Körkép az integrációról 2011/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Körkép az integrációról 2011/2

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
Harangozó Bertalan kormánymegbízott - Vas Megyei Kormányhivatal
A Kormány döntése értelmében 2011. január 1-jétől megkezdődött a területi államigazgatás gyökeres átalakítása, melynek célja a feladatellátás hatékonyságának és eredményességének növelése. A széttagolt államigazgatási szervezetrendszer megszüntetése céljából, 14 államigazgatási szerv közigazgatási hivatalokba integrálásával létrejöttek a kormányhivatalok.

 


A szervezeti integráció kiterjedt – többek között – az igazságügyi szolgálatokra, a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokra, a földhivatalokra, az egészségbiztosítási pénztárakra, a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokra, a munkaügyi központokra, a munkaügyi és munkavédelmi felügyelőségekre, a fogyasztóvédelmi felügyelőségekre, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáira, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézeteire, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaira, a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságaira, valamint az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságaira. Az integráció nem teljeskörű, hiszen továbbra is önálló szervként működnek jelenleg pl. a „zöldhatóságok”, a vízügyi igazgatóságok, a nemzeti park igazgatóságok – hogy csak néhányat említsünk a „körön kívül maradtak” közül.


A fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei, amelynek ellenőrzési és koordinációs jogköre saját szerveinél jóval nagyobb: az integrációban részt nem vevő szervekre is kiterjed.


A kormányhivatalokban elsősorban a funkcionális feladatellátás (pl. pénzügyi, informatikai, személyzeti) egységesül, a szakigazgatási szervek szakmai autonómiájának érintetlenül hagyásával. Ez azt eredményezi, hogy a hivatalok kettős irányítás alá kerültek: a közigazgatási és igazságügyi miniszter által gyakorolt szervi – és bizonyos ügyekben szakmai – irányító jogkör mellett minden ágazatot saját szakmai főhatósága is irányít.


A szervezeti struktúraváltás célja részben költségmegtakarítás, részben az átláthatóbbá váló szervezetrendszer kialakítása, melynek során – az elvárások szerint – egyszerűsödni fognak a hatóságok közötti kapcsolatok és gyorsabbá válnak az eljárások.


A kormányhivatal egészét a kormánymegbízott vezeti, akinek fő feladata a területi államigazgatás koordinálása, a több ágazatot érintő kérdésekben szükségszerű politikai döntések meghozatala. Koordinációs jogkörében működteti a megyei államigazgatási kollégiumot, véleményezi a területi államigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére és felmentésére, valamint költségvetésének módosítására irányuló javaslatokat.


A kormányhivatal szervezetét a főigazgató vezeti, akinek munkáját általános helyettesként, az igazgató segíti.


A fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozásáról szóló 2010. évi CXXVI. törvény szerint a kormányhivatal két nagy szervezeti egységre tagolódik: a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatalra és a vezetőik által szakmailag önállóan működtetett szakigazgatási szervekre.
A 2011. január 1-jével létrejött Vas Megyei Kormányhivatalban a 116 fős törzshivatal mellett 16 szakigazgatási szerv működik, összesen 925 fő engedélyezett létszámmal. A hivatal költségvetése közel 4 milliárd forint, melynek szakszerű pénzügyi irányítása komoly feladatot jelent a korábbi években mindössze 2 főre zsugorodott, jelenleg azonban mintegy 50 fővel működő pénzügyi főosztályra. A törzshivatal a Megyeháza épületében működik, a szakigazgatási szervek optimálisabb elhelyezése pedig megkezdődött: a fogyasztóvédelmi felügyelőség már a földhivatal Széll Kálmán utcai épületébe költözött, a szociális és gyámhivatal ügyintézési helyszíne is rövidesen változni fog. A költségtakarékosság – így a bérleti díjak és egyéb költségek – érdekében további mozgások is várhatóak.


 A törzshivatalon belül működik a korábbi közigazgatási hivatal szervezeti egységei közül a hatósági főosztály és a törvényességi ellenőrzési főosztály, valamint a kibővült funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységek: a pénzügyi főosztály, a koordinációs és szervezési főosztály, a humánpolitikai főosztály valamint az informatikai főosztály. A törzshivatalon belül fog 2011. szeptember 1-jével megalakulni az oktatási főosztály, amely az Oktatási Hivatal győri regionális igazgatóságának feladatait veszi át a kormányhivatal illetékességi területén.


A kormánymegbízott feladatainak ellátását a kormány-megbízotti kabinet segíti, melynek tevékenységei közé tartozik például a sajtóesemények megszervezése, lebonyolítása, valamint felelős a kormánymegbízott lakossági kapcsolattartásáért is.


A fővárosi és megyei kormányhivatalok kiemelt feladata a kormányzati feladatok területi végrehajtásának összehangolása és elősegítése. Ennek érdekében kerül sor a megyei államigazgatási kollégiumok létrehozására, mely a kormánymegbízott véleményező, javaslattevő, összehangolást elősegítő testülete. Megyénkben a Vas Megyei Államigazgatási Kollégium 2011. április 12-én alakult meg. Az alakuló ülésen a kormányhivatal szakigazgatási szerveivel együtt csaknem félszáz területi államigazgatási szerv és meghívott szervezet vezetője vett részt, közülük huszonegyen tanácskozási joggal. A megyei illetékességre visszaszerveződött, illetve visszaszerveződő államigazgatási szervek várakozásteljesen tekintenek az új szervezet működésére, azt remélve, hogy a megyei érdekek a korábbi szervezeti struktúránál jobban érvényesülhetnek majd.


Az elmúlt hónapokban elvégzett – talán túlzás nélkül is olykor emberfelettinek nevezhető – munka nagysága remélhetőleg érzékelhető a bemutatott változásokból, és az is, hogy az integrációval kapcsolatos feladatainknak még csak az elején tarunk. Az akarat azonban megvan a kormányhivatal valamennyi vezető munkatársában: a kormányzati céloknak megfelelően egy új típusú, ügyfélbarát és a szó legnemesebb értelmében is szolgáltató közigazgatást teremteni megyei alapokra helyezve.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu