Közös feladatok az egészséges ivóvíz biztosításáért 2010/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Egészségügy

Közös feladatok az egészséges ivóvíz biztosításáért 2010/3

XII. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Mucsi Gyula dr.
regionális tisztifőorvos


Természetes mozdulat számunkra, hogy kinyitjuk a csapot, megtöltjük poharunkat és egy jót kortyolunk az egészséges ivóvízből. A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja, az emberi szervezet fő alkotóeleme,(a felnőtt emberi test 60-70 %-a víz). Az ember étel nélkül hetekig bírja, ivóvíz nélkül csak másfél napig, a tiszta víz pótlása sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Az ivóvíz az egyetlen, semmi mással nem pótolható élelmiszer.


Magyarországon a helyi önkormányzatokról szóló törvény mondja ki, hogy „A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról”.


Az ivóvíz minősége a magyar és európai közösségi jogszabályok által szigorúan szabályozott, és az illetékes hatóság által ellenőrzött stratégiai fontosságú közegészségügyi kérdés. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről megfogalmazza, mely kritériumoknak kell megfelelnie az ivóvíznek. A lakosság számára szolgáltatott ivóvíz minőségi felügyeletének ellenőrző hatóságaként a Kormányrendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot jelöli ki. A Kormányrendelet pontosan meghatározza a szolgáltató, valamint az ellenőrző hatóság feladatait és kötelezettségeit. Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium meghatározott helyeken és gyakorisággal ellenőrizze, hatósági vizsgálatokat pedig az ÁNTSZ köteles végezni ugyancsak meghatározott számban. Az üzemeltető a vizsgálatok eredményét negyedévenként megküldi az ÁNTSZ illetékes intézetének. Ha a vizsgálatok során határértékeket meghaladó érték fordul elő vagy az indikátor paraméterek szennyezést jeleznek, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény fordul elő, a vízellátó rendszer üzemeltetője azonnal tájékoztatja az ÁNTSZ-t annak érdekében, hogy az a szükséges intézkedést megtegye.


Az ivóvíz minőségére vonatkozó, a Kormányrendelet 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése esetén az ÁNTSZ köteles a túllépés okát kivizsgálni és a szükséges intézkedések megtételét elrendelni a határérték-túllépés és az ebből eredő egészségügyi kockázat mértékére figyelemmel. Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását – függetlenül attól, hogy határérték-túllépés fordult-e elő – az ÁNTSZ megtilthatja, korlátozhatja, vagy – ha az az emberi egészség védelme érdekében szükséges – egyéb módon intézkedhet. Az üzemeltető a fogyasztókat és a helyi önkormányzato(ka)t köteles haladéktalanul tájékoztatni a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, valamint az átmeneti vízellátás módjáról és rendjéről.


Ha a víz ivásra, főzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltető köteles az érintettek számára ivóvizet biztosítani. Az átmeneti vízszolgáltatás költségét a helyi önkormányzat viseli, amennyiben az intézkedésre nem az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor. Ha a vízszolgáltatás 6 óra időtartamot meghaladó leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén köteles ivóvizet biztosítani.


Az ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Kérelemre a víz minőségéről az üzemeltető, a víz egészségre gyakorolt hatásáról pedig az ÁNTSZ ad felvilágosítást. Napjainkban különösen kiemelt érdeklődésre tart számot az ivóvíz minőségének kérdése. Ennek oka az, hogy a 201/2001 Kormányrendelet bizonyos kémiai összetevőkre úgynevezett átmeneti határértékeket tartalmaz, melyeknek elfogadhatóságát az Európai Unió Magyarország számára 2009. december 25-ig engedélyezte. A Kormányrendelettel egyidejűleg 2000-2001. év során került kidolgozásra az Országos Ivóvízminőség-javító Program. A csatlakozási tárgyalások során tett szigorú időbeli vállalások alapját 2001. évben ez a Program képezte, melynek ütemezése nem bizonyult reálisnak. 2007-2013 közötti időszakra egy reálisabb ütemezés történt, melynek köszönhetően létrejöttek azok az önkormányzati társulások, melyek az EU által támogatott pályázatok kidolgozását megkezdhették. A 2009. december 25-i határidő letelte után az ÁNTSZ, a szolgáltatók és önkormányzatok is lépéskényszerbe kerültek. Az ÁNTSZ megkezdte adatbázisának statisztikai módszerekkel történő feldolgozását, mely során a legújabb laboratóriumi adatok is feldolgozásra kerültek. Szakmai egyeztetést kezdeményezett valamennyi érintett fél bevonásával olyan lehetőségek átgondolása céljából, melyekkel a szolgáltató lehetőség szerint a szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeknek való megfelelését biztosítani tudja (pl. üzemeltetésben történt változások, elsősorban a jó minőségű vizet szolgáltató kutak üzemeltetése, újabb vízbázisok igénybe vétele stb.).


A hatóság, a szolgáltatók és önkormányzatoknak közösen kell minden lehetséges eszközzel elérni azt, hogy a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása biztosított legyen.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu