Önálló ügyfélkapu: „Ügyfélkapu 2"

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

Önálló ügyfélkapu: „Ügyfélkapu 2″

Megkezdődött az Ügyfélkapu fejlesztése
uniós finanszírozással

 

2008.
március 24-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség úgy döntött, hogy támogatásra
érdemesnek találja a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt. által javasolt, az
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósítani kívánt
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése, a közművesített
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése című projektet. A támogatási döntés
értelmében a projekt 100 %-ban az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A projekt
célja a meglévő Központi Rendszer megbízhatóságának, rendelkezésre állásának és
üzembiztonságának növelése, ugyanakkor a meglévő szolgáltatások minőségének
javítása, a szolgáltatások ügyfélbarát jellegének erősítése. A projekt
elérkezett a fizikai megvalósítás szakaszába, ennek (rész)eredményeként 2009.
december 1-jével megkezdi működését az „Ügyfélkapu 2", az önálló Ügyfélkapu.

Az „Ügyfélkapu 2" projekt adatai:

 

Pályázó neve: KOPINT-DATORG Infokommunikációs zártkörűen működő
Részvénytársaság

Projekt megnevezése: Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése, a
közművesített szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

Operatív program neve: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Pályázat száma és neve: 2.1.2-07-2008-0001 Központi rendszer bővítése és
szolgáltatás-fejlesztése

Támogatási döntés dátuma: 2008. március 24.

Beruházás helye: Budapest

Megítélt összeg: 4
865 691 446 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt lezárása: 2009. december 01.

 

A szolgáltató állam megvalósításához olyan
elektronikus megoldásokat kellett találni, és most megvalósítani, amelyek három
funkció teljesítésére képesek: 1) biztosítják az elektronikus ügyintézést, 2)
az állami közszolgáltatások hozzáférhetőségét és hatékonyságát növelik, 3) az
állampolgárok részére pedig olyan eszközöket és feltételeket is biztosítanak,
amelyek segítségével a szolgáltatások a személyiségi jogok és a biztonsági
követelmények messzemenő figyelembevételével hitelesen és egyetemlegesen
érhetők el. Az alapfunkciókat pedig oly módon tölti be, hogy ezek révén
jelentősen bővül az információs társadalom Magyarországon még mindig – a világ
legfejlettebb országaihoz képest- szűk bázisa.

 

A felhasználók megnövekedett száma önmagában
is indokolná, de az ügyfélközpontúság, és főként a könnyebb kezelhetőség miatt
az Ügyfélkapu a fejlesztések végén, azaz 2009 decemberétől önállóan fog
működni.

 

Az ügyfélközpontú közigazgatást előtérbe
helyező – a kormányprogramban is feladatként megfogalmazott – szolgáltató állam
kialakításának egyik legfontosabb eleme az ügyfélbarát elektronikus ügyintézés
és az ezt támogató rendszerek megteremtése.

 

Ennek megvalósítása érdekében hazánk már
megtette az első lépéseket. Megvalósultak a központi elektronikus szolgáltató
rendszer (KR) alapelemei és szolgáltatásai: pl. az EKG gerinchálózata, a
Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu, létrejött az Okmányirodai hálózat, az XR
okmányirodai ügyintézési keretrendszer, megvalósult a leggyakrabban keresett 27
közszolgáltatás kezdeti szintű elektronizálása, számos ágazati szakportál
működik, és létrejöttek az első már „közművesítetten",
tehát a központi rendszerszolgáltatásokon keresztül elérhető és működő
elektronikus szolgáltatások. A meglévő rendszer azonban még nem képes megfelelő
rendelkezésre állással, üzembiztonsággal és ebből következően technikai
értelemben megfelelő megbízhatósággal kielégíteni az elektronikus
közszolgáltatások iránt folyamatosan bővülő igényeket.

 

Az államigazgatás interneten bonyolított
forgalmának jelentős része már ma is a Központi Rendszer igénybevételével
történik. A központi közigazgatási ügyek 95%-át a C2G (azaz az állampolgár és
közigazgatás közötti), és B2G (azaz a vállalkozások és a közigazgatás közötti)
ügyek esetében az információszolgáltatás 60%-át, az interaktív szolgáltatások
80%-át bonyolítja.

 

A Központi Rendszert használó ügyfelek és az
általuk igénybevett szolgáltatások száma folyamatosan nő. 2009. januárig
mintegy 700 ezer regisztrált felhasználónk van.

 

A rendszerre terelt ügyfelek számának
növekedésével már nemcsak a gyakorlott internetezők, hanem egyre szélesebb
felhasználói körök fogják igénybe venni a Központi Rendszer szolgáltatásait. A
szolgáltatási felületet ennek megfelelően kell átalakítani, arra törekszünk,
hogy azt bárki, különösebb informatikai előképzettség nélkül is könnyen kezelni
tudja, hogy ezzel is vonzóbb legyen az elektronikus ügyintézés, és csökkenhető
legyen az ügyintézésre szánt idő. Ennek megfelelően a Központi Rendszer
felületeinek és szolgáltatásainak az ügyfélbarát jellegét erősíteni kell.
Lehetőséget kell teremteni arra, hogy az ügyfelek könnyen átlátható és
személyre szabott felületen kényelmesen juthassanak hozzá a számukra szükséges
és aktuális információkhoz, szolgáltatásokhoz.

 

A szolgáltatások és a felhasználók számának
folyamatos növekedése miatt szükséges a Központi Rendszer meglévő elemeinek,
funkcionalitásának, kapacitásának, robosztusságának, üzembiztonságának,
katasztrófatűrésének a növelése és folyamatos rendelkezésre állásának a
biztosítása.

 

Ahhoz, hogy a rendszer az új igényeknek
megfelelő szolgáltatások csatlakoztatására a rendszert érintő fejlesztések és
módosítások nélkül is képes legyen, szükséges a Központi Rendszer logikai,
technológiai modelljének a közművesítés irányába mutató, szolgáltatásorientált
továbbfejlesztése, a legújabb
moduláris szolgáltatásfejlesztési lehetőségeknek megfelelően.

 

A folyamatosan növekvő igények kielégítéséhez
egy olyan szolgáltatásfejlesztési környezet kialakítása szükséges, ahol az
irányadó stratégiák és jogszabályok által megalapozottan, egységes
rendszerfejlesztési, minőségbiztosítási, modellezési módszertan alapján
tervezett, dokumentált, ellenőrzött és hitelesített szolgáltatások kerülhetnek
csak be a Központi Rendszerbe.

 

 

Az „Ügyfélkapu 2" projekt azt a feladatot tűzte
ki céljául, hogy a felmerült igények, a jogszabályi előírások, és az eddigi
tapasztalatok alapján a jelenlegi rendszer továbbfejlesztésével megteremtse az
alapfeltételeket egy, a megnövekedett igények kiszolgálására alkalmas
közműszerű, „nagyüzemi" infrastruktúra kialakítására. Egy olyan rendszert
megalkotására, mely rugalmasan, mondhatni építőkocka-szerűen, a további
igényeknek megfelelően bővíthető, szolgáltatásaiban továbbfejleszthető.

 

A távlati stratégiai cél egy olyan, az
elektronikus közszolgáltatásokat „nagyüzemi módon" szolgáltatni képes központi
elektronikus rendszer kialakítása, amelyben konzisztens módon valósul meg a
szereplők hitelesítése, a rendszerben kezelt, tárolt dokumentumok bizalmassága,
a végzett műveletek letagadhatatlansága, nyomon követése és a kialakítandó
rendszer a legmagasabb szintű tranzakciós, ügyfélbarát elektronikus ügyintézési
eljárások lebonyolítására képes, a lehető legmagasabb szintű biztonság,
automatizáltság és rendelkezésre állás mellett.

 

Az „Ügyfélkapu 2" projekt teljes mértékben
összhangban áll a távlati stratégiai célokkal, megteremti a megnövekedett
igények szerinti és a további szolgáltatásfejlesztésekhez azokat a
feltételeket, amelyek alapján azok csatlakoztathatóak lesznek a Központi
Rendszerhez.

 

A projekt keretében a
következő feladatok kerülnek megvalósításra:

 

1.    
A szolgáltatások
minőségének javítása
:
A Központi Rendszer felületei és szolgáltatásai ügyfélbarát jellegének az
erősítése, személyreszabási lehetőségek
beépítése az ehhez szükséges fejlesztések megvalósítása, a legszélesebb
lakossági ügyfélkör felkészültségének és igényeinek megfelelő feltételek
biztosítása. Ezen belül a szolgáltatások minőségének javításához szükséges a
szolgáltatásorientált technológiai megoldásokra történő átállás.

 

2.    
Új szolgáltatások
fejlesztése:

Az eddigi tapasztalatok, új igények, jogszabályi előírások alapján kialakítandó
rendszerszolgáltatás bővítések megvalósítása és a rendszer felkészítése a már
(a párhuzamos projektekben is) betervezett új szolgáltatások fogadására,
illetve az ehhez szükséges fejlesztések és kapacitás-bővítések megvalósítása.

 

3.    
Az üzembiztonság
növelése:

A Központi Rendszer robosztusságának, megbízhatóságának, üzem- és
adatbiztonságának a növelése, és az ahhoz szükséges kapacitásbővítés, hogy a
rendszer megfeleljen a 84/2007. (IV.
25.) Korm. Rendelet előírásainak és képes legyen a folyamatos
rendelkezésre állás biztosítására;

 

4.    
Szolgáltatásfejlesztési
környezet

kialakítása: Az egységes módszertani, tervezési és dokumentációs környezet
kialakításához szükséges feltételek megteremtése.

 

5.    
Támogatási
szolgáltatások:
Az
új szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez szükséges menedzsment,
tervezési, oktatási és tájékoztatási feladatok ellátása.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu