Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2005/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Politikus

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2005/1

VII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Bimbó István
polgármester
Mindszentgodisa


Bimbó István Mindszentgodisa polgármestere vagyok, immár másodízben lettem a 27 településből álló kistérségi társulás elnöke.

A novemberben lezajlott kistérségi vezetőségválasztáson két jelölt indult az elnöki címért. A 27 térségi polgármester ismét mellettem tette le a voksát és ezzel két évre engem választott meg elnöknek. Az elmúlt két évben is sikerült a feladatot ellátni, pedig néha nagyon nehéz a különböző álláspontokat közelíteni egymáshoz. Szívesen végzem ezt a feladatot, ha nem így lenne nem vállaltam volna. A térségben felmerülő problémák nem ismeretlenek számomra. De ez nem elég, ugyanis sok múlik az állami kötelező feladattámogatási rendszeren, a finanszírozáson lehet látni milyen jövőt kínál a településeknek.

Az Európai Uniós csatlakozást követően a nyáron adódott volna első ízben lehetőség arra, hogy megalakítsuk a többcélú kistérségi társulást, a 27 település részvételével. Ebben a folyamatban minden települési önkormányzatnak pozitív döntést kellett volna hoznia, amelynek folytatása a társulás megalakulása. Akkor negatív döntés született.

November 30-ával ismét lehetőség nyílott a társulás megalakítására, amellyel most a képviselő-testületek élni tudtak. A döntés értelmében az együttműködés kiterjed az oktatás, a kultúra, az egészségügy és szociális ágazat mellett a gazdasági szférára is.

Az uniós csatlakozással felvállaltuk, hogy a jövőben, partnerségben próbálunk együtt dolgozni, hiszen ez a forma az, ami nagyobb támogatást élvez. Az uniós pályázatokat többnyire 5, 10, 15, ezer főből álló közösségek számára teszik hozzáférhetővé. Így pályázni csak együttműködésben érdemes.

A fent említett területeken fennálló problémákat, gondokat, szinte azonos időben, egyszerre kell megoldani, ezt várja el tőlünk az unió közössége. Fontos, hogy a gazdaság területén képesek legyünk felvállalni az együttműködést, hisz ettől függ a nyugodt élet a településeken, és ettől függ az oktatás, kultúra, egészségügy és szociális ágazat fejlettsége. Szükség lesz még a jól képzett, felkészült, széles látókörű rugalmas és megfelelő szakképzettségű egyénekre, őket kell támogatni, akkor lesz lehetőség a térségben fejlődésre.

A többcélú társulás megalakulása után a települések lakói számára elsősorban eszközök, berendezések beszerzésére lehetne számítani. A technikai feltételek javítása lehetővé teszi a feladatok gyorsabb, pontosabb megoldását, valamint a szolgáltatások bővülését. Ebben a munkában feltétlenül számítunk elsősorban Sásdra, a térség központjára – mint olyan településre, amely gazdasági potenciállal rendelkezik – és a Sásdon fellelhető szakemberekre. Fontos feladata lesz Mágocsnak is, mint a térség második legnagyobb településének.

Jelenleg épp egy iroda kialakításán dolgozunk Sásdon, a Szent Imre úton. Megvásároltunk az önkormányzattól egy épületrészt amelyben eddig a Falugazdász iroda működött. Az átalakítás után ott kapnak helyet a társulás létesítményei. Ezt a beruházást pályázati forrásból finanszírozzuk.

A kistérséghez tartozó önkormányzatok 2000. évben jogi személyiségű önkormányzati társulást hoztak létre, Baranyai Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás néven. A BHTÖT célja a kistérség fejlesztési céljainak összehangolása, közös stratégia, fejlesztési programok kidolgozása. A társulás 2004. július 20-tól kistérségi fejlesztési tanácsként is működött, majd a sásdi kistérséghez tartozó 27 önkormányzat egybehangzó döntése alapján a BHTÖT átalakult többcélú kistérségi társulássá.Az alapítók célként határozták meg:

„A kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást… egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján…”

A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. november 30. napjával alakult meg.Főbb feladatai:1.)    Területfejlesztés, ezen belül

        vizsgálja, értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági, és környezeti helyzetét;

        kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, ellenőrzi a programok megvalósítását;

        véleményezési jogot gyakorol a regionális, központi pályázatokra a kistérségből benyújtott kérelmek vonatkozásában;

        képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;

        koordinációs feladatokat lát el a kistérség fejlesztésben érintett érdekelt szervekkel;

        pályázatokat nyújthat be, stb.

2.)    A közszolgáltatások vonatkozásában:

        A Társulás látja el közvetlenül az egész kistérség vonatkozásában a Pedagógiai Szakszolgálat működtetését, a közoktatási intézmények szakmai munkájának összehangolását, működésük felügyeletét, stb.;

        jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátását megszervezi és működteti. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat társulásos formában történő működtetése;

        hétközbeni és hétvégi orvosi ügyelet megszervezése és fenntartása társulásos formában;

        iskolaorvosi szolgálat működtetése;

        mozgókönyvtári feladatok ellátása a kistérség valamennyi településére;

        települési szilárd és/vagy folyékony hulladékgyűjtés és kezelés közös szervezése;

        belő ellenőrzési feladatok ellátása;

        a kistérségen belül öt mikro-körzet működik: Mágocs, Vásárosdombó, Gödre, Sásd, Mindszentgodisa székhellyel. A mikro-körzetekben létrehozott egyes közoktatási, családsegítő és gyermekjóléti, egészségügyi, kulturális feladatok ellátására már korábban létrehozott vagy ezután megalakítandó mikro-körzeti társulások intézményeinek működését is ellátja.

3.) A többcélú kistérségi társulás következő feladata lesz, hogy a fentiekben felsorolt közszolgáltatások szakszerű működtetését megszervezze. Munkaszervezetét létrehozva időben gondoskodjék arról, hogy a költségvetésből a kiegészítő normatív támogatásokat leigényelje, valamint eredményesen pályázzon a kistérségi feladatok színvonalasabb ellátásához szükséges eszközök beszerzésének anyagi támogatásához.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu