPOLITIKA 2002/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Területfejlesztés

IFJÚSÁGPOLITIKA 2002/5

IV. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
dr. Zelei József jegyző FüzesabonyFüzesabony város lélekszáma az 1990-es évek óta lassú, de folyamatos növekedést mutat. Jelenleg közel 8500 lakosú, melybõl 3397 lakos ifjúkorú, ami az összlakosság közel 40%-a.
se, az ifjúsági szükségletek, problémák, törekvések ismerete.

 


A koncepció kialakítását a város ifjúságügyének felmérése előzte meg.
A jelenlegi helyzet feltérképezése után került sor a lehetséges fejlesztési irányok, a szükséges teendők számbavételére, a koncepció konkrét intézkedési tervének meghatározására.
A tervezetet megküldtük az ifjúsággal foglalkozó intézményeknek, ifjúsági szervezeteknek, akiknek véleménye, javaslata beépítésre került a koncepcióba, majd az önkormányzat érintett bizottságai is véleményezték az elképzeléseket a testületi döntés előtt.
A koncepció kiemelt célként kezeli a középtávú ifjúságpolitikai feladatok között:
Az ifjúsági érdekvédelem, a diákönkormányzatiság erősítését; a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek javítását; az életmódformáló kampányok szervezését; az értelmes sza-badidő-eltöltés, a szórakozás, műve-lődés lehetőségeinek megteremtését; az informatikai szolgáltatások hozzá-férhetővé tételét; az ifjúsággal foglalkozó szervezetek anyagi támogatásának megtervezését; a város körzetközponti jellegéből adódóan a kistérség településein működő intézményekkel, civil szervezetekkel az együttműködés kiszélesítését.
A koncepció elfogadása óta több területen sikerült előrelépni.
Ifjúsági alapítványt hoztunk létre; a helyi médiákban rendszeresen tájékoztatunk az időszerű kérdések-ről; szorossá vált az együttműködés az önkormányzat és az ifjúsági szervezetek között; ifjúsági referens került alkalmazásra; rendszeressé váltak az ifjúsági programok; kistérségi ifjúsági fórum működik. Terveink között szerepel egy városi ifjúsági centrum kialakítása és működtetése, valamint nemzetközi kapcsolatok felvétele is.
Úgy érzem, a városunkban és a térségben élő fiatalok érdekében forráshiányos költségvetésünk ellenére meg kell találnunk azokat a lehetséges pénzeszközöket, melyeket a hatékony ifjúságpolitika mellé oda tudunk rendelni, mert a koncepciónkban az lesz a valódi érték, amit megvalósítunk belőle.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu