Tájékoztató a Falusi Turizmus Napraforgós Védjegy bevezetéséhez

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Turizmus

Tájékoztató a Falusi Turizmus Napraforgós Védjegy bevezetéséhez

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
Csizmadia László dr.
elnök
Budapest
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége


           A Nemzetgazdasági Minisztérium az egyes szálláshely típusokhoz tartozó védjegyek kiadásának, nyilvántartásának rendszerét különböző szakmai szervezetekre bízza. A falusi szálláshelyek védjegyrendszerét a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, a szállodákét a Magyar Szállodaszövetség, az ifjúsági szálláshelyekét a Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége, a kempingekét a Kempingek Szakmai Szövetsége, a fizető-vendéglátókét a Magánszállásadók Országos Szövetsége koordinálja.

 

A falusi szálláshely napraforgóval tanúsító védjegy a Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott és a FATOSZ által működtetett rendszer, amelynek alapvető célja, hogy – összhangban a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára.


A védjegy további célja a szálláshely-üzemeltetési engedélyben meghatározott követelményeken felül, további minőségi követelményeket nyújtó szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és kiemelése az azokat nem vállaló vállalkozásokkal szemben, a tudatos fogyasztói (turista) magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése, valamint a szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra, fogyasztó (turista) orientált szemléletre történő ösztönzése.


A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kidolgozott és a Nemzetgazdasági Minisztérium által jóváhagyott szakmai szempontrendszer alapján történik. Ebben meg vannak határozva azok a további többlet követelmények, amelyek alapján kapja meg minősítését a szolgáltató. Ilyen például a szállásadó szakképzettsége, a minősített épület külső-belső állapota, berendezése, programlehetőség kínálatok, valamint a falusi vendéglátó többletszolgáltatásai, amelynek pontjait a fakultatív szolgáltatásokat tartalmazó jegyzékből kell megállapítani. Az egyes szálláshelyek minősítése pontrendszerben történik. Az egyes követelmények milyenségét, minőségét ponthatárok között kell értékelni. Az összegyűjtött pontok egy megadott pontsávot elérve határozzák meg a napraforgószámot. Továbbra is 2-4 napraforgós táblákat fogunk kiadni az ara érdemes pályázóknak.


A védjegy kérelmezését egy pályázati űrlap kitöltésével kell a szolgáltatónak kezdeményeznie a FATOSZ felé. Ezt követően a következő hetekben lezajló továbbképzéseinken felkészített minősítő szakembereket küldünk ki a pályázó szálláshelyhez. A védjegy kérelmeket, a Minősítő Bizottság javaslata alapján egy úgynevezett Bíráló Bizottság hagyja jóvá. A minősítettekkel védjegyhasználati szerződést kötünk, majd Nemzeti Tanúsító Védjegyet, táblát és bizonyítványt kapnak, valamint fotóikkal és szolgáltatásaikkal együtt felkerülnek a FATOSZ honlapján külön e célra kialakított menüpontjába, illetve elektromos katalógusába, amit a Tourimform irodáknak is elérhetővé kívánunk tenni.

Az előző érvényes FATOSZ minősítésével rendelkezők közül, azok számára, akik az elmúlt egy évben minősíttették házukat a FATOSZ egy külön eljárásrendet dolgoz ki és terjeszt be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, amelynek célja, hogy ezen, szolgáltatók is átsorolhatóak legyenek az új, Nemzeti Tanúsító Védjeggyel rendelkezők közé és ne kelljen a teljes új eljárást, valamint az egész eljárási díjat megfizetniük.


Az új minősítési rendszer – jóváhagyás után – előreláthatóan egy-két hónapon belül beindulhat, mivel 2011. július 1-től a falusi szálláshelyek esetében csak az új eljárási rendszerint minősített szálláshelyek viselhetik csak a Nemzeti Tanúsító Vádjegy szövegű táblát.

További információ:
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Információs Iroda
1077 Budapest, Király u. 93
Tel: 1/268-0592
E-mail: agroturizmus@t-online.hu
Honlap: www.falusiturizmus.eu

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu