A Helyi Önkormányzatok Napja – Nógrádban 2000/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vezércikk

A Helyi Önkormányzatok Napja – Nógrádban 2000/4

II. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Svecz IstvánAz Országgyűlés a 2000. június 13-i ülésnapján fogadta el a Helyi Önkormányzatok Napja megünneplésérôl szóló határozatot. E határozat szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át, az elsô helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította.

 

A határozat is felhívja az önkormányzatokat, az érdek-képviseleti, szakmai szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a 10. évfordulón, illetve ettôl kezdôdôen ezen az emléknapon közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményérôl. Meg kell jegyezni, hogy a határozat megszületését az önkormányzati érdekvédelmi szövetségek kezdeményezték, közös felhívásban.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2000. május 25-én úgy döntött, hogy az elsô önkormányzati választások 10. évfordulóját méltó megemlékezés, interregionális konferencia keretében kívánja megünnepelni.
A rendezvényt azért nevezhetjük interregionálisnak, mert egyrészt az Észak-Magyarországi Régió, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék, másrészt a Szlovák Köztársaság határmenti önkormányzatainak képviselôit hívjuk meg a 2000. szeptember 28-ra tervezett konferenciára. A régióképzés lehatároláson túli folyamatos alakítását rendkívül fontosnak tartjuk. A közös munka nem most kezdôdik. Az „Észak-Magyarországi Regionális Konferencia, TeIR 2000” című, ez év januárjában megrendezett tanácskozás is ezt a célt szolgálta. Ami pedig a szlovák önkormányzati képviselôk meghívását illeti, úgy gondoljuk, elegendô lenne a hagyományos kapcsolatokra utalni, hiszen e térség gazdasági, ökológiai, szociális és kulturális funkciói jelentôs mértékben összefüggnek. Úgy ítéljük meg, hogy parancsolóan szükségszerű a jövôbeni kapcsolatrendszerek építése. A Szlovák Köztársaságban most van napirenden az önkormányzati reform, a középszint szervezése és a régióképzés. A magyar önkormányzatiság tapasztalatainak bemutatása talán segíthet e felelôsségteljes munkában, hozzájárulhat ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és fenntartható egészként fejlesszük az érdekazonosságon alapuló funkciókat, végsôsoron a polgárok életminôségének javítása érdekében.
Ezen célok és szándékok ma már erôteljesen megalapozottak a magyar jogszabályok rendszerében is. A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködésérôl szóló, Madridban, 1980. május 21-én kelt Európai Keretegyezménynek a Magyar Köztársaság részese, azt az 1997. évi XXIV. törvénnyel hirdettük ki. A Magyar Köztársaság belügyminisztere 2000 áprilisában elôterjesztést készített a Kormány részére, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a helyi, területi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átnyúló együttműködésének elôsegítésérôl szóló Egyezmény létrehozásáról. Fontosnak és idôszerűnek tartjuk hangsúlyozni, hogy az elôterjesztés tartalmazza: „A két ország belügyminisztereinek találkozóján merült fel, hogy az Európa Tanács e tárgyban létrejött Keretegyezményével összhangban hozzuk létre a határmenti önkormányzatok együttműködését elôsegítô kormányközi megállapodást. Az 1999. szeptember 28-29-én Salgótarjánban és Losoncon e tárgyban megtartott magyar-szlovák konferencián a résztvevôk értékelték az együttműködés eddigi eredményeit, és javasolták a nemzetközi szerzôdés létrehozását.” Remélve, hogy a Kormányok jóváhagyásával mielôbb hatályba léphet az Egyezmény, bízunk abban is, hogy e kezdeményezés egyéves évfordulójáról is méltóképpen megemlékezhet a szeptember 28-ra tervezett interregionális fórum.
Elfogadta meghívásunkat és megnyitó elôadást tart a konferencián Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter. A Belügyminisztérium képviseletében dr. Kontrát Károly államtitkár úr vesz részt a tanácskozáson és tart elôadást. A Szlovák Köztársaságból is magas rangú személyiségeket hívunk és várunk a rendezvényre. Neves elôadókat kértünk fel arra, fejtsék ki véleményüket egyebek mellett az önkormányzatiságról, a közigazgatás korszerűsítésének kérdésérôl, vagy például a magyar-szlovák PHARE határmenti együttműködési programról. Fontos témaként tűzzük napirendre a társulás, partnerség és együttműködés, a tudásrégió, intelligens régió, vagy éppen az önkormányzatiság és regionalizmus kérdéskörét. Összességében tehát a tanácskozás keretében számvetést kívánunk készíteni, folyamatelemzést végezni az önkormányzatiságról, az interregionális kapcsolatokról, a térség gazdasági, ökológiai, szociális és kulturális összefüggéseirôl. Nógrádban ezzel a konferenciával ünnepeljük a helyi önkormányzatok napját.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu