Hortobágy település a Világörökség fényében / árnyékában 2005/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Turizmus

Hortobágy település a Világörökség fényében / árnyékában 2005/5

VII. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Vincze Andrásné jegyzőArról, hogy a hortobágyi puszta létezik, a világ szinte minden táján tudnak. Azonban arról, hogy a pusztán, a Hortobágyi Nemzeti Park ölelésében egy kis falu található, már jóval kevesebben.

 

Amikor 1999 decemberében a Nemzeti Park vezetői átvették ─ kultúrtáj ─ kategóriában a „Világörökség” címet, az 1966-tól önálló település lakói büszkén és várakozással tekintettek a jövőbe. Hogy miért olyan meghatározó jelentőségű az ország és Közép-Európa legnagyobb füves pusztájának a léte számunkra? Azért, mert a községet természetvédelmi oltalom alatt álló és állami tulajdonban lévő területek veszik körül. Ennek természetesen vannak árnyoldalai is, nevezetesen az, hogy az állami tulajdonú területek kezelői (Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT.) a helyi adókról szóló törvény alapján nem fizetnek iparűzési adót.
A természetvédelem az itt folyó gazdálkodási tevékenységet erősen behatárolja, mivel ipari tevékenységre nincs, mezőgazdasági tevékenységre pedig erősen korlátozottan van lehetőség.
Ennek következtében új gazdasági szervezetek alig jönnek létre, a meglévők pedig sorra szűnnek meg. Így fordulhatott elő, hogy az önkormányzat iparűzési adóbevétele drasztikusan csökken (2003 évről 2004 évre 50%-al).
Ahhoz, hogy az önkormányzat helyzetét érzékeltethessem, szükség van arra, hogy megismerjük a falu földrajzi helyzetét, a település szerkezetét és egyéb adottságait.
Az 1630 fő lakos mintegy 28 ezer ha. nagyságú közigazgatási területen él. Hortobágy a statisztikai adatok szerint, az ország legritkábban lakott településének számít, ahol a lakosság egyharmada a községközponttól 3-16 km távolságra lévő 7 tanyaközpontban él. (Szásztelek, Árkus, Halastó, Kungyörgy, Kónya, Máta, Borsós).
Ebből következően az önkormányzat működési költségei ─ a lakosságszámhoz viszonyítva ─ jóval magasabbak, mint ha a feladatokat egy településen kellene ellátni. A tanyák megközelítése nehézkes, autóbusz járat nincs. Ezeken a tanyai településeken, ahol az 50-es években a kitelepítettek számára épített ─ többnyire komfort nélküli ─ lakásokban él a családok nagy része, az önkormányzatnak ugyanúgy biztosítania kell az alapellátást, mint a központban, (ivóvízellátás, közvilágítás, szemétszállítás, stb.).
A tanyai gyerekek számára kollégiumot tart fenn az önkormányzat, ahová a gyerekeket hetente szállítja be és haza.
Amint egy probléma megoldásra kerül az egyik településrészen, még 6 másik helyen vár orvoslásra ugyanezen gond. A sajátos településszerkezetből adódóan az önkormányzat működési kiadásai jóval magasabbak, mint egy hasonló lélekszámú tömbtelepülésen. (15% a működési forráshiány mértéke).
Felvetődik a kérdés: miért nem társulunk valamelyik szomszédos településsel? Ha azonban pillantást vetünk a térképre, láthatjuk Hortobágy Balmazújvárostól 24 km-re, Tiszacsegétől 25 km-re, Egyektől 22 km-re van. Beláthatjuk nem olyan egyszerű ezt a távolságot áthidalni, különösen úgy, hogy a tanyákról a községközpont elérése is megoldatlan.
Mindezek ellenére önkormányzatunk igyekszik elől járni azokban az újfajta megoldásokban, amelyek olcsóbbá teszik az önkormányzati feladatok ellátását.
 Létrehozta az önkormányzat a település és az intézmények üzemeltetésére a Falugondnokság KHT-t.
 Hatósági igazgatási társulás jött létre Balmazújváros Város Önkormányzatával egyes közigazgatási hatósági feladatok ellátására.
 A kistérség négy önkormányzatával közösen (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege, Hortobágy) megalakítottuk a Többcélú Kistérségi Társulást, amelyben több feladatot, társulási formában oldunk meg: szociális gyermekjóléti, útügyi, közoktatási, belsőellenőrzési feladat).
Sajnos a bevételi források csökkenésével többszöri létszámleépítésnek „esett áldozatul” hivatalunk.
Mára a köztisztviselők létszáma 7,5 fő. Ez a rendszerváltás időpontjához képest mintegy 40%-os csökkenést mutat annak ellenére, hogy az elmúlt 15 évben a feladatok megtöbbszöröződtek.
A csökkentett létszámmal igyekszünk a megmaradt közigazgatási hatósági feladatokat, valamint az önkormányzati döntések előkészítését és végrehajtását ellátni.
Igyekszünk tőlünk telhetően a pályázatokon részt venni, sajnos azonban sokszor az önerő hiánya miatt nincs módunk forráshoz jutni. Fejlesztéseink többnyire az olyan alapvető, kötelező ellátások körül forognak, mint az ivóvíz biztosítása, (eddig a községközpontban és a két tanyai településrészen sikerült az egészséges ivóvízellátást megoldani), a szennyvíztelep átépítése korszerű (zárt) technológia alkalmazásával, tanyai útépítés, közvilágítás stb. Problémáink és a forráshiányos költségvetés ellenére, igyekszünk minden lehetőséget megragadni településünk fejlesztésére.
Az önkormányzatnak és a kevés számú vállalkozásnak, de a lakosság egy részének is bevételei főként az idegenforgalomból származnak.
Ezért az önkormányzat a rendezvények számának növelésével, az idelátogatók számára a programkínálat bővítésével segíti a turizmus fejlődését.
E téren együttműködünk a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, a Természetvédelmi és Génmegőrző KHT-val, és a településen lévő idegenforgalmi vállalkozásokkal (pl: Club Hotel). A bővülő programkínálat lehetővé teszi, hogy a turisták ne csak néhány órát, hanem több napot töltsenek a településen, hiszen a vendégéjszaka számának növelésével az önkormányzat bevételei is gyarapodnak.
A rendezvények megszervezése a hivatal feladata, a lebonyolításban a technikai feltételek biztosításában a Falugondnokság KHT. közreműködik.
Korábban Hortobágyon két nagy rendezvény volt: a Lovasnapok és a Hídi Vásár. Mára e két rangos esemény kiegészült a Majálissal, Falunappal, Gulyásnappal (a Lovasnappal egybekötve), Táltosnappal, Vadásznappal és a Technikai sportok napjával. E rendezvényeken az önkormányzat rendezőként, vagy társrendezőként vesz részt.
A programok bővülését jelenti a Hortobágyi Nemzeti Park pályázati segítséggel megvalósított Halastói kisvasút visszaállítása, a malomházi vadaspark és a Látogatóközpont megépítése.
A már megvalósított és a tervezett beruházások a (a Club Hotel bővítése, az erdei iskola megépítése és a tervezett fürdő építés mind vonzerőt jelenthetnek az idelátogató vendégek számára, akik megismerhetik a különleges élményt nyújtó pusztai látnivalókat, részt vehetnek az izgalmas programokon és megszállhatnak a négycsillagos szállodától, a falusi szállásadókig. Reményeink szerint a Világörökségi helyszínre egyre többen lesznek kíváncsiak, így biztosítva az itt élők jövőjét.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu