Városháza Fórum projekt 2009/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Városháza Fórum projekt 2009/1

XI. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Szűcs Péter dr.
vezető

Kiemelt Fejlesztések Irodája

A Városháza tömb e minőségjavító megújításával és többcélú hasznosításával új lendületet kaphat a Belváros északkeleti kapujának is tekintett Deák tér és környezetének megújulása.

 


A Városháza Fórum projekt célja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala műemlék épületének felújítása, bővítése, építészeti tervezése. Cél a Városháza tömb beépítetlen részén a hivatali funkciókon kívül kulturális és közösségi funkciókat, szabadtéri rendezvényeket is befogadó, piaci hasznosítású, karakteres építészeti megfogalmazású épületegyüttes létrehozása, valamint a tömb térségének fejlesztése, majd a fentieknek megfelelően létrejött épületegyüttes közbeszerzési eljárás útján kiválasztott befektető általi, építési koncesszióban történő működtetése. A Városháza tömb e minőségjavító megújításával és többcélú hasznosításával új lendületet kaphat a Belváros északkeleti kapujának is tekintett Deák tér és környezetének megújulása.


Elvárások


A Városháza Fórum kialakításának egyik legfontosabb eleme az a kapcsolatrendszer, amely biztosítja, hogy a tervezett funkciók együttes hatása révén valóban kialakuljon Budapest új főtere.
Az egyik legfontosabb követelmény, hogy a Károly körúti új beépítés építészeti kialakítása illeszkedjen a meglévő műemlék épülethez, emellett korszerű, kiemelkedő színvonalú építészeti alkotást, épület-tér együttest hozzon létre. Az új beépítés érzékenyen kezelje a terület adottságaiból adódó sokféle építészeti, környezeti kapcsolatot. A Városháza tömb értékét adó patinás műemlék épület és a benne elhelyezett városirányítási funkció együttesének megőrizése érdekében a Fővárosi Önkormányzat számára továbbra is biztosítani kell a reprezentatív környezetet, továbbá a Városháza telken belüli elhelyezését. A régi Városháza épületében és az új épületekben az üzleti és a közfunkciók keveredése kívánatos – mérlegelve a projekt megvalósíthatóságát és hosszú távú üzemeltetését.
Elsődleges funkcionális igény a városháza hivatalának korszerű és gazdaságos elhelyezését megoldani, a lehető legjobb módon hasznosítva e célra a régi és az új épületet, vagy azok egy részét. Az új épületben kell elhelyezni a hivatali részt, amely a későbbi üzemeltetési költségeket jelentősen csökkentheti.
A másodlagos, kulturális, közösségi és üzleti funkciók tervezésénél fontos a városháza hivatalával való kölcsönös előnyökkel járó együttműködés megteremtése, és a másodlagos funkciók életképessége. Kiemelten fontos a területen a kulturális funkciók elhelyezése, amelyek közösségformáló hatása, térszervező ereje nélkülözhetetlen. Az üzleti funkciók (kereskedelem, vendéglátás, bériroda) a program pénzügyi megvalósíthatósága és a terület ellátási színvonalának fejlesztése szempontjából fontosak.


A projekt ütemezése


Első fázis: A Tervpályázati eljárás lefolytatása a Projekt keretében megvalósuló építészeti és fejlesztési programra. Az első fázis a tervpályázati eljárás eredményének 2008. október 31-i kihirdetésével megvalósult.
Második fázis: A tervpályázati eljárás nyertesével hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása a továbbtervezésre és az építési engedélyezési tervek beszerzésére vonatkozó szerződés megkötése céljából. Megvalósulásának várható ideje 2009. I. negyedév.
Harmadik fázis: Az építési engedélyezési tervek elkészítése. Megvalósulásának várható ideje 2009. III. negyedév.
Negyedik fázis: A befektető kiválasztására irányuló építési koncesszió közbeszerzési tárgyra kiírt, közbeszerzési eljárás lefolytatása. Megvalósulásának várható ideje 2010. II. negyedév.
Ötödik fázis: A koncessziós szerződés megkötése a befektetővel. Megvalósulásának várható ideje 2010. II-III. negyedév.
Hatodik fázis: Az építési beruházás megvalósítása. Megvalósulásának várható ideje 2013.


Közraktárak fejlesztési projekt


A Fővárosi Önkormányzat Közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként Szolgáltatási szerződést kötött a nyertes  Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt felelősségű Társasággal a Budapest, IX. kerület Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan PPP konstrukcióban történő fejlesztésének a megvalósítására.


Megvalósítási feltételek és struktúra


A projekt célja, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon, a meglévő három épület felújításával illetve átalakításával, valamint új épületrészek megépítésével példamutató építészeti megvalósítású, szórakozató, kulturális, közösségi, kereskedelmi funkció befogadására alkalmas épületegyüttes jöjjön létre. Továbbá, hogy az így létrejövő Közraktárak Épületegyüttes a tervezett funkcióknak megfelelő, piaci alapú hasznosítása és üzemeltetése hosszú távon biztosítva legyen.
Fentiek érdekében a Porto Investment Hungary Kft. 25 éven keresztül üzemelteti az épületegyüttest, és a projekt első nyolc évében kizárólagos ingatlanügynökként a Fővárosi Önkormányzat nevében bérbe adja az ott létrejövő helyiségeket. Az ingatlan a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában marad, illetve az újonnan létrejövő épületek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.


Területfejlesztési Megállapodás


A Szolgáltatási Szerződés rendelkezésének megfelelően a felek Területfejlesztési Megállapodást kötöttek, amely a projekthez kapcsolódó közterület-használati kérdésekről, valamint a Porto által elvégzendő további fejlesztési feladatokról rendelkezik. A megállapodás értelmében, előzetes becslés szerint nettó 210.675.500,-Ft összegű közlekedésfejlesztés kerül megvalósításra, amelyből nettó 117.375.000,-Ft összegű beruházás a Fővárosi Önkormányzat számára,- míg a IX. kerületi Önkormányzat részére a fennmaradó nettó 93.300.000.- Ft összegű fejlesztés kerül átadásra.
A Porto által finanszírozott közterület kialakítása és fenntartása valamint a szintén általa finanszírozott közlekedésfejlesztés ellentételezéseként a Fővárosi Önkormányzat közterület-használatot biztosít, továbbá használatába adja a IX/52 sz. raszterhelytől a IX/56 sz. raszterhelyig terjedő partszakaszt a Porto részére a Területfejlesztési Megállapodásban rögzített feltételekkel, határozott időre, azaz a közlekedésfejlesztés átadás-átvételének napjától a Szolgáltatási Szerződés lejáratának időpontjáig.


A projekt ütemezése


A Kerületi Szabályozási Terv által előírt telekalakítási eljárás lefolytatását követően kerül kiadásra az építési engedély, amelynek jogerőre emelkedését követően kerülhet sor az ingatlan fejlesztő részére történő birtokba adására. Erre várhatóan 2009 januárjában kerül sor.
A kivitelezés várható időtartama másfél év. Az épületegyüttes átadására legkésőbb 2010. augusztus 31-én kerül sor.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu