Szociális intézmények ellenőrzései Pest megyében 2004/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

Szociális intézmények ellenőrzései Pest megyében 2004/3

VI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Kecskés Péter dr., Lóczy IlonaMagyarországon   a népességen belül   az idősek aránya folyamatosan nő. Az idős, ápolásra, gondozásra szoruló emberek és fogyatékkal élők ellátását, a folyamatosan csökkenő számú aktív korú lakosság egyre kevésbé tudja saját háztartásában ellátni. Ez és a magyarországi szenvedélybetegek magas száma is növeli az átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények jelentőségét. Kiemelten fontos ezért az ellátottak emberi és állampolgári jogainak, megfelelő körülményeinek biztosítása. A bentlakást nyújtó szociális intézmények ellenőrzését a megyei közigazgatási hivatalok végzik.
Pest-megyében jelenleg 156 bentlakást nyújtó szociális intézmény működik. Ez a szám meghaladja a más megyékben működő ilyen intézmények számát. Az ok a megye nagy területe és a főváros közelsége. A megye lakossága meghaladja az egymillió főt. A bentlakást nyújtó szociális intézmények több mint felét teszi ki az idősellátás, mely mellett fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek otthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai és éjjeli menedékhelyei valamint a lakóotthonok működnek.
 
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal az elmúlt évben huszonöt állami és nyolcvan nem állami fenntartású, összesen százöt szociális intézményben végzett átfogó ellenőrzését. Az ellenőrzések száma jogszabályilag kötött, ugyanis az állami fenntartású intézményeket kétévente, a nem állami, egyházi fenntartásúakat évente, a módszertani otthonok bevonásával ellenőrizni kell. A munkaterven felül, az újonnan nyíló intézmények működési engedélyezési eljárása keretében tizenöt helyszíni szemlét tartottunk, ebből két intézményi telephely nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, kérelme elutasításra került, a további új intézmények esetében a működési engedélyeket kiadtuk.
Panaszügyben, tizenöt esetben végeztünk a helyszínen ellenőrzést, utóellenőrzést hat esetben tartottunk.
A 2002. december 31-ig, határozott időre szóló működési engedéllyel rendelkező intézmények felülvizsgálatát, a jogszabály által meghatározott határidőn belül, 2003. június 30-ig sikerült teljesíteni. A felülvizsgált negyven intézményre határozott időre szóló működési engedélyeket adtunk ki. Az érintett intézmények fenntartóinak a kijelölt feladatokat ütemezetten, a személyi szakmai feltételeknek való megfelelés tekintetében 2005. december 31-ig, a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása vonatkozásában 2008. december 31-ig kell teljesíteni.
Minden intézménytípus, illetve a különböző szervezeti formákban működő fenntartók sajátos problémákkal is küzdenek. Nagy általánosságban elmondható, hogy amíg az állami fenntartású otthonokban a tárgyi feltételek (ezen belül is az egy főre jutó minimális négyzetméter-arány) biztosítása jelent gondot és a személyi-szakmai feltételek tekintetében kevesebb problémát tapasztaltunk, addig a nem állami otthonokban fordított a helyzet. Az utóbbi évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a „privát” otthonok jelentős fejlődésen mentek keresztül, szakmai tapasztalatokat halmoztak föl, a jogkövető magatartásuk erősödött, míg az állami otthonokban a tárgyi feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatban csak szórványos eredmények vannak (pl.: kisebb lakóotthonok létrehozása).
 
A korábbi évek gyakorlatához képest kedvező változást jelent, hogy az egyházi fenntartásban lévő intézmények ellenőrzését segítő dabas-gyóni és ceglédi egyházi módszertani intézmények mellett, az egyéb nem állami és állami fenntartású intézmények ellenőrzése során a Pest Megyei Módszertani Osztály szakmai segítségére is fokozott mértékben számíthatunk, amely az ott végrehajtott létszámfejlesztésnek köszönhető.
A jegyzőkönyvet, az otthonban a rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján, illetve az intézmény megtekintése és ellátottakkal való beszélgetés, az esetleges ellentmondások megtárgyalását követően készítjük el, melyet a módszertani intézmény emlékeztetőjében megfogalmazott szakmai működést segítő ajánlások egészítenek ki.
A tárgyi feltételek között elsőként a tömegközlekedési eszközzel való megközelíthetőséget és az akadálymentes közlekedést vizsgáljuk. A tömegközlekedési eszközzel való megközelíthetőség javítása ritka, de nem példa nélküli. Előfordul, hogy új buszmegálló kialakításával sikerül javítani a fennálló állapoton. Az akadálymentesítés kiemelt fontosságú kérdés, mellyel kapcsolatban nagyon vegyes a kép. A küszöbök eltávolítása, kapaszkodók felszerelése, rámpák kialakítása terén jelentős előrelépésről lehet beszámolni. Probléma a kis létszámmal működő, illetve az állami fenntartásban lévő több szintes intézményeknél adódik, ahol az akadálymentes közlekedés biztosítása, annak költségeit tekintve nehezen megoldható.
A jogszabályban előírt vizes helyiségek szinte minden otthonban biztosítottak, így a mellékhelyiséggel és fürdőszobával való ellátás megoldott. A hat m2 / fő lakóterület több, általában önkormányzati intézményben nem biztosított. A folyamatos fűtés, áram és melegvíz-szolgáltatás az intézményekben biztosított.
A teljes körű ellátás körében a napi háromszori étkezés (amelyből egy meleg étel) mindenütt biztosított. A diétával kapcsolatban már több probléma van. A cukros, epés és egyéb diétáknak az étlapon meg kell jelenniük, a szerint, hogy az adott otthonban az intézmény orvosa mit tart szükségesnek. A diéta biztosítása azonban az ellátottak vonatkozásában nem jelent kényszert. Az otthon feladata tehát nem annak szigorú esetenként a gondozott akaratával szembeni betartatása, hanem a választási lehetőség biztosítása és a figyelemfelhívás az egészséges táplálkozásra. Sok intézményben nem megoldott a szakképzett dietetikus alkalmazása. Jogszabály szerint a személyi szakmai feltételeknek 2005. december 31-ig kell megfelelniük az intézményeknek, e téren eddig csekély előrelépés tapasztalható.
Az alapgyógyszer-listán szereplő gyógyszerek térítésmentes biztosítása egy – két kivételtől eltekintve mindenütt megoldott. Az intézmények az SzCsM rendeletben szereplő szabályzatok közül szinte valamennyivel rendelkeznek. A szabályzatok közül az ellátottak jogainak érvényesülése miatt kiemelt jelentőséggel bírnak az ellátottakkal kötött megállapodások, a házirend és a szakmai program.
Sokat javult a szakképzettségi arány, így az új 2005. december 31-i időpont tartható lesz. Nem ilyen kedvező a kép a szakmai munkakörben dolgozók létszámával kapcsolatban. Különösen a kisebb intézményeknek van problémájuk. A jogszabály 2005. évvégéig ad haladékot, ahol a létszám irreálisan alacsony volt, a teljes körű ellátás biztosítása céljából ennél rövidebb határidőt is előírtunk. Budapesttől távolabb eső településeken a szakképzett mozgásterapeuta alkalmazását tudják nehezen megoldani.
Több intézményben csak formális az érdekképviseleti fórum működése, ahol ilyet tapasztaltunk, felhívtuk az intézmény vezetésének figyelmét az érdekképviseleti fórum jogszabályban foglaltaknak megfelelő működtetésére.
A pénzügyi vonatkozások közül kiemelhető, hogy egyre több intézményben ismerik és megfelelően használják az önköltségszámítás, az intézményi térítési díj, a személyi térítési díj fogalmát.
Ahol költőpénzt kezelnek, ott megvizsgáljuk annak, jogszerűségét, szabályosságát. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az intézmények a költőpénzt a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kezelik.
A távollét esetén fizetendő térítési díj szabályozásának nyomon követése – annak gyakori módosítása következtében – némi gondot jelentett az intézményvezetők és fenntartók körében.
A bentlakást nyújtó intézmények átfogó ellenőrzéseit összegezve a korábbi évekhez képest több területen is jelentős előrelépésről számolhatunk be. A hiányosságok döntő többsége jelenleg az olyan feladatok megoldásával kapcsolatban merül fel, melyeknek jelentős anyagi vonzata van. E tekintetben is tapasztalható előrelépés, azonban az még mindig nem a jogszabályok és a jogos szakmai elvárások által kívánt mértékű.
Hivatalunk által előírt megteendő intézkedések nyomon követését, a megadott határidők betartását, valamint az ügyintézés gyorsabbá tételét szolgálja az informatikai fejlesztés részeként elkészülő szociális program. Az országos viszonylatban úttörő jelentőségű, az uniós normáknak megfelelő számítógépes ügyintéző és nyilvántartó rendszer 2004. júliusi átadásával megvalósuló korszerűsítés az intézkedések egyszerű, gyors lebonyolítása mellett, internetes megjelenéssel az érdeklődők számára fényképes tájékoztatást nyújt a megyében működési engedéllyel rendelkező szociális intézményekről.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu