Kormányrendelet: a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

Kormányrendelet: a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület


 

……../2011. (……) Korm. rendelet 

a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásának részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésével, – az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva –  a Kormány a következőket rendeli el:

Hivatásos tűzoltóságok

1. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság létesítéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, elhelyezéséhez.

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete által pénzügyileg támogatott fejlesztési igény a megvalósítás során előnyt élvez.

(3) A települési önkormányzat által biztosított hozzájárulás felhasználásáról a hivatásos tűzoltóság köteles elszámolni az illetékes települési önkormányzat felé. 

Önkormányzati tűzoltóságok

2. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul – amennyiben területén működik – az önkormányzati tűzoltóság fenntartásához, gondoskodik a működtetéséről, fejlesztéséről.

(2) A székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett települések önkormányzatai éves hozzájárulásának mértékét legalább oly módon kell megállapítani, hogy a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az önkormányzati tűzoltóság éves fejlesztési, fenntartási és működési kiadásaira.

(3) A székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett települések önkormányzatai hozzájárulásának felhasználásáról az önkormányzati tűzoltóság köteles elszámolni az illetékes önkormányzatok felé.

Önkéntes tűzoltó egyesületek

3. § (1) Az önkéntes tűzoltó egyesület a működés, a fenntartás, valamint a létesítés, a fejlesztés és felújítás költségeihez pályázatot nyújthat be a katasztrófák elleni védekezéséért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz.

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul – amennyiben területén működik – az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához, közreműködik a működtetésében, fejlesztésében.

(3) A települési önkormányzat hozzájárulásának célja a település tűzvédelmében szerepet vállaló társadalmi szervezet önkéntesen vállalt feladatellátása feltételeinek biztosítása.

(4) A települési önkormányzat hozzájárulásának mértékét az önkéntes tűzoltó egyesület vállalt feladatainak alapszintű ellátásához szükséges mértékig kell megállapítani.

(5) A települési önkormányzat hozzájárulásának felhasználásáról az önkéntes tűzoltó egyesület köteles elszámolni az illetékes települési önkormányzat felé.

4. § Az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása mellett, támogatásként figyelembe vehető a laktanya biztosítása, építése, felújítása, üzemeltetésének átvállalása, a szakmai tevékenységet segítő tárgyi eszközök, készletek beszerzése, vagy használatra történő átadása.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

 

Orbán Viktor s.k. 

miniszterelnök 

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu