Pályázati tevékenység Tetétlenen 2005/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Politikus

Pályázati tevékenység Tetétlenen 2005/5

VII. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Bernáth László
polgármester
Tetétlen

Tetétlen Hajdú-Bihar megyében, a Sárréti kistérségben helyezkedik el. A Sárréti kistérségben Kaba, Földes és Báránd határolják, a kistérségen kívülről pedig Hajdúszovát. Legnagyobb felszíni vízfolyása a Keleti-főcsatornából kiágazó Hamvas-főcsatorna. A XIX. század végén még 2148 lakost regisztráltak, amely a következő évtizedekben többször is 2200 fölé emelkedett. Ez a szám azonban az évtizedek során folyamatosan csökkent, míg jelenleg 1483 lakosa van a községnek. A település széles körű intézményrendszer alakult ki, amely szoros kapcsolatban áll a helyi önkormányzattal. Így működik Tetétlenen szociális szolgálat, orvosi és védőnői ellátás, általános iskola, művészeti iskola, óvoda, könyvtár, kisebbségi önkormányzat, nyugdíjasok baráti köre, civil szervezetek.
Tetétlen kistelepülés, község. Költségvetése néha az önkormányzati intézmények fenntartására is csak szűkösen elegendő. Azonban e kis falunak van egy olyan sajátossága, amivel kiemelkedhet a hozzá hasonló községek soraiból. A rendelkezésre álló szűkös források és a kevés számú humánerőforrás ellenére évente beruház, építtet és felújíttat a település önkormányzata. Az elmúlt 7 évben olyan mértékű fejlődésnek indult Tetétlen, mely a község múltjában eddig ismeretlen volt. Mindezt természetesen nem tudta volna elérni az önkormányzat, intézményeinek és a képviselő testület tagjainak együttműködése nélkül.
Az önkormányzat egyrészt külső szakértők segítségével (Aditus Kft., Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Alapítvány) készítteti el pályázatait, valamint 2004 óta a „Diplomások Hajdú-Bihar megyéért” című program keretében pályázati referens munkatársat foglalkoztat. Az önkormányzat vezetésének, vagyis polgármesterének, jegyzőjének és képviselő testületének munkáját a lehetőségek megragadása és kihasználása jellemzi. Így a döntéshozók és alkalmazottak szoros együttműködésének köszönhetően évente kb. 25-30 pályázatot készítünk el. Ezek egy része természetesen nem részesül támogatásban, de ahhoz, hogy céljainkat megvalósítsuk, vagyis, hogy Tetétlen folyamatosan fejlődjön, minden pályázati felhívásra reagálnunk kell. Ez a tevékenység folyamatos pályázatfigyeléssel párosul.
Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta a pályázati lehetőségek tovább bővültek a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati felhívásaival és forrásaival. Ennek köszönhetően az Önkormányzat két Sapard és két Interreg III/A. pályázatot nyújtott be.
Az évek során kialakult pályázati menedzsment sikeresen végzi munkáját, melyet tükröz az eddig benyújtott pályázatok száma és az elnyert támogatások összege. Az alábbiakban, táblázatos formában mutatjuk be a nyertes pályázatokat.
Nyertes pályázatok témája, elnyert támogatás
Év Támogatás megnevezése Összeg (E Ft) Felhasználás jogcíme
1999. ÖNHIKI 6.867 Működési célú
 TEKI 10.000 Útépítés
 CÉDE 3.321 Viharkár (vis maior)
2000. TEKI 14.000 Polgármesteri hivatal felújítása (vis maior)
 CÉDE 30.894 Belvízkár (vis maior)
2001. TEKI 10.000 Belvízelvezető csatorna
  10.000 Útépítés
 ÖNHIKI 9.962 Működési célú
2002. ÖNHIKI 14.750 Működési célú
 TEKI 10.000 Belvízelvezető csatorna
 CÉDE 9.844 Óvodatető felújítása
2003. ÖNHIKI 3.997 Működési célú
 Működésképtelen önkormányzat támogatása 1.500 Működési célú
 Vidékfejlesztési Célelőirányzat 20.000 Faluház építése
 Állami Támogatású Bérlakás Program 29.633 Szociális bérlakás építése
2004. Címzett támogatás 355.000.000 8 tantermes általános iskola építése
 KITA 10.060.000 8 tantermes általános iskola építése
 CÉDE 10.000.000 8 tantermes általános iskola építése
 Pénzügyminisztérium 10.000.000 8 tantermes általános iskola építése
 CÉDE 10.000.000 8 tantermes általános iskola eszközbeszerzése
 ESZCSM 1.386.000 Szociális étkeztetés tárgyi eszköz feltételeinek javítása
 ÖNHIKI 3.708.000 Működési célú
 Működésképtelen önkormányzat támogatása 1.500.000 Működési célú
 KÖVICE 2.948.061 Telepszerű lakóhelyeken előforduló környezeti ártalmak csökkentése
 CÉDE 10.000.000 8 tantermes általános iskola beruházása (eszközbeszerzés)
2005. Országos Cigány Önkormányzat 500.000 CÉDE beruházás forrás kiegészítése
 TEHU 1.129.000 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
 Vis Maior 5.000.000 Orvosi rendelő felújítása
 SZAK-2004. 112.000 Az intézményi pedagógiai programok módosításához és jóváhagyásához, minőségirányítási programok jóváhagyásához szakértő igénybevétele.
 SAPARD Tetétlen központjának felújítása 59.454.000
 SAPARD Tetétlen tájházának kialakítása 47.362.000
 TEKI Ivóvízminőség javító beruházás 6.400.00

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu