A Pécsváradi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenysége 2005/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Politikus

A Pécsváradi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenysége 2005/1

VII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Wekler Ferenc dr.
elnök
Pécsvárad
Kistérségi Többcélú Társulás

A Pécsváradi Kistérségi Többcélú Társulás 19 település önkormányzatával jött létre, azzal a céllal, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokat minél teljesebb körben és magasabb színvonalon vehessék igénybe, valamint hogy az önkormányzatok az együttműködés révén optimálisan hasznosíthassák forrásaikat.

A Pécsváradi Kistérség társulási szerződésében rögzített feladatok között szerepel a közoktatás, a szociális és gyermekjóléti szolgálat, a központi orvosi ügyelet, valamint a területfejlesztés kistérségi szintű ellátása. A Társulás pályázati úton 109 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert ezen feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.
A közoktatási feladatok között kiemelt szerepe van a nyelvi és számítástechnikai oktatás fejlesztésének, valamint a pedagógiai szakszolgálat (logopédus, gyógypedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás) biztosításának. A közoktatási feladatok ellátásának társulási szintű megszervezésére a Társulás 62.149.300 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Ebből az összegből a Társulás 2 db 19 személyes Iveco midibuszt és 1 db 9 személyes Nissan kisbuszt vásárolt, összesen 29.650.000 Ft értékben. Az egyik midibusz Erdősmecske, Lovászhetény és Apátvarasd iskolásait szállítja naponta a mecseknádasdi Általános Művelődési Központba, valamint a lovászhetényi óvodásokat Erdősmecskére és vissza. A másik busz a pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola tanulóit szállítja. A kisbusz Berkesd és Szilágy iskolásai és egyesületei számára áll rendelkezésre. További 15.849.180 Ft-ot fordítunk az oktatási intézmények felújítására, és 7.000.000 Ft-ot a kötelező eszközbeszerzésekre. A fennmaradó összeg a fenntartási költségeket fedezi.
A szociális- és gyermekjóléti ellátás a pécsváradi és a mecseknádasdi gondozási központokban, mikrotársulási formában kerül megvalósításra. A feladat ellátására a Belügyminisztérium 21.000.700 Ft támogatást nyújtott. Ezen tevékenység keretében kerül sor jövő év elejétől a jelzőrendszeres házigondozási rendszer (16.801.700Ft) és a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat (4.199.000Ft) kiépítésre. A jelzőrendszer a kistérség 100 rászoruló idős, beteg polgárának nyújt állandó kapcsolattartási lehetőséget a kijelölt gondozókkal. A személyhez rendelt készülékkel maguk kérhetnek azonnali segítséget. A jelzőrendszeres házigondozás biztosításához településenként 2 fő helyi lakos felvétele szükséges, akik riasztás esetén a helyszínre siethetnek. A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladatait Mecseknádasd, Hidas, Ófalu és Óbánya területén a jelenlegi védőnők látnák el, a többi településen új, szakképzett főállású alkalmazottak felvételére lesz szükség. A gondozási központokat két gépkocsival szereltük fel. Az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárultak, az eszközök átadására ünnepélyes keretek között december 16-án kerül sor a Zengőalja Ifjúsági Vállalkozói Központban.
A Pécsváradi Kistérségi Többcélú Társulás további feladatként vállalta az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet létrehozását. A központi orvosi ügyelet kialakítása révén a jelenleg több településen is működő készenléti ügyeletnél magasabb színvonalú ellátásra nyílik lehetőség. A pécsváradi Egészségügyi Központban kialakítandó központi orvosi ügyeleti szolgálathoz a pécsváradi, a mecseknádasdi, a hidasi és az erzsébeti háziorvosi körzetekhez tartozó települések csatlakoznak. A feladat ellátására 7.650.000 Ft áll rendelkezésre, mely fedezi az ügyeleti ellátáshoz szükséges új személygépkocsi, valamint az orvosi műszerek és berendezések költségeit.
A területfejlesztési feladatok a gazdasági szerkezet és az infrastruktúra modernizálására, a helyi foglalkoztatás feltételeinek javítására, a népesség megtartására, a környezet védelmére, az emberi erőforrások fejlesztésére és a kulturális és turisztikai értékek megőrzésére irányulnak. Az erre a célra nyert 18.200.000 Ft-ból finanszírozzuk többek között a kistérségi kerékpárút hálózat tervezését. Pécsvárad, Mecseknádasd, Hidas belterületén kiviteli tervek, a régi 6-os külterületi nyomvonalán tanulmánytervek készülnek. A kistérségi marketing program elkészítését, továbbá a meglévő programok és dokumentumok átdolgozását is elvégeztetjük.
Reméljük, hogy a Társulás eléri céljait, és a vállalt feladatok területén a lakosság a szolgáltatások színvonalának emelkedését tapasztalhatja. Aktuális tevékenységeinkről, programjainkról és eredményeinkről továbbra is tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat!

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu