Kistérségek a megyében 2004/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Kistérségek

Kistérségek a megyében 2004/5

VI. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Tóth Eszter dr., Kukorelli László dr.A kistérség, mint komplex területi egység létrehozásának igénye már a 90-es évek közepén felmerült, amelynek forrása a szétaprózódott önkormányzati rendszer és a méretgazdaságosság elve közötti feszültség volt.


A KSH elnökének 9006/1994. közleménye bevezette a statisztikai körzet kategóriáját, mely 1998-as módosításával együtt alapját képezte a 2003-ban létrehozott kistérségi lehatárolásnak. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 168 kistérséget hozott létre, melynek során Győr-Moson-Sopron megyében a létező hat statisztikai körzetből a téti és pannonhalmai kettéválasztásával hét kistérséget alakított ki. Problémás lehatárolások
A lehatárolás során azonban néhány probléma merült fel, a kistérségek kialakításánál egyes esetekben nem vették figyelembe a kialakult települési kapcsolatokat, illetve a megye úthálózatát és az erre épülő tömegközlekedési rendszert.
A Kr. 2. § (1) bekezdésében foglalt követelménnyel kapcsolatban megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megye esetében három kistérségnél (Győr, Sopron-Fertőd, Csorna) teljes az egyezés a kistérség, illetve a körzetközponti jegyző illetékességi területe tekintetében. A pannonhalmi és a mosonmagyaróvári kistérség esetében jogszabály-módosítással megvalósítható az azonosság. Mindösszesen hét településnél tartjuk indokoltnak a kistérségi lehatárolás és a körzetközponti város illetékességi területétől való eltérést, amely a későbbiekben a települések más kistérségbe történő átsorolásával orvosolható. Ez a probléma két kistérség lehatárolásának megváltoztatását teszi szükségessé.
Illetékességi területek
Az államigazgatási hatósági feladatokat ellátó szervek illetékességi területe és a kistérségek területe között fennálló eltérések tekintetében jelentős módosítások szükségesek annak érdekében, hogy a Kr. 2. § (2) bekezdésének rendelkezése maradéktalanul érvényesüljön. Ezt a szempontot egyébként kiemelten kell(ene) figyelembe venni az egyes államigazgatási szervek illetékességét megállapító jogszabályok megalkotása során.
A fenti kistérségi lehatároláson alapul a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Tkr.) foglalt többcélú kistérségi társulások rendszere is, amelyet a Kormány a szabad társulás elve alapján, költségvetési támogatással ösztönözve kíván kialakítani. A Tkr. értelmében a tervezett három funkcióból (önkormányzati-közszolgáltatási, területfejlesztési és államigazgatási) kettőt (önkormányzati és területfejlesztési) ellátó többcélú kistérségi társulás részesül pályázat útján támogatásban, amennyiben megfelel az abban foglaltaknak.
Önállóságukat féltik
A megyében a Tkr.-nek megfelelően megalakított és a települések 100%-át magába foglaló többcélú kistérségi társulás nem alakult meg, amely a közoktatási feladatokra vonatkozó feltételek szigorúságával magyarázható. A megye településszerkezetéből eredően az önkormányzatok önállóságuk és jövőjük zálogának tekintik többek között az önállóan fenntartott iskolákat és/vagy óvodákat, amelyek a Tkr. értelmében veszélybe kerültek. Az ésszerűség már évekkel ezelőtt elindította az alulról szerveződő társulásokat, azonban a többcélú társulással kapcsolatban a kényszer érzése akadályozta a szándék maradéktalan megvalósulását. Szerepet játszik ezen túlmenően az is, hogy a települések polgármestereinek általános véleménye szerint nem biztosított a társulások működőképessége hosszútávon.
A területfejlesztési feladatok ellátására létrejövő társulások megalakulását pedig egyrészt a megyében már korábban megalakult területfejlesztési társulások kistérségeken átnyúló jellege, másrészt a területfejlesztési törvény módosításának késedelme nehezítette.
A fenti okok következtében a hét kistérségben kettő olyan többcélú kistérségi társulás alakult (Mosonmagyaróvár és Csorna székhellyel), amely pályázni tudott a 20-50 millió forint közötti támogatás elnyerésére. A pályázati határidő leteltét követően Sopron székhellyel is alakítottak többcélú kistérségi társulást, a kistérség településeinek közel 90%-ának részvételével, ami szintén igazolja, hogy az együttműködés szorosabbra fűzése – pályázat benyújtási szándék nélkül is – a kistérségekbe tartozó településeknek elemi érdeke. Győr, Pannonhalma és Tét székhellyel – a fenti problémák miatt – csak területfejlesztési feladatok ellátására társultak az önkormányzatok és nyújtottak be a támogatás elnyerésére pályázatot.
A fent taglalt nehézségek ellenére megindult a megyében a kistérségi közigazgatás kialakulásához vezető folyamat, amely reményeink szerint elősegíti az önkormányzati rendszer költségkímélő és hatékonyabb működését, az önkormányzati autonómia tiszteletben tartásával.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu