Vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzése 2011/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

Vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzése 2011/2

XIII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Kiricsi Olga főtanácsos - Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

„A szervezők felelősségét is vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság a West-Balkánban szombat éjjel történt tragédia miatt. A pesti szórakozóhelyen három fiatal lányt tapostak halálra, miután pánik tört ki a hatalmas tömegben. A mentők fél órán át küzdöttek a fiatalok életéért, de nem tudták őket megmenteni.”

 


2011. január 16-án, vasárnap reggel ez az idézett jelent meg az egyik internetes hírportálon.
A Kormány a hasonló tragédiák megelőzése okán a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 1032/2011. (II. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) különböző feladatokat határozott meg, amelyek közül az 1. pont kiemelésének van jelentősége témánkhoz kapcsolódva. Eszerint a megyei kormányhivatalok közreműködésével összehangolt, fokozott hatósági ellenőrzéseket kell végrehajtani azoknál a vendéglátó üzleteknél, amelyekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető és szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható.

A kormányhivatal fentiekből következő feladata tehát alapvetően a koordináció és az ellenőrzések folyamatos figyelemmel kísérése, ezen belül annak biztosítása, hogy az ellenőrzéseket ütemezetten és területileg is kiegyenlítetten végezzék az ellenőrzésre jogosult szervek és emellett szükség szerint megoldási lehetőségek keresése. Feladatunk e körben az is, hogy az ellenőrzések összehangolt megszervezése során a helyi hatóságokkal és az érintett szakigazgatási szervekkel fokozottan együttműködjünk.


Vas megyében a Korm. határozat 1. pontjának végrehajtása körében az e cikk megjelenéséig elvégzett célellenőrzések a következők voltak: (A háttéranyagokat a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Fogyasztóvédelmi Felügyelősége és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bocsátotta rendelkezésünkre.)


A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének jelentése szerint a Kistérségi Népegészségügyi Intézetek 34 vendéglátó egységet ellenőriztek, ebből 33 esetben a társhatóságokkal együttműködve. A társhatóságokból az ellenőrzésben Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetékes irodái, első- és másodfokú fokú tűzvédelmi hatóságok és a rendőrhatóság vettek részt. 26 vendéglátóhelynél merült fel kifogás, de mivel a cél nem a szankcionálás volt, ezért intézkedést (határozat, végzés) nem tettek. A kistérségi népegészségügyi intézetek az ellenőrzésben felkérés alapján vették részt. A közegészségügyi hiányosságok között szerepelt a dokumentáció hiánya és a takarítatlanság is. Ezeknek a hiányosságoknak a felszámolása folyamatos, a hiányzó dokumentációkat, bejelentéseket pótolták.


A Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének jelentése alapján 39 vendéglátó egységben folytattak le ellenőrzést a társhatóságokkal. Társhatóságként megemlíthető körjegyzőségi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, a rendőrség, Szombathely esetében a polgármesteri hivatal illetékes irodáinak, a tűzvédelmi hatóságnak és népegészségügyi szakigazgatási szervnek a munkatársai. Az ellenőrzések eredményeként 3 esetben történt intézkedés, amelyek közül 2 esetben szeszes ital kiszolgálását kifogásolták, 1 esetben az árjelzés hiányát állapították meg. Intézkedésként 2 esetben 25.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, 1 esetben kötelezést tartalmazó határozat kiadása történt.


A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt jelentette, hogy a Szombathelyi (30), Sárvári (19), Körmendi (32), Celldömölki (3), Kőszegi (12) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az illetékességi területükön 96 tűzvédelmi ellenőrzést tartott, ebből 66 esetben felhívást adtak ki a szabálytalanságok megszüntetésére, 3 szabálysértési feljelentés megtételére került sor és 3 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Szombathely és Celldömölk esetében a tűzvédelmi célellenőrzéseket megelőzte az üzemeltetők részére tartott tájékoztatás. A tűzvédelmi hatóságok az ellenőrzéseket nappal és éjszaka is végeztek.


Társhatóságként a rendőrhatóság az illetékes építéshatóság, a kereskedelmi hatóság és a népegészségügyi szakigazgatási szerv vett részt az ellenőrzésekben. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságként került megállapításra, (csak példálózva) hogy a tűzriadó terv nem volt gyakoroltatva, a menekülésre szolgáló ajtók befelé nyíltak, a kiürítési útvonalak hő- és füstelvezetése nem volt biztosított, nem volt tűzoltókészülék, hibás volt a tűzjelző berendezés. A tűzvédelmi hatóságok a szabálytalanságok megszüntetéséről tájékoztatást kértek és utóellenőrzést is terveznek.


Konklúzió


Az érintett vendéglátóhelyek ellenőrzése az ismertetettek szerint beindult, illetve jó ütemben halad, volt olyan szórakozóhely is, ahol többször is ellenőriztek már.


Végül meg kell említeni, hogy 2011. március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely átmeneti rendelkezésében azt tartalmazza, hogy a rendelet hatálya alá tartozó rendezvény 2011. június 16. napjától csak az e rendeletben meghatározott engedéllyel tartható. A jogszabályalkotó tehát a különleges követelmények teljesítésére való felkészülésre elegendő időt kívánt hagyni az érintetteknek.
Záró gondolatként az fogalmazható meg, hogy a West-Balkán tragédia rámutatott arra, hogy a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele terén vannak még megoldandó feladatok annak érdekében, hogy – szülőként is átérezve – a bekövetkezett tragédia ne ismétlődhessék meg.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu