Közigazgatási reform Archívum

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Az új, általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény az alapelvek szemszögéből

  XIX. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Lang Zoltán

  A modern közigazgatás szellemiségében megkérdőjelezhetetlen az alapvető alkotmányos jogokra utaló alapelvek fontossága. Szerzőnk ezekre hívja fel a figyelmet az Ákr.-ben nevesített elvek ismertetésével. Mint az a közigazgatásban dolgozó tisztviselők előtt javarészt ismeretes, 2018. január 1. napjától hatályos az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.). Egy Magyarország Kormánya részére készített részletes jelentésben…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Az Ákr. hatálya

  XIX. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Hajas Barnabás

  A HVG-ORAC Kiadó hamarosan megjelenteti a közigazgatási eljárásjog két új kódexének, a 2018. január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló törvények kommentárjait. Ízelítőként az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre a kommentárból, melyben az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, Dr. Hajas Barnabás az Ákr. 7–11. §-ait, tehát az Ákr….

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Az azonnali jogvédelem a Kp.-ben

  XIX. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Mudráné dr. Láng Erzsébet

  A HVG-ORAC Kiadó hamarosan megjelenteti a közigazgatási eljárásjog két új kódexének, a 2018. január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló törvények kommentárjait. Ízelítőként az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre a kommentárból, melyben a Kúria bírónője, Mudráné dr. Láng Erzsébet a Kp. IX. fejezetének, az azonnali jogvédelemnek…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás

  Jogtudományi Közlöny, 2017/6. szám
  Szerző(k): Hajas Barnabás dr.

  A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Gondolatok az általános közigazgatási rendtartás jegyzői munkára gyakorolt várható hatásairól

  XVIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Hajas Barnabás dr.

  Bevezetés gyanánt[1] „Minden állam alkotmánya csak annyit ér, amennyit abból a közigazgatás megvalósítani bír.”[2] Az Alaptörvény XXIV. cikke mindenkinek garantálja, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és észszerű határidőn belül intézzék. Emellett az ügyfeleknek és a végrehajtó hatalomnak egyaránt az az alapvető elvárása a közigazgatási hatósági eljárásokkal szemben, hogy azokban a lehető leggyorsabban…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Új közigazgatási perrendi elképzelések

  XVIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Darák Péter dr.

  Arra szeretnék szorítkozni, hogy a perjogi elképzelésekhez fűzzek néhány személyes gondolatot. Rendkívül nagy jelentőségű lépés a közjogi bíráskodás számára, hogy a bírói hatáskör megfogalmazása elszakad a hatósági határozat felülvizsgálatának dogmatikájától, és lehetővé válhat a fejlett jogrendszerek által már évtizedek óta használt közigazgatási jogvita fogalmának bevezetésére. Ugyancsak ki kell emelni, hogy a napjainkra hihetetlenül összetetté vált…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Gondolatok a jegyző megbecsüléséről

  XVII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Csányi Imre dr.

  Jogtörténeti tanulmányokból láthatjuk, hogy a nevesebb jegyzők mellett számos tanítvány írta diktátum után az okiratokat. Ezek megfogalmazására különös gondot fordítottak és a szebb szókapcsolatokban, fordulatokban bővelkedő irományokat maguk számára is lemásolták. Hamar kialakultak az okiratminta-gyűjtemények. Egyértelmű, hogy a középkori világi értelmiség legtevékenyebb, kifinomult és művelt rétegét a jogi írásbeliség hordozói, nótáriusok, írnokok alkották. Mint írástudók,…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Úton a digitális és intelligens városok felé: Digitális Magyarország Nyíregyháza Alprogram

  XVII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Kópiás Bence dr.

    Digitális Magyarország A Digitális Magyarország egy olyan átfogó kormányzati program, amely 2020-ig a teljes hazai digitális környezet fejlesztését célozza meg. A program egyik legfontosabb eleme, hogy 2018-ra minden háztartásba eljusson a szélessávú internet, 2020-ig pedig kiterjedtebbé és hatékonyabbá váljon az e-ügyintézés, így ezáltal, valamint a digitális írástudás elterjedésével javuljon az állampolgárok életminősége. Ami a…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  A gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsolat-hálózati szempontú megközelítése – új értelmezhetőségi lehetőségek

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Bertalan Imre

  Az elmúlt évek során számos olyan fontos változás történt – gondoljunk itt akár a jogszabályi kontextus változásaira, vagy a gyermekvédelmet érintő illetékességi terület, ezáltal a feladatszervezés módosulásaira –, melyek hatást gyakoroltak a gyermekvédelmi jelzőrendszer mindennapi feladatellátására. Jelen írás arra vállalkozik, hogy azonosítsa a különböző kapcsolódási pontokat az eltérő szintű, ám a gyermekvédelemben egyaránt fontos szerepet…

 • Cikkek / Közigazgatási reform

  Merre (és hogyan) tovább, gyermekvédelem?

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Mitták Tünde dr.

  (DRÉHR IMRE)   1. Intézménytörténeti visszapillantás, avagy a hazai gyermekvédelem csírái Magyarországon az állami gyermekvédelem 1901-ben jelent meg a jogrendszerben, az úgynevezett Széll Kálmán-féle törvényekkel. Ekkor a fő cél elsősorban az elhagyott gyermekek állami védelme, illetve a fogyatékos és krónikusan beteg gyermekek intézményi ellátásának biztosítása volt. Az Országos Gyermekvédő Liga, majd később az Országos Gyermekvédelmi…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu