Térinformatikai rendszer a Hegyvidéken Budapest XII. kerület 2009/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Budapest / Cikkek

Térinformatikai rendszer a Hegyvidéken Budapest XII. kerület 2009/1

XI. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Adminisztrátor
A térinformatikai rendszer kiépítése Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat nagy ívű informatikai fejlesztésének része, mely indulása óta az egyik legsikeresebben működő és folyamatosan bővülő elektronikus önkormányzati rendszerré nőtte ki magát.

 


Eredeti célja az ügyfelek teljes körű tájékoztatása volt az aktuális szabályozási előírásokról, beépítési lehetőségekről. A kitűzött célt a rendszer gyorsan elérte, azóta több ütemben bővült. A rendszer 2008. szeptember elején került ki a világhálóra, használata azóta bárki által szabadon elérhetővé vált (http://terinformatika.bp12ker.hu).
Az alkalmazás motorja egy olyan szoftver, mely a bonyolult, több száz fóliából álló térképi állományokat gyorsan és pontosan közvetíti az ügyfél internetes böngészőfelületére. Ehhez a térképi szerverhez párosul az önkormányzat évek alatt felhalmozott digitális információtára adatbázisba foglalva. Ezek kapcsolatát egy, az önkormányzat igényeinek megfelelően kifejlesztett kezelőfelület biztosítja. A rendszer internet alapú, kezelőfelülete jól áttekinthető, kezelése könnyen elsajátítható. A kezelőfelület képes az ügyféli, ügyintézői és vezetői szinteknek megfelelő, eltérő jogosultság kezelésére, beléptető-rendszere lehetőséget biztosít a tartalom testre szabására, egyben megakadályozza az adatok illetéktelen kézbe jutását. A keresőablakok nagypontosságú és differenciált keresést tesznek lehetővé (utcanévre, házszámra, helyrajzi számra) a segédeszközökkel elvégezhetjük a legszükségesebb térképi műveleteket. A rendszerből méretarányos nyomtatás lehetséges.
Az intelligens publikáló rendszerének köszönhetően képes a térképi felületen bármilyen információt megjeleníteni, illetve külső hivatkozásként bármilyen egyéb webes felület és alkalmazás integrálható.
A rendszer előnye, hogy az adott ingatlanhoz tartozó minden adat egy rendszeren belül, gyorsan és hatékonyan elérhető. Kiemelt igény volt a rendszerrel szemben, hogy az ügyfelek és az ügyintézők egy adatbázisból, azonos adatokat kapjanak, ezért felhasználói oldalon külön adatbázist, egyéb lokális adatot a program működtetése során ne hozzon létre, minden háttérinformáció a működtető szerveren kerüljön eltárolásra, melynek bővítése csak rendszeradminisztrátorként lehetséges.


A rendszer adattartalmáról
A rendszer alapadata a digitális földhivatali alaptérkép, melynek helyrajzi számához az összes térképi és adatbázisban tárolt adat kapcsolódik. A földhivatali alaptérkép centiméteres pontossággal tartalmazza a kerület jogi ingatlanhatárait és épületállományát. A jogi állapot sajnos nem minden esetben tükrözi a valós állapotokat. Ezek összevetését biztosítja a földhivatali állományokhoz pontosan illeszthető ortofotó állomány. Az ortofotó, perspektivikus torzításoktól mentes digitális, függőleges irányú légifénykép. Az ortofotó léptékhelyes, 10 cm pontosságon mérhető. A kétévente frissülő ortofotó állomány segítségével a kerület fejlődése, vagy az illegális szemétlerakások, fakivágások, stb. jól nyomon követhetők.
A rendszer időrendi sorrendben tartalmazza a szabályozási terveket, övezeti terveket és építési szabályzatokat, így az ingatlanokra vonatkozó előírások nyomon követhetők, illetve visszakereshetők. Az internetes publikálás előnye, hogy a készülő szabályozási tervek munkaközi állapota is elérhető a döntéshozók, szakhatóságok számára, illetve a törvényi előírás szerinti lakossági „kifüggesztés” is a rendszeren keresztül történik.
A rendszer további, térképes adatai: az 1 méteres szintvonalas térkép, a digitális közműtérképek, a tulajdonviszonyokat megjelenítő térkép, az önkormányzati ingatlanvagyont megjelenítő térkép, a választási kerületek, az egészségügyi-, oktatási körzetek, az ügyintézői területek lehatárolása, és a lakosság tájékoztatását szolgáló térképi adatbázis, mely tartalmazza az iskolákat, óvodákat, gyógyszertárakat, szociális intézményeket.
A rendszer tartalmazza továbbá a jogszabályok kerületre vonatkozó lehatárolásait (pl. műemlék épületek, természetvédelmi területek és védőövezeteik), valamint a magasabb szintű terveket (pl. fővárosi településszerkezeti terv).
Az Önkormányzati rendeletek közül naprakészen megjelennek a változtatási tilalommal érintett területek, a kerületileg védett, vagy védelemre javasolt épületek és a növényállomány lehatárolása.
Az alaptérképhez további fényképes adatbázis kapcsolódik, melynek alapját, a kerület egészére kiterjedő szabályozási terv vizsgálatakor felvett adatok alkotják, melyben minden kerületi épület lefényképezésre és a kerületre vonatkozó összes archív terv digitalizálásra került.


A rendszer előnyei
– a térinformatikai rendszeren keresztül bármelyik ingatlan nagysága, terepviszonyai, természetbeli állapota, esetleges önkormányzati tulajdona, a meglévő beépítés nagysága, állapota, az épületek fényképei, a hatályos szabályozási terv beépítési paraméterei, folyamatban lévő tervmódosítás esetén az új paraméterek elérhetők és megtekinthetők;
– építésigazgatási eljárás esetén az építtető és a tervezők által beadott adatok ellenőrizhetők;
– lakossági bejelentés esetén azonnal megállapítható, hogy az adott ingatlanra van-e jogerős építési engedély;
– az önkormányzati fejlesztések előkészítésénél – Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi tervek – a fejlesztési területek összefüggései megjeleníthetők;
– a kétévente lefényképezett ortofotó állományok összevetéséből jól látható a területen végrehajtott minden beruházás, fejlesztés;
– a jogi állapot és a természetbeni állapot összehasonlításánál jól feltárható a közterületek „elbirtoklása”, és észlelhetők az alaptérképen nem szereplő, engedély nélküli építések, bővítések;
– az ingatlanokhoz, épületekhez adatlapok csatlakoztathatók, melyek bármilyen adattartalommal lekérdezhetők;
– a rendszer beléptető moduljának köszönhetően a lakosságnak és a hivatal irodáinak is előre meghatározott tartalmat közvetít;
– az internetes felületnek köszönhetően az adatok bárhol elérhetőek;
– a rendszer korlátlanul bővíthető;
– az ügyintőzők munkájának gyorsítása mellett a naprakész lakossági tájékoztatás is megoldott.
A rendszer meghatározó tulajdonsága a naprakészség, illetve, hogy a leolvasott adatok helyesek és megbízhatók. Ennek érdekében a földhivatali alaptérképet negyedévente, míg a többi adatot havonta frissítjük!


A fejlesztési irányai
Tekintettel arra a tényre, hogy a fejlesztési lehetőségek „korlátlanok”, az ismertetetteken túl alábbi elemekkel szeretnénk a lakosságot kiszolgálni, és a rendszert bővíteni:
– a kerület teljes területét lefedő, négy irányból készített ferde tengelyű légifénykép sorozat, minden kerületi ingatlanra;
– a jelenleg is működő lakossági fényképbeküldési modult bővíteni és a kerület főbb pontjain készített gömbpanoráma fotókat megjeleníteni;
– teljes kerületi virtuális séta létrehozását lehetővé tenni;
– az egyes kerületi ingatlanokon álló értékes épületek korabeli tervrajzait, archív fotóit megjeleníteni.
Digitális földhivatali alaptérkép.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu