Változások a szociális és gyermekvédelmi igazgatásban 2011/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek

Változások a szociális és gyermekvédelmi igazgatásban 2011/2

XIII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Balogh László
hivatalvezető (2008: osztályvezető)
Szombathely
Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala


Mottó: „Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták vitorlákat.”
Ősi perzsa közmondás

Az elmúlt évtizedekben, a magyarországi szociálpolitika, a társadalmi problémákra, változásokra nehézkesen reagáló, költséges (elsősorban intézményi) rendszerként jelent meg a köztudatban. Ezt mutatják a szociális és gyermekvédelmi törvény gyakori módosításai is, melyek egy-egy újonnan megjelenő probléma megoldására keresték a választ. Ezt bizonyítja, hogy a szociális törvényt, megjelenését követően, több mint 63-szor, a gyermekvédelmi törvényt közel 30-szor módosították, megnehezítve ezzel a szolgáltatók, intézmények, és az igazgatás jogalkalmazását.

 


Az életkörülmények, életminőség romlása, a szociális krízishelyzetek kezelése változásokat sürget. A hatékony feladatellátást akadályozza a helyi apparátusok szervezeti széttagoltsága, egyéb munkával való leterheltsége. Az eltelt idő alatt világossá vált, hogy hol vannak a rendszerben hiányosságok és problémák. A megváltozott életviszonyok, működési anomáliák megkövetelik a rendszer működésének újragondolását, vagyis az eljárásrendek, feladat- és hatáskörök, engedélyezési és ellenőrzési rendszer átalakítását. Az eljárások egyszerűsítése mellett szükséges azok tipizálása, az átfedések kiküszöbölése, azonos értékek mentén, kellően rugalmas működési engedélyezési, és ellenőrzési rendszer kialakítása. Célszerű tehát áttekinteni, hogyan változik a megyei szociális és gyámhivatalok feladatellátása, előre mutatva egy korszerűbb szociális és gyermekvédelmi rendszer felé.


Első lépés

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Kormányrendelet módosításaként megjelent 320/2009. (XII. 18.) Kormányrendelet új feladatokat adott a megyei szociális és gyámhivatalok részére. E jogszabály hatálybalépésével 2010. január 1-től a megyei szociális és gyámhivatal hatáskörébe került azoknak a működési engedélyeknek a kiadása, mely esetekben a szolgáltató (intézmény) székhelyén vagy telephelyén a gyermekjóléti szolgáltatás, illetve gyermekek napközbeni ellátása mellett gyermekek átmeneti gondozását, gyermekvédelmi szakellátást vagy bentlakásos szociális intézményi ellátást is nyújt.


A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szociális és gyámhivatal legkésőbb 2010. december 31-éig hivatalból felülvizsgálta azoknak a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek a működési engedélyét, amelyek részben vagy egészben a rendelet hatálybalépésével kerültek hatáskörébe, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki. A rövid határidő feszített tempójú ellenőrzési és engedélyezési feladatot rótt az érintett hivatalokra. Az ezzel kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lefolytatása szoros ellenőrzési ütemterv szerint történt. Az érintett hivatalok a felkerülő ügyeket többnyire naprakészen felterjesztették, de néhány működési engedély újbóli kiadását az alapoktól kellett lefolytatni a dokumentumok hiányossága, vagy áttekinthetetlensége miatt.


Második lépés


A 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosította a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók működésének engedélyezéséről szóló 259/2002. Kormányrendeletet. E szerint 2011. július 1. napjától, hatásköri változás miatt, a kijelölt városi jegyzőktől a szociális és gyámhivatalokhoz kerül az összes illetékességi területén működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélyezése, és ellenőrzése. A kijelölt városi jegyző a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal – a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül – a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 31-éig az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerülnek a hatáskörébe és illetékességébe. Ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja. Számításaink szerint ez megyénkben mintegy 35-40 engedélyt érint.


A 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosította a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet. 2011. év július 1. napjától hatásköri változás miatt a kijelölt városi jegyzőktől a szociális és gyámhivatalokhoz kerül az összes illetékességi területén működő szociális szolgáltató és intézmény működési engedélyeinek kiadása és ellenőrzése. Vas megyében, a szociális és gyámhivatal hatáskörébe eddig 110 szociális intézmény és szolgáltatás engedélyezése és ellenőrzése tartozott, mely további, megközelítőleg 220 intézmény és szolgáltatás működési engedélyezésével és ellenőrzésével bővül. A Korm. rendelet alapján a kijelölt városi jegyző a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal – a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül – a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 31-éig az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe. Ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak – a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja.


A szociális és gyámhivataloknak 2011. október 15-ig, a hatásköri szabályok változásával összefüggésben, jelentési kötelezettségük van a felettes hatóság felé, az áttett engedélyek tekintetében.


A jelzett feladatok sikeres végrehajtása része a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció megvalósításának, mely új szemléletet képvisel, ez mind a közép, mind a helyi szintű igazgatás érdeke. Az átadás-átvétel lebonyolítása, az ellenőrzések lefolytatása, és az engedélyek újbóli kiadása fokozott munkaterhet jelent az igazgatásban dolgozóknak. A Kormányhivatalok ebben várják a jegyző kollégák aktív, segítő közreműködését.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu