Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek Archívum - Page 6 of 7

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  10 éves a gyermekvédelmi törvény 2007/4

  IX. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály vezető

  A parlament az 1997. április 22-ei ülésnapján közmegegyezéssel fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény), és ezzel új korszakába lépett a gyermekek védelmét szolgáló intézményrendszer, a gyermekvédelmi ellátás és gondoskodás, valamint a gyámügyi igazgatás rendszere.  

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Komplex szociális- és gyermekvédelmi ellátási ügyintézés Csongrádon 2007/3

  IX. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Berkes István dr.

  Csongrád a megye névadó városa Csongrád megye északi csücskében, a Tisza és a Hármas-Körös találkozásánál fekszik. Kezdetben a vármegye központja volt, egészen a tatárjárásig. Jelenleg kb. 18 500 lakosú kisváros, magas az időskorú lakosság aránya. Ugyanez jellemző a 3 településből – Csanytelek-Felgyő-Tömörkény – álló vonzáskörzetre. A kistérség kb. 25 ezer lakosú, székhely települése Csongrád.  

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  A családból – a szakellátáson keresztül – vissza a családba 2007/3

  IX. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Nemes Gáborné gyermekvédelmi szakreferens

  Az elmúlt évtizedekben – a rendszerváltást követően különösen – az életünk valamennyi területén egyre nagyobb igény mutatkozott a tervezhetőség, a mérhetőség, az ellenőrizhetőség iránt. Különösen így volt ez a gazdaság különböző ágazataiban, az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben. Sokkal kevésbé egyértelműek ezek a kérdések az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem területén.  

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  A gyermekbántalmazás 2006/4

  VIII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Nagy Henrietta

  A gyermekbántalmazás, elhanyagolás nem csak személyes ügy, hanem közügy, amely Magyarországon is nagyon sok családot és gyermeket érint. A családon belüli erőszaknak nincs egy egységes, elfogadott meghatározása, de elengedhetetlen, hogy valamilyen módon definiáljuk azt.  

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Szociális törvény változásai 2006/4

  VIII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Takács Jánosné vezető Megyei Szociális és Gyámhivatal

  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) folyamatosan módosul, igazodik a változó társadalmi – gazdasági viszonyokhoz. Az Szt. legutóbbi két átfogó módosítására a 2004. évi CXXXVI. törvénnyel (továbbiakban: Esztm.), illetve a 2005. évi CLXX. törvénnyel (továbbiakban: Sztm.) került sor.  

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Bűnmegelőzés a gyámhivatalban 2005/6

  VII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Vörösné dr. Fodor Zsuzsanna hivatalvezető

  A megyei gyámhivatalok feladat és hatáskörébe 2003. július 1-vel a Gyermekvédelmi törvény módosítása iktatta be a bűnmegelőzéssel, bűnismétlés megelőzését célzó programok közvetítésével kapcsolatos feladatot – bűnmegelőzési koordinátorok foglalkoztatásával.   E feladat ellátását a Gyermekvédelmi törvény mellett a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája, valamint a Stratégia céljainak megvalósítása érdekében született két kormányhatározat segíti, illetve ad útmutatást. A…

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Változások a gyermekvédelem területén 2009/5

  XI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): dr. Katonáné dr. Pehr Erika főosztályvezető

  Az 1997. évi Gyermekvédelmi törvény alapvetően azt a célt kívánja elérni, hogy minden rászoruló gyermek esélyegyenlőségét növelő ellátórendszer alakuljon ki, ahol a családot támogató és a családot helyettesítő struktúra egymásra épül, de érthető okokból megkülönböztetett figyelmet fordít azok felé, akik valamilyen okból családot helyettesítő védelemre szorulnak. A parlament ez év tavaszán fogadta el a 2009….

 • Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

  Változások Szociális és Gyámügyi igazgatás területén 2005/4

  VII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): dr. Kelemen Barnabás Gyámhivatal vezetője

  Az, hogy nekem a salátáról mi jut eszembe az minden bizonnyal magán ügy, hogy mégis, hogy kerül a csizma az asztalra, arra gondolom célszerű érdemi választ adni. A saláta az újabb kori szóhasználat szerint nem valami egészséges táplálék, hanem egyfajta jogalkotási szakkifejezés. Így van ez még akkor is, ha legújabb kiadású jogi lexikon szószedetében ilyen…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu