Somogy megye munkaerő-piaci helyzetképe 2008/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Területfejlesztés

Somogy megye munkaerő-piaci helyzetképe 2008/3

X. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Tarrné dr. Törzsök Piroska
igazgató
Kaposvár
DDRMK Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Somogy az ország 5. legnagyobb megyéje, területe 6 036 km², lakónépessége 325 ezer fő. Az ország teljes lakosságának hozzávetőlegesen 3%-a somogyi. A megye 247 településéből 14 város, ahol a lakosság 49,1%-a él. Az aprófalvas településszerkezet következménye, hogy a községek közel felében 500 főnél kevesebben laknak. A falvakra markánsan jellemző még a zsáktelepüléses jelleg is.

 


A megye gazdasági szerkezete a ’90-es évek óta szinte változatlan, korszerűtlen. A gép-és fémipar mellett ma is meghatározó ágazat a problémákkal küszködő mezőgazdaság, élelmiszer- és faipar, valamint a textilipar. Jelentős ágazat az idegenforgalom is, ahol azonban az erős szezonalítás hátráltatja a tartós foglalkoztatást.
Nehezíti a megye helyzetét, hogy fejletlen és elmaradott az infrastruktúrája. Autópálya csak érinti, az átmenő főközlekedési utak leromlott állapotúak, sok település nincs összekapcsolva. A megye nehezen érhető el, ami jelentősen rontja a tőkebefektetés a beruházások letelepítésének esélyeit.
2007-ben ugyan 1,4%-kal nőtt a gazdasági szervezetek száma (42 200), de még így is az ezer lakosra jutó 119 vállalkozás 4-gyel kevesebb az országos átlagnál. A megyére jellemző a mikro-, kis- és középvállalkozások túlsúlya, a társas vállalkozások 92%-a 10 fő alatti létszámmal dolgozik. Emellett jelentősen elmarad az országos 40%-tól a társas vállalkozások megyei 25%-os mértéke. A főbb gazdasági és munkaerő-piaci mutatókat tekintve Somogy leszakadó térségnek minősül.
Foglalkoztatás alakulása
A megye általános adottságai nem kedveznek a foglalkoztatás bővítésének. A foglalkoztatottak száma csökken, ennek következtében nem csak a munkanélküliség növekszik, hanem azoknak a száma is, akik más okból kivonulnak a munkaerő-piacról. A magas inaktivitás egyre erőteljesebb negatív hatást mutat. A kevés foglalkoztatottnak kell ugyanis „eltartani” a növekvő számú nem dolgozó, inaktívak embereket.
A foglalkoztatásra jellemző az idényszerűség: a nyári hónapokban 2 000–2 500-zal többen helyezkednek el a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, építőiparban, valamint az idegenforgalomhoz kapcsolódó ágazatokban. A KSH munkaerő-felmérése alapján 2007. évben a foglalkoztatottak száma átlagosan 109 600 főt tett ki, ami 3 400-zal (3%-kal) alacsonyabb az előző évi adatnál. A 15-74 éves népességen belül a foglalkoztatási arány 43,8%-os, 7,1%-kal kevesebb az országosnál és 1,1%-kal alacsonyabb az előző évi megyeinél is. A megyében foglalkoztatottak 17,6%-a legfeljebb általános iskolát végzett, 36,1%-a középfokú szakmai végzettséggel rendelkezik, 31,3%-a érettségizett, 15%-a pedig felsőfokú végzettségű.
Nyilvántartott álláskeresők
A regisztrált álláskeresők számának alakulása évek óta ciklikus: februárban lépnek be legtöbben a rendszerbe, augusztusra – főként a támogatott munkahelyeknek, valamint a szezonális foglalkoztatásnak köszönhetően – folyamatosan csökken, majd szeptembertől ismét emelkedni kezd a létszám.
A regisztrált álláskeresők főbb adatai 2008. március
Megnevezés 2008.
március Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző év azonos időszakához képest
  (fő) (%) (fő) (%)
Nyilvántartott álláskereső  24 227  –1 152 –4,5  –89  –0,4
Nyilvántartott álláskeresők aránya (%)  18,1  –0,8   0,4
Pályakezdő   1 952  –70 –3,5  111  6,0
25 éves és fiatalabb  4 015  –207 –4,9 ¬ 22  0,6
46 éves és idősebb  7 789  –377 –4,6  –5  –0,1
Legfeljebb általános iskolát végzett  11 299  –427 –3,6  124  1,1
Diplomás  566  –30 –5,0  –102  –15,3
Tartósan nyilvántartott álláskereső   8 638  –43 –0,5  1 218  16,4
Tartósan nyilvántartottak aránya (%)  35,7    1,5   5,2
Az elhelyezkedési esélyek szempontjából legfontosabb tényező a legmagasabb iskolai végzettség. Komoly problémát jelent, hogy a megyében a regisztrált álláskeresők 46,6 %-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel vagy azzal sem rendelkezik, további 17,7 %-a ugyan érettségizett, de szintén szakképzetlen.
Szakmunkás, szakiskolai végzettséggel 33,2%-uk keres állást, a középiskolai érettségizettek aránya 17,7%, a diplomásoké pedig 2,3%.
Az elhelyezkedésnél fontos tényező az egyén motiváltsága a munkavégzésre. Az álláskeresésben töltött első hónapok azok, amelyekben az aktivitás a legjobban szinten tartható, illetve erősíthető. Minél hosszabb időt tölt valaki munka nélkül, annál nehezebb motiválni akár képzésre, akár munkavállalásra. A megyében magas azoknak a száma (8638 fő) és aránya (35,7%), akik több mint egy éve megszakítás nélkül szerepelnek a nyilvántartásban. További nehézséget jelent, hogy a regisztráltak 40%-a rendszeres szociális segélyes, 36%-a pedig semmiféle ellátásra nem jogosult.
Foglalkoztatást segítő eszközök
Az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítésére szolgál a Munkaerő-piaci Alap decentralizált kerete. A legnépszerűbb támogatások: közhasznú foglalkoztatás, bértámogatás, képzés. 2008-ban megyei szinten 1 566 104 e Ft áll rendelkezésre. Somogy megyében 8 kirendeltség működik, mindegyik számára meghatározott összegű, – a Munkaerő-piaci Alap által finanszírozott – un. decentralizált foglalkoztatási keret áll rendelkezésre a különböző támogatásokra. A 8 kirendeltség összes pénzkerete 2008-ban több mint 1,5 milliárd Ft
Az álláskeresők foglalkoztatási helyzetének javítását komplex munkaerő-piaci programok, továbbá széles körű szolgáltatások is segítik.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu