A jegyző és a várossá válás folyamata 2000/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Területfejlesztés

A jegyző és a várossá válás folyamata 2000/6

II. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Kempfné Dudás Hilda Jegyző SzobA várossá válás receptje: végy egy tettre kész polgármestert, adj mellé együtt gondolkodó képviselőket, akik a település fejlesztésén fáradoznak, ehhez tegyél egy maroknyi, ámde lelkes köztisztviselőt, akik a célul tűzött feladatokat elvégzik egy jól megfontolt, de ugyanakkor szűkös költségvetés mellett. Ha mindez megvan, a különféle szakterületek eredményeit gyűjtsd csokorba, amelyre legmegfelelőbb egy városkutatással foglalkozó szakember segítségét igénybe venni. Télen – határidőn belül – nyújtsd be a pályázatot, és ha egy csipet szerencséd is van, akkor nyár derekán már városi jegyző lehetsz.
Természetesen, ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor minden település előbb-utóbb várossá válna. A lényeg a részletekben rejlik.

 


Polgármesterünk 1990 óta van a posztján. Az első választási ciklus vége felé az egyik falugyűlés alkalmával kimondta, ami eddig csak a gondolataiban létezett: az ezredfordulóra szeretné, ha Szob város lenne. Ekkor sokan megmosolyogták: 2800 lakossal, infrastruktúra nélkül, korszerűtlen úthálózat mellett? Hová gondol Polgármester úr? De őt senki és semmi nem tántorította el céljától. A következő választási ciklusban az infrastruktúra kiépült, így lett a településen telefon, gáz, szennyvíz elevezető rendszer. A Lazarista Missziós Társaság gimnáziumi oktatást hozott létre, amely országos beiskolázású, sőt a határon túli Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről is érkeznek ide diákok.
1998-ban került sor egy 160 millió forintos beruházásra, amikor is az Önkormányzat bölcsen úgy döntött, hogy az általános iskolát új szárnnyal bővíti, ezáltal egy épületben tanulhatnak az alsó és felső tagozatos diákok, ami eddig két, egymástól távol lévő épületben történt.
Ugyanebben az évben pályázat benyújtására került sor az út és felszíni vízelvezető rendszer felújítására, ezáltal 80 millió forintot meghaladó összeget nyertünk egy három éves 1998-1999-2000 ütemezésű beruházás keretében útjaink és a vízelvezető rendszer korszerűsítésére.
Közben intézményhálózatunk is fejlődött: jelenleg óvoda, általános iskola, körzeti zeneiskola, központi műhely, időskorúak gondozóháza, könyvtár és információs központ, művelődési ház biztosítja az itt élők részére szolgáltatásait.
Szobon működik még szakorvosi rendelőintézet, mentőállomás, múzeum, szabadidő központ. Térségi feladatokat lát még el gyógyszertárunk, rendőrőrsünk, OTP fiókunk, ÁFÉSZ, MOL töltőállomás. Szob intenzív vonzáskörzete földrajzi elhelyezkedésénél fogva 13 településből áll. 2000. július 1-jétől egyedülálló módon külön BM engedéllyel Vác kihelyezett okmányirodájaként nálunk is megindulhatott a személyi igazolvány és a lakcím okmányok kiállítása, természetesen a fent említett 13 település vonatkozásában.
Ebben az évben, 2000-ben számos pályázatot nyújtott be, és nyert meg önkormányzatunk. Mindezen rohamléptekben és töretlen lendülettel történő fejlődés vezetett a városi cím elnyeréséig. A városi cím számos feladattal és kötelezettséggel felruházta az önkormányzatot és annak hivatalát. A jogi státusz a vonzáskörzetből érkező szolgáltatások teljesítését várja el, illetve pontosabban szólva a hivatalnak képessé kell válnia az új szolgáltatások ellátására is. Következésképp ki kell építeni a gyámhivatal, a családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, az építéshatóság városokra telepített szolgáltatásait, a hatósági jogkörben való szakmai megfelelést, ennek mind köztisztviselői, mind pedig infrastrukturális hátterével együtt.
A jegyzőnek és az általa vezetett hivatalnak térségi szolgálatot kell sok értelemben betöltenie, amely tehát láthatóan a kitüntető, kiemelt jogi szerepen túl az ügyvitel technikai megfelelést is kell, hogy megteremtse.
A bevezetőben írt recept, mint "prózai mottó" természetesen a hangulatébresztésen túl korántsem tekintendő általánosítható technikának. Ugyanakkor viszont véresen komoly, hogy az ügyben megszállott, a közszolgálatnak elkötelezett emberek híján, mint jegyző úgy gondolom, szinte járhatatlan a várossá válás útja.

Keretbe:
Kempfné Dudás Hilda
1965-ben született
1983 óta dolgozik a közigazgatásban
1998-ben végezte el az Államigazgatási Főiskolát
1998 óta Szob jegyzője

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu