Saját bevétel az illetékbevétel? 2009/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Saját bevétel az illetékbevétel? 2009/2

XI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Kőfalvi Aranka osztályvezető Tolna Megyei Önkormányzati HivatalA megyei önkormányzatok költségvetési forrásának meghatározó eleme az illetékbevétel. A hatáskör gyakorlására jogosult személyében bekövetkezett változás miatt – 2007-től kezdődően – az illetékbevétel beszedése az APEH feladatkörébe került. A cikk adta keretek között e tárgykörben szerzett tapasztalataimat foglaltam össze.

 

A megyei önkormányzatok költségvetésében az illetékbevételnek kitüntetett szerepe van. Egyrészt az állami támogatásokon és a ma már csak jelképesnek tekinthető személyi jövedelemadó bevételen felül ez a forrás a legjelentősebb bevételünk, másrészt az illetékbevétel hitelfedezetül szolgál, harmadrészt pályázatok esetén rendszerint az önerőt adja. Nem közömbös tehát, hogy rendelkeznek-e a megyei önkormányzatok azzal a hatáskörökkel is, amely a saját bevételek teljesítését befolyásolja.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 82. §-a kimondja, hogy az illetékbevétel a helyi önkormányzatok saját bevétele.  Az illeték kiszabásával, megfizetésével, behajtásával kapcsolatos hatáskör gyakorlójáról, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezik. Míg korábban első fokon a megyei főjegyző volt a hatáskör címzettje, 2006. VII. 17-től a hatáskör az APEH regionális igazgatóságaihoz került, mely jogkört ténylegesen 2007. január 1-jétől gyakorolták. Az illetékbevételből való részesedés mértékét az aktuális költségvetési törvény határozza meg. Az illetékbevétel fele a központi költségvetést, fele pedig a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg, akik között meghatározott szabályok szerint kerül megosztásra a beszedett bevétel.
Az APEH honlapján közzétett 2008. decemberi állapot szerint 2008-ban, országosan, közel 153,1 milliárd Ft illetékbevétel képződött, melyből a helyi önkormányzatokat 65,8 milliárd Ft illette meg.
A Tolna Megyei Önkormányzat ebből 1,7 milliárd Ft-ot kapott, ami az összes illetékbevétel 1,1 %-ának felelt meg. Részesedésünk országos szinten elenyészőnek tekinthető, de a költségvetésünk szempontjából meghatározó jelentőségű.


Mi történt azóta, hogy az APEH regionális igazgatóságai megkapták az illeték kivetésével és beszedésével kapcsolatos hatáskört? Tapasztalataink vegyesek.


Megkapjuk-e a törvényben szabályozott keretek szerint a nekünk szánt forrást? Erre a kérdésre csak igen válasz adható. A 2006-ban teljesített 1797 millió Ft illetékbevétellel szemben 2007-ben 1543 millió Ft teljesült, míg 2008-ban 1749 millió Ft realizálódott önkormányzatunknál. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi a probléma.
A hatáskör APEH-hez telepítése már korábban is szóbeszéd tárgya volt, a 2007. évi hatálybalépés mégis váratlan volt. Az APEH nem készült fel a feladat átvételére, mi pedig lehetőségeinktől megfosztottnak éreztük magunkat.
A megyei illetékhivatalok többször jelezték a Pénzügyminisztériumnak, hogy az alkalmazott szoftverek nem megfelelőek, ennek ellenére – bár nem a pénzhiány volt az akadály – nem került alkalmazható állapotba olyan egységes szoftver, amely minden szempontból megfelelt a kor követelményeinek. Az APEH hónapokat töltött el azzal, hogy a más alapokra épülő rendszert összehangolja saját informatikai rendszerével. Az illetékkivetések emiatt késedelmet szenvedtek. A késedelem ledolgozása csak 2007. év vége felé sikerült.


Mi történt az önkormányzatoknál ebben az időszakban?


A bevételi teljesítésben bekövetkezett elmaradást hitelből kellett pótolni. Mondhatja bárki, hogy ez akkor volt, ma már minden zökkenőmentesen bonyolódik. Igen, de még ma sincs minden rendben.
Az információszolgáltatás jelenleg sem működik. Az APEH havonta egyszer az aktuális adatokat megjelenteti ugyan a honlapján, de a bevételek jogosultjait semmi másról nem tájékoztatja. Nem ismert, a megyére vonatkozóan a hátralékok alakulása, a beszedett illetékbevétel megoszlása. Javult-e a hátralék behajtási tevékenység? Milyen hatását érzékelik a gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulásának? Milyen hatása lesz az illetékbevétel teljesítésére az örökösödési illeték fizetésével kapcsolatos jogszabály módosítás? Nem tudjuk. Az APEH feltehetőleg birtokában van a fenti információknak, de az adóhivatal sem a költségvetés megalapozásához, sem a beszámoló elkészítéséhez nem ad információt, támpontot az önkormányzatoknak.
Az illetékbeszedés költségeinek fedezeteként a megye területén beszedett illetékbevétel 8,5 %-át tartja vissza az APEH minden megyei önkormányzattól, azaz viseljük az illetékbeszedéssel kapcsolatos költségeket.
Részünkről minimális elvárás, hogy ne csak a bevételt szedje be ezért cserébe az APEH, hanem partnerként kezelje az önkormányzatokat és adja meg azokat az információkat, amelyek a saját bevétel jogosultját feltehetően minden kérés nélkül megilletik.
Ha befolyásunk jelenleg nem is lehet saját bevételünk alakulására, kialakítható lenne olyan partneri együttműködés, amellyel segítenék az önkormányzatok munkáját.
Ezen a területen van még tennivaló.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu