Úton a városi cím felé 2000/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Területfejlesztés

Úton a városi cím felé 2000/6

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
Bokányi Kálmánné
jegyző
Répcelak

Vas megye északi részén, Vas és Győr-Moson-Sopron megye határán található Répcelak, a 2930 lakosú nagyközség. A település életében meghatározó a két nagy gazdasági egység a Linde Gáz Magyarország Rt. és a Pannontej Rt. A két üzemben összesen mintegy 1000 fő dolgozik, 50 százalékuk 33 környező településről jár be Répcelakra. A két nagy gazdasági egységen kívül 154 további vállalkozó, vállalkozás működik a nagyközségben.

 

Répcelak valamennyi közművel 100 százalékosan ellátott, úthálózata teljes egészében portalanított. Az intézményi ellátottság jó. Bölcsőde, óvoda, általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény, idősek klubja, művelődési otthon és könyvtár működik.
Az iskola és az óvoda 5 illetve 4 község fenntartásában, társulásos formában működik. A fenntartási feladatokat gesztorként Répcelak látja el. Két háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő végzi az egészségügyi ellátást a szomszédos községekre kiterjedően is. Az elmúlt évben átadott egészségházban – az önkormányzat által önként vállalt feladatként – szakorvosi rendelések folynak. A nagyközség közterületei rendezettek, parkosítottak, a rendszeres szemétszállítás már évek óta folyamatos. 1997-ben szilárd hulladéklerakó épült.
Az önkormányzat által kialakított “butiksoron” sok kisebb, de színvonalas üzlet várja a vásárlókat. Hiányzik viszont egy bevásárlóközpont, amelyre pedig egyre nagyobb az igény.
Egyre élénkül a településen a civil szervezetek tevékenysége, nő a kulturális rendezvények száma, élénk a sportélet. Az önkormányzat közhasznú társaság formájában működteti a helyi televíziót.
Mindezeket az adottságokat, eredményeket figyelembe véve Répcelakon már 1994-től napirenden van a várossá válás, akkor készült az első tanulmány ebben a témakörben.
Mit jelent a Polgármesteri Hivatal, a jegyző szempontjából a városi cím elérésére való törekvés? Egyrészt mivel a hivatal dolgozóival együtt – egy munkatársunk kivételével – valamennyien répcelaki lakosok vagyunk városias életfeltételeket, egyre szépülő környezetet. Másrészről hivatali teendőink során sok-sok munkát.
Jegyző kollégáim tudják mit jelent egy szennyvíztisztító, illetve csatorna beruházás, szilárd hulladéklerakó, vagy bármely más beruházás hivatalon belüli lebonyolítása főképp, ha ezekhez még állami céltámogatást is igénybe vesz a település.
A társulásos formában működtetett önállóan gazdálkodó intézmények és a csak saját fenntartású intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése évente komoly feladatot jelent számunkra, hiszen az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények ez évi eredeti működési kiadási előirányzata 158 millió forint.
A település fejlesztéséhez megfelelő anyagi erőforrásokra van szükség. A képviselőtestület 1992-ben bevezette a helyi iparűzési adót. Az ebből származó bevétel jelenleg közel 100 millió Ft. Ez év január 1-jétől építményadót vezetett be a testület, és 662 gépjármű-tulajdonos adóját kezeljük.
Ezeket a feladatokat és természetesen a jogszabályokból eredően ránk háruló egyéb feladatokat tizenhárman látjuk el a polgármesteri hivatalban. Répcelak lakosságának ügyes-bajos dolgain kívül, a 9 fős képviselőtestület kiszolgálásán túl a 431 lakosú Csánig község körjegyzői feladatait is ellátom.
A képviselőtestület – a térségi szerepkör növelése érdekében is – vállalta a kiemelt építéshatósági jogkör gyakorlásához a feltétel biztosítását.
A hivatal dolgozói a munkakörükhöz szükséges iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel rendelkeznek. Mi a folyamatosan tanuló hivatalok közé tartozunk, a kötelező szakmai képzéseken túl önként vállalt képzéseken is részt veszünk. Munkavégzésünk technikai feltételei jónak mondhatók, a hivatal épülete azonban felújításra szorulna.
A várossá válás folyamatában a képviselőtestület úgy döntött, hogy a pályázat benyújtása előtt népszavazáson kéri ki a polgárok véleményét. E népszavazás október 15-én megtörtént. Azonban csak a választópolgárok 46 százaléka szavazott, így a népszavazás érvénytelen volt a döntés most a képviselőtestület kezében van.
A pályázat benyújtása nem jelenti azt, hogy akár 2001-ben vagy az azt követő időszakban a városi címet Répcelak elnyeri. Biztosan tudom azonban, hogy az igazi cél, az itt élő emberek életkörülményeinek minél jobbá tétele a következő években is napirenden lesz. Az ebből adódó feladatainkat mi is igyekszünk a jövőben is tisztességgel ellátni.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu