Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal Archívum - Page 5 of 10

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Élet a kollégiumban 2009/5

  XI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Fónagy Ákos tanácsos Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály

    A területi államigazgatás szervezetrendszerének 2007. január 1-től érvénybelépő átalakítása alapvetően új helyzetet teremtett a középszint közigazgatási szereplőinek kapcsolatrendszerében. E rövid áttekintés keretében érdemes megvizsgálni a területi államigazgatási szervek szakmai együttműködésének egyik kiemelt eszközét: az államigazgatási kollégiumot.  

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Akadálymentesítés a közszférában 2009/5

  XI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Dr. Fekete Barbara jogtanácsos Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

    Magyarországon először az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény tette kötelezővé az épített környezet akadálymentesítését. A törvényben meghatározott akadálymentesítési követelményrendszer megfelel az európai uniós elvárásoknak.  

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Kocsi-út az éjszakában 2009/5

  XI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Adminisztrátor

    Igen, egyetértek: írásom címe első benyomásra talán szokatlannak tűnhet egy igazgatási szaklapban. A kétkedés csak fölerősödhet, ha elárulom, az Ady Endrétől kölcsönzött verscímmel ezúttal a birtokvédelmi eljárás és a Ket. szabályainak meglehetősen zavaros viszonyát igyekszem érzékeltetni. Íme, egy újabb gordiuszi csomó!  

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Belső piaci irányelv 2009/5

  XI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Adminisztrátor

  Egy újabb jogharmonizációs feladat az unió elveivel ellentétes önkormáanyzati rendeletek megszüntetésére „Ezzel a belső piaci irányelvvel ördögöt lehetne űzni …” – mondta egyik jegyző kolléga, amikor a témához kapcsolódó rendelet-táblázat kitöltése iránt érdeklődtem nála. Tulajdonképpen igazat adtam neki azzal, hogy a feladat végrehajtása nem olyan ördöngösség, mint első látásra tűnik, bár kétségtelen, hogy az életünk…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Változások az anyakönyvi ügyintézésben 2009/4

  XI. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Kovácsné Pais Zsuzsanna Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége

  Az anyakönyvi munka olyan területe az államigazgatásnak, amellyel minden ember – tudtán és akaratán kívül – legalább két alkalommal kapcsolatba kerül, jóllehet az egyikről (születés) még nem, a másikról (halál) pedig már nem tud, helyettük hozzátartozóik járnak el. A harmadik esemény a házasságkötés és – 2009. július 1-jétől – a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, ahol…

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Zalai ügyfélkapu: Dokumentumtár 2009/4

  XI. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Adminisztrátor

  A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal mindennapi működésében (2004) komoly gondot jelentett egyrészt az, hogy hatalmas mennyiségű információt kellett továbbítani a jegyzők és a helyi önkormányzatok felé, másrészt folyamatosan ki kellett szolgálni az egyes minisztériumok és főhatóságok szinte már-már csillapíthatatlan információ igényét a helyi (önkormányzati) működést illetően. A probléma feloldását célozta a Dokumentumtár kifejlesztése.  

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Közigazgatás törvényességi ellenőrzés nélkül… 2009/4

  XI. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Adminisztrátor

  A végrehajtó hatalom keretében végzett törvényességi ellenőrzés hiánya a jogállamiságra nézve is veszélyt rejt magában. Jelenleg ugyanis nincs olyan szerv, amely átfogóan kontrollálná a törvényességi ellenőrzéssel érintett szervek döntéshozatali eljárását és döntéseit, továbbá a hatalmi ágak megosztása elvének sérelmével járhat, ha az ellenőrzés kizárólag az igazságszolgáltatáshoz vagy a törvényhozáshoz rendelt szervek feladatává válik.  

 • Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

  Építési fegyelem és építés-felügyelet 2008/6

  X. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Adminisztrátor

  A közigazgatási hivatalok feladatai között egyre nagyobb hangsúlyt kap az építés-felügyelők által végzett ellenőrzési tevékenység. E cikk írója az építkezés, a kivitelezés szakmai színvonalának emelése, az építési fegyelem megszilárdítása érdekében végzett hatósági munka B-A-Z. megyei tapasztalatairól ad rövid áttekintést.  

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu