Rendezvényház 2004/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közoktatás

Rendezvényház 2004/3

VI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA „Rendezvényház” Pedagógiai és Közművelődési Kht.
(Szeged, Közép fasor 1-3.)


Szeged zöldövezetében két szinten elhelyezkedő épület. 30-100 fő férőhelyes, oktatásra, továbbképzésre alkalmas oktatótermek, egy 240 fős konferenciaterem programjai segítik Csongrád megye 7 kistérségét és a régió pedagógusait, közoktatási intézmények fenntartóit, és tisztségviselőit.
Közhasznú feladataink közé tartozik a pedagógiai szakmai szolgáltatás, és a pedagógiai szakszolgálatok (nevelési tanácsadás, logopédia, gyógypedagógia, gyógytestnevelés, iskolai érettségi vizsgálatok, tanulási képességet vizsgáló rehabilitáció).
Prioritást élveztek és élveznek az alapkészségek fejlesztésével, a nevelési értékek megerősítésével, az esélyegyenlőtlenségek csökkentést szolgáló, a kistérségi együttműködést támogató és a pedagógusok mesterségbeli tudásának növelését elősegítő szolgáltatói feladatok.
A közoktatási intézmények munkatársait folyamatosan készítettük – illetve készítjük fel – az önértékelési feladatok ellátására, a törvényi és tartalmi változásokból eredő feladatok eredményes megoldására (pedagógiai programok és vezetői feladatkör), innovatív iskola és tanulásszervezési eljárások bevezetésére és az EU csatlakozásra való felkészülésre.
Intézményvezetési koncepciónkból adódóan felújítottuk illetve megerősítettük kapcsolatainkat a régió felsőoktatási intézményeivel a regionális szolgáltatási struktúra megalapozása érdekében. Lépéseket tettünk a határmenti és nemzetközi munkakapcsolatok kiépítése érdekében.
Szakmai napok, tapasztalatcserék, interaktív továbbképzések keretében segítjük az új pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök, szakmai innovációs folyamatok meghonosítását. E programokat az előző évek tapasztalatai alapján továbbra is az ellátási körzetekben és a kistérségekben működő munkaközösségek részére szervezzük, a körzeti szaktanácsadók felkészítésével, közreműködésével, építve koordináló munkájukra.
A feladatellátás eszközei és módszerei: közreműködés a helyi, kistérségi óvodai nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok elkészítésében, bevezetésében, a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés feladatainak megvalósításában, továbbképzési programok elkészítésében és továbbképzések indításában.
A kistérségi társulások kialakításának segítése és ezekhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának céljából két konferenciát szerveztünk az Oktatási Minisztérium, valamint Jegyző és Közigazgatás Szaklap együttműködésével.
A résztvevők többek között tájékozódhattak az oktatáspolitikai beavatkozást igénylő problémák területeiről, normatív finanszírozási rendszer és a szakértői tevékenység kapcsolatáról, a tervezett, közeljövőben kiírásra kerülő pályázati lehetőségekről, a társulások, települések és intézmények együttműködéséhez szükséges szempontrendszerről.
A két konferencián 200 fő érdeklődő közoktatás feladatait ellátó szakember, jegyző, polgármester és pedagógus vett részt.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu