Lezárult a vizsgálat Szabó György összeférhetetlenségi ügyében

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

Lezárult a vizsgálat Szabó György összeférhetetlenségi ügyében


2007 decemberében nyilvánosságra került sajtóértesülések alapján Bajnai
Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter haladéktalanul vizsgálatot
rendelt el bizonyos projektek esetében esetlegesen fennálló
összeférhetetlenségek ügyében. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) vizsgálata
megállapította, hogy Szabó György, a vizsgált projektekben és a vizsgált
időszakban nem sértette meg az akkor hatályos összeférhetetlenségi szabályokat.
A miniszter Szabó Györgynek, a Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) elnökének
írt levelében felhívta az elnök figyelmét arra, hogy az idén április elsején
hatályban lépő új, minden eddiginél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályozás
szerint az RFT elnökök „kizárt személyek", így ők és közeli hozzátartozóik a
jövőben nem indulhatnak pályázókként, és nem részesülhetnek támogatásban. Ezen
törvényjavaslat egyik parlamenti társ-beterjesztője maga Szabó György volt.
Mind a minisztérium, mind pedig az NFÜ az elkövetkező hónapokban lépéseket
kíván tenni annak érdekében, hogy a szigorúbb szabályok alkalmazására
felkészítse a döntés-előkészítésben és döntéshozatalban érintetteket.

Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter
2007. december 20-án a HírTV Célpont című műsorában elhangzottak, valamint
Szabó György RFT elnök levele alapján haladéktalanul vizsgálatot rendelt el az
NFÜ-nél bizonyos projekteknél fennálló esetleges összeférhetetlenségek ügyében.

A vizsgálat megállapította, hogy a Regiteszt Kft. nem volt
kedvezményezettje egyetlen pályázatnak sem; társszerződőként pedig egy esetben
szerepelt, tényleges kifizetéshez közvetlenül nem jutott hozzá, szállítói számlaadóként
azonban több helyen előfordult. A vizsgálat megállapította azt is, hogy a
nyilvánosságban megjelentekkel ellentétben a Miskolci Közüzemi
Díjhátralékosokért Alapítvány közvetlen támogatásban nem részesült. Mindezek az
I. Nemzeti Fejlesztési Terv vizsgált időszakban érvényes összeférhetetlenségi
szabályait nem sértették meg.

Bajnai Gordon a vizsgálat eredményéről levélben tájékoztatta Szabó
György RFT elnököt, melyben kitért arra is, hogy szemben a 2004-2006-os
időszakkal, amikor az RFT-k nem vettek részt az I. Nemzeti Fejlesztési Terv
döntéshozatali folyamatában, a 2007-2013-as uniós fejlesztési időszakban
megerősítésre került a tanácsok szerepe mind a regionális fejlesztési
programokkal, mind az ágazati operatív programokkal kapcsolatos döntéshozatali
eljárásban.

A miniszter levelében felhívta a Fejlesztési Tanács elnökének
a figyelmét arra, hogy az Országgyűlés a 2007. évi őszi ülésszak során éppen az
ő javaslatára elfogadta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt (társ-beterjesztő: Szabó György országgyűlési
képviselő, RFT elnök), amely 2008. április 1-jén lép hatályba, és az eddiginél
szigorúbb szabályokkal, egyértelműen és átláthatóbban szabályozza a hazai és
uniós támogatásokra vonatkozó összeférhetetlenségi kérdéseket.

A 2008. április 1-jén hatályba lépő törvény rendelkezései
alapján a Regionális Fejlesztési Tanácsok elnökei „kizárt közjogi
tisztségviselők". A továbbiakban sem ők, sem családtagjaik nem indulhatnak pályázókként,
és nem részesülhetnek támogatásban. A törvény kimondja továbbá, hogy nem pályázhatnak,
és nem részesülhetnek támogatásban azon szervezetek (gazdasági társaság,
alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet) sem, amelyeknek
vezető tisztségviselője a döntés-előkészítésben és döntésben részt vevő kizárt
személy, illetve annak közeli hozzátartozója.

Bajnai Gordon miniszter levelében felhívta a figyelmet arra,
hogy a törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében – a törvény hatályba lépését
követően – ha egy pályázó vagy közeli hozzátartozója a pályázati eljárásban
döntés-előkészítő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll, illetve ha nem kizárt közjogi tisztségviselő, a közzétételre
vonatkozó kérését az erre a célra létrehozandó honlap üzemeltetőjénél a
pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni.

Jelenleg is folyik a fent említett törvény hatályba lépését
megelőző feladatok végrehajtása, amelynek keretében a miniszter a feladat- és hatáskörébe
tartozó hazai és uniós támogatási forrásokkal kapcsolatos döntés-előkészítésben
és döntéshozatalban érintett kizárt, illetve nem kizárt személyeket fel kívánja
kérni a törvényben foglalt tájékoztatási, valamint nyilatkozattételi
kötelezettségeinek mielőbbi teljesítésére.

A részletes vizsgálati eredmények megtalálhatóak a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu).

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu