Változások a hulladékkezelési közszolgáltatásban

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási reform

Változások a hulladékkezelési közszolgáltatásban

XIII. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Dr. Komáromi Éva
jegyző
Sárospatak

A közeljövőben várható, hogy az Országgyűlés napirendjére tűzi az új hulladékgazdálkodási törvény megalkotását, amely az eddig nyilvánosságra került koncepciók alapján lényeges változásokat fog okozni a hulladékkezelés jelenlegi rendszerében.

A tervek szerint a jövőben kizárólag önkormányzati- vagy többségi önkormányzati tulajdonú cég végezhet hulladékgazdálkodási tevékenységet. A szolgáltatókat lerakási adó fogja terhelni, míg a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók pedig hatósági ármeghatározás alapján lesznek kötelesek a szolgáltatás díját megfizetni. Egyes elképzelések szerint a jelenleg önkormányzati feladatként végzett szolgáltató kiválasztás és a szolgáltatási szerződések megkötése a jövőben állami irányítás alá kerül.

A hulladékkezelésben lényeges és átfogó változások várhatóan csak 2012. és 2013. években lépnek majd hatályba, azonban városunkban már a közeljövőt érintő kedvező változásokról számolhatunk be.

Sárospatak Város Önkormányzata, mint a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. egyik tulajdonosa már több évvel ezelőtt kezdeményezte a 60 literes gyűjtőedény bevezetését. Ez a kezdeményezés idén tavasszal a taggyűlés előtt is elfogadást nyert, és a tulajdonos önkormányzatok többségi döntése értelmében 2012. január 1-től a teljes szolgáltatási területen bevezetésre kerül a kisebb gyűjtőedény.

Önkormányzatunk törekvését segítette az a 2009-ben megjelent Alkotmánybírósági határozat, amely a közszolgáltató számára ajánlásként fogalmazza meg, hogy lehetővé kell tenni az arányosabb gyűjtési rendszer bevezetését és ez által igazságosabb teherviselést.

A 60 literes gyűjtőedény bevezetését részletes vizsgálat előzte meg, melynek tárgya egyrészt a jogi lehetőségek feltárása volt, másrészt az arra jogosultak körének meghatározása.

A jogi vonatkozású kérdések vizsgálata során egyrészt a közbeszerzési törvény, másrészt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseit kellett figyelembe venni.

A cél az volt, hogy új közbeszerzési eljárás lefolytatásának elkerülésével egyszerű és költséghatékony módon indulhasson el a kisebb gyűjtőedény bevezetése. A jogosultak körének meghatározásánál a korábban alkalmazott kedvezményeket és a lakossági észrevételeket is figyelembe vette a szolgáltató, így a 60 literes edény használatára jogosultak lesznek az egyfős, valamint azon kétfős háztartások, ahol legalább az egyik fő a 70. életévét betöltötte. Ezen jogosultsági feltételek a szolgáltatási terület összes településén egységesek.

A taggyűlési döntésre tekintettel a települési önkormányzatok feladata, hogy a területén elérhetővé tegye a 60 literes edényt. Ennek érdekében fel kell mérni a település népességnyilvántartási adatai alapján, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók hány százaléka lehet jogosult a kisebb gyűjtőedényre, és a jogosultak közül ténylegesen hányan igénylik azt. A ZHK Kft. csak azon önkormányzatok területén tudja a fentebb említett kedvezményes áron biztosítani a 60 literes edényt, akik a megadott határidőig az igénylőkre vonatkozóan adatot szolgáltatnak.

Önkormányzatunk vezetői az elmúlt hónapokban számtalan egyeztetésen vettek részt annak érdekében, hogy a lakosság számára kedvezőbb és több alternatívát biztosító rendszert dolgozzanak ki, és bízzunk abban, hogy a bevezetést követően a fogyasztói elégedettség is alátámasztja törekvéseinket.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu