Szociális Igazgatási Mintahely Sarkadon 2007/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

Szociális Igazgatási Mintahely Sarkadon 2007/1

IX. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Dr. Sipos Lajos jegyző SarkadA Szociális és Családügyi Minisztérium 1999. december 1.-től, egy modellkísérlet keretében életre hívta a Szociális Igazgatási Mintahely hálózatot. A modellkísérlet elsődleges célja a települési önkormányzatok szociális igazgatásának korszerűsítése, a szociális informatika terjesztése és fejlesztése volt.

 


A modellkísérletben résztvevő települések – a szoftverfejlesztő cégek ajánlása alapján – meghívásos pályázat útján kerültek kiválasztásra oly módon, hogy a piacvezető szociális szoftverfejlesztő cégek, valamint a lakosságszám szerinti településtípusok reprezentálva legyenek. Ilyen előzmények után 12 településen (nagyvárosokban, kisvárosokban és 3000 lélekszám alatti településeken) kezdte meg munkáját a Szociális Igazgatási Mintahely hálózat, mely 7 szociális szoftverfejlesztő céget reprezentált.
A mintahely hálózat működése alatt tevékenységi köre bővült, szélesedett. Az ágazati Minisztérium célul tűzte ki, hogy a szociális informatikai fejlesztések mellett – a mintahely hálózaton keresztül – segítséget nyújtson a települési önkormányzatoknak a szociális igazgatás korszerűsítéséhez, a jogalkalmazás egységesítéséhez és az igazgatásszervezéshez. Ennek keretében szociális témájú szakmai rendezvények, informatikai képzések kerültek szervezésre és kiépült egy telefonra és elektronikus levelezésre épülő kommunikációs csatorna is a mintahelyek és partner települések között.
Mintahelyek
A modellkísérlet sikeres volt és elérte célját, ezért az ágazati Minisztérium úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja és működteti, sőt bővíti a hálózatot. A hálózat bővítésére 2002-ben került sor, melynek eredményeként 20 polgármesteri hivatalnál, körjegyzőségnél működött mintahely és ez már biztosította az országos lefedettséget. Ezt követően nagyobb átrendeződés már nem volt a hálózaton belül, jelenleg 19 mintahely működik az országban. A mintahelyi struktúra átrendeződése maga után vonta a szoftverfejlesztő cégek reprezentálásának változását is, a mintahelyeknél jelenleg 5 piacvezető szoftverfejlesztő cég van képviselve. A mintahelyek munkáját a hálózat létrejötte óta egy menedzserszervezet, a debreceni székhelyű Központi Mintahely segíti, ami jelenleg a SZIGE Egyesület keretein belül működik.
Terjeszthető
A mintahelyi hálózatnak a kezdetektől, 1999-től tagja Sarkad város is. A sarkadi Szociális Igazgatási Mintahely a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán működik és a mintahelyi feladatokat 4 fő látja el. Békés megyében 1999 és 2001 között Orosháza várossal együtt nyújtotta szolgáltatásait a megye települései számára, 2002. január 1.-től pedig Békés megye egyedüli mintahelyeként működött tovább.
Az elmúlt több mint 7 év alatt aktívan részt vett a mintahelyi hálózat munkájában, több, a mintahelyi hálózat keretein belül megvalósuló projekt kezdeményezője volt. Illeszkedve az általánosan megfogalmazott egyik fontos célkitűzéshez, a sarkadi mintahely mindig kiemelten kezelte a szociális informatika elterjesztésének, fejlesztésének célját. E cél elérése érdekében informatikai képzéseket szervezett, melynek a helyi középiskola adott otthont. A képzéseken a megye településeinek szociális ügyintézői vehettek részt és több típusú képzések közül választhattak. Voltak általános informatikai ismereteket adó és speciális, szociális szoftverfelhasználói ismereteket adó alap-, illetve haladó szintű képzések. Összesen 7 alkalommal került sor képzésre, melyen 110 szociális ügyintéző vett részt. A sarkadi mintahely kezdeményezésére és vezetésével létrejött a mintahelyi hálózaton belül egy olyan munkacsoport, ami az országban lévő képzéseket egy rendszerbe foglalta, meghatározta az egyes képzési típusokra való jelentkezés feltételeit, elkészített egy tájékoztató kiadványt, ami 1500 példányban került terjesztésre és 5 alapképzési típust akkreditáltatott. Tapolcával együtt felváltva adott otthont az informatikai fejlesztői műhelyeknek, melyek célja a szociális szoftver felhasználói oldalról történő fejlesztésének elősegítése volt. Sarkad az elmúlt években 4 ilyen műhelytalálkozót szervezett.
Szakmai napok
A másik fontos tevékenység a jogalkalmazás elősegítése céljából szervezett szakmai műhelytalálkozók, illetve szakmai napok. Eddig 18 ilyen jellegű rendezvény került szervezésre, melyen összességében több mint 1000 fő vett részt. Az előadók minden esetben az aktuális téma elismert szakemberei voltak.
Ezen túlmenően 2 tréning jellegű képzést és egy országos mintahely találkozót szervezett a sarkadi Mintahely, de tevékenyen részt vett a Minisztérium által kezdeményezett adatgyűjtésekben, az önkormányzatok számára megfogalmazott ajánlások kidolgozásában és közreműködött a kistelepülések informatikai fejlesztésének, eszközökkel való ellátásának Minisztérium által koordinált projektjében. A rendezvényeket minden estben az ágazati Minisztérium támogatta.
Nagyon fontos szerepe lett az elektronikus levelezési rendszernek, ugyanis ezen keresztül a gyakorlatban felmerülő jogszabály értelmezési problémákra – a mintahelyek közreműködésével – a Minisztérium gyorsan tud reagálni, ami hathatós segítséget jelent a jogalkalmazó szakembereknek.
Összességében az állapítható meg, hogy az általam feldolgozott eset jó példája a minisztérium és az önkormányzatok együttműködésének, ahol a kölcsönös előnyök mentén mindkét együttműködő fél megtalálhatja a számítását és ebből mások is profitálhatnak.
Mára Békés megye szinte valamennyi településével szoros kapcsolat alakult ki, a rendezvények résztvevőinek visszajelzéseiből egyértelműen látszik, hogy igény van a mintahely működésére, szolgáltatásaira. A jövőt illetően pedig remény van arra, hogy a mintahelyi hálózat, ezen belül a sarkadi mintahely is tovább tudja folytatni munkáját és továbbra is érdemi segítséget tud nyújtani jelenlegi és jövőbeni partnereinek.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu