Közigazgatási reform Archívum

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Az új, általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény az alapelvek szemszögéből

  XIX. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Lang Zoltán

  A modern közigazgatás szellemiségében megkérdőjelezhetetlen az alapvető alkotmányos jogokra utaló alapelvek fontossága. Szerzőnk ezekre hívja fel a figyelmet az Ákr.-ben nevesített elvek ismertetésével. Mint az a közigazgatásban dolgozó tisztviselők előtt javarészt ismeretes, 2018. január 1. napjától hatályos az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.). Egy Magyarország Kormánya részére készített részletes jelentésben…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Az Ákr. hatálya

  XIX. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Hajas Barnabás

  A HVG-ORAC Kiadó hamarosan megjelenteti a közigazgatási eljárásjog két új kódexének, a 2018. január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló törvények kommentárjait. Ízelítőként az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre a kommentárból, melyben az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, Dr. Hajas Barnabás az Ákr. 7–11. §-ait, tehát az Ákr….

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Az azonnali jogvédelem a Kp.-ben

  XIX. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Mudráné dr. Láng Erzsébet

  A HVG-ORAC Kiadó hamarosan megjelenteti a közigazgatási eljárásjog két új kódexének, a 2018. január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló törvények kommentárjait. Ízelítőként az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre a kommentárból, melyben a Kúria bírónője, Mudráné dr. Láng Erzsébet a Kp. IX. fejezetének, az azonnali jogvédelemnek…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás

  Jogtudományi Közlöny, 2017/6. szám
  Szerző(k): Hajas Barnabás dr.

  A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Gondolatok az általános közigazgatási rendtartás jegyzői munkára gyakorolt várható hatásairól

  XVIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Hajas Barnabás dr.

  Bevezetés gyanánt[1] „Minden állam alkotmánya csak annyit ér, amennyit abból a közigazgatás megvalósítani bír.”[2] Az Alaptörvény XXIV. cikke mindenkinek garantálja, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és észszerű határidőn belül intézzék. Emellett az ügyfeleknek és a végrehajtó hatalomnak egyaránt az az alapvető elvárása a közigazgatási hatósági eljárásokkal szemben, hogy azokban a lehető leggyorsabban…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Új közigazgatási perrendi elképzelések

  XVIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Darák Péter dr.

  Arra szeretnék szorítkozni, hogy a perjogi elképzelésekhez fűzzek néhány személyes gondolatot. Rendkívül nagy jelentőségű lépés a közjogi bíráskodás számára, hogy a bírói hatáskör megfogalmazása elszakad a hatósági határozat felülvizsgálatának dogmatikájától, és lehetővé válhat a fejlett jogrendszerek által már évtizedek óta használt közigazgatási jogvita fogalmának bevezetésére. Ugyancsak ki kell emelni, hogy a napjainkra hihetetlenül összetetté vált…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Gondolatok a jegyző megbecsüléséről

  XVII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Csányi Imre dr.

  Jogtörténeti tanulmányokból láthatjuk, hogy a nevesebb jegyzők mellett számos tanítvány írta diktátum után az okiratokat. Ezek megfogalmazására különös gondot fordítottak és a szebb szókapcsolatokban, fordulatokban bővelkedő irományokat maguk számára is lemásolták. Hamar kialakultak az okiratminta-gyűjtemények. Egyértelmű, hogy a középkori világi értelmiség legtevékenyebb, kifinomult és művelt rétegét a jogi írásbeliség hordozói, nótáriusok, írnokok alkották. Mint írástudók,…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Úton a digitális és intelligens városok felé: Digitális Magyarország Nyíregyháza Alprogram

  XVII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Kópiás Bence dr.

    Digitális Magyarország A Digitális Magyarország egy olyan átfogó kormányzati program, amely 2020-ig a teljes hazai digitális környezet fejlesztését célozza meg. A program egyik legfontosabb eleme, hogy 2018-ra minden háztartásba eljusson a szélessávú internet, 2020-ig pedig kiterjedtebbé és hatékonyabbá váljon az e-ügyintézés, így ezáltal, valamint a digitális írástudás elterjedésével javuljon az állampolgárok életminősége. Ami a…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  A gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsolat-hálózati szempontú megközelítése – új értelmezhetőségi lehetőségek

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Bertalan Imre

  Az elmúlt évek során számos olyan fontos változás történt – gondoljunk itt akár a jogszabályi kontextus változásaira, vagy a gyermekvédelmet érintő illetékességi terület, ezáltal a feladatszervezés módosulásaira –, melyek hatást gyakoroltak a gyermekvédelmi jelzőrendszer mindennapi feladatellátására. Jelen írás arra vállalkozik, hogy azonosítsa a különböző kapcsolódási pontokat az eltérő szintű, ám a gyermekvédelemben egyaránt fontos szerepet…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Merre (és hogyan) tovább, gyermekvédelem?

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Mitták Tünde dr.

  (DRÉHR IMRE)   1. Intézménytörténeti visszapillantás, avagy a hazai gyermekvédelem csírái Magyarországon az állami gyermekvédelem 1901-ben jelent meg a jogrendszerben, az úgynevezett Széll Kálmán-féle törvényekkel. Ekkor a fő cél elsősorban az elhagyott gyermekek állami védelme, illetve a fogyatékos és krónikusan beteg gyermekek intézményi ellátásának biztosítása volt. Az Országos Gyermekvédő Liga, majd később az Országos Gyermekvédelmi…

Előfizetés

Kategória

Feliratkozás hírlevélre

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@hvgorac.hu

Weboldal: hvgorac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu