A „Polgári Sheriff” 2009/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

A „Polgári Sheriff” 2009/6

XI. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző Polgár
Az elmúlt hónapokban újra központi témává vált, hogy az állami rendvédelmi szervek mellett az önkormányzatoknak is van feladata az állampolgárok biztonságérzetének javításában, s került ismét terítékre az önkormányzati rendészet felállításának a kérdése.

 

Településünkön is felmerült az az igény, hogy önkormányzati szinten foglalkozzunk a közbiztonság helyi feladataival, ezért a Képviselő-testület 2009. október 29-ei ülésén a Rendőrség beszámolója és a Polgárőrség tájékoztatója után önálló napirendként hozott döntéseket Polgár város rendjének, rendezettségének és közbiztonságának javítása érdekében.
Nem volt könnyű feladat megtalálni azt a törvényes megoldást, amely alapján a Polgári Sheriff tisztség létrehozására irányuló javaslatot előkészítsem.

A javaslat fő célkitűzése, hogy települési szinten, az önkormányzat egy közbiztonsági hálót építsen ki és működtessen az érintett hatóságok és a civil szereplők bevonásával. Az önkormányzat kezdeményezésére, a helyi szereplők (rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelő településőrök, szabálysértési előadó, önkormányzat vagyonvédelmi szerve, természetvédelmi őrszolgálat, vadásztársaságok vadőrei, halgazdaságok halőrei, helyi közszolgáltató cégek, gazdasági társaságok biztonsági szolgálatai) maguk dönthetnek az együttműködés formájáról, a települési biztonság erősítése érdekében fontosnak tartott felvetésekről, megszervezik a helyi intézkedések végrehajtását, s azt együttműködési keret-megállapodásban rögzítik.

A fenti megoldás új struktúrát jelent, amely aktívabb közösségi részvételre alapozott, az állampolgárbarát rendőrséggel együttműködő, kibővített önkormányzati szerepvállalással együtt járó közbiztonsági háló. A közbiztonsági háló megszervezése, működtetése és irányítása, az erős helyi felhatalmazással bíró Polgári Sheriff személyében teljesül, aki a civilek közbiztonsági választottjaként dolgozik.
A Polgári Sheriffet az adott közösségek, – jelen esetben a város polgárai – a legszélesebb körű ajánlások alapján, a személyekre érkezett konkrét javaslatok figyelembevételével, a Képviselő-testület választja.

Le kell szögezni, hogy nem az a fontos, hogy miként nevezzük el,  Közbiztonsági Tanácsnok,  Önkormányzati Rendbiztos, vagy Polgári Sheriff. Lényegesebb, hogy kitől kap felhatalmazást, milyen a településen élők körében a személyének elfogadottsága, és a munkájával kivívott tekintélye. A Polgári Sheriff elnevezés csak abból a szempontból érdekes, hogy ez fejezi ki leginkább a településhez tartozást, s azt, hogy a helyi önkormányzat választja meg és neki tartozik számadással is.
Természetesen a Képviselő-testület nem dönthetett hatáskör és intézkedési jogosultság biztosításáról. Több jogszabályt is figyelembe kellett venni ahhoz, hogy más szervek intézkedési jogosultságát ne érintse a helyi szabályozás.

A törvényi háttér:
Az Alkotmány kimondja, hogy: „A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. A helyi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el.”
Az Ötv. 8. § (1) bekezdésében: „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól”. Ennek törvényi definíciója hiányzik. Nem találtam olyan szabályozást, ami a helyi önkormányzat közbiztonsági feladatellátásáról rendelkezne. Fontos volt az a szempont is, hogy a helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak korlátja más szerv feladat és hatáskörének sérthetetlensége. A Képviselő-testület szervezetalakítási szabadságával élve a törvényi keretek között – amelyek itt elsősorban az Ötv. hatáskörgyakorlásra, feladatellátásra, a döntés-előkészítés szerveire vonatkozó szabályainak betartását jelentik – a képviselő-testület bármely szervezet vagy tisztséget ( pl. frakciót, munkabizottságot, megbízást) létrehozhat.
Szükségesnek látszik, hogy a jogalkotók a helyi önkormányzatok számára a közrend, köznyugalom védelmét szolgáló rendvédelmi feladat- és hatásköröket biztosítsák. 

Az előterjesztés célkitűzései és feladat meghatározása, a határozati javaslat elfogadásával az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását is szükségessé tette. A rendeletben szabályozásra került a Polgári Sheriff tisztség létrehozása, -mely társadalmi megbízatású, tiszteletdíj ellenében- feladatának meghatározása, választásának módja, megbízatásának időtartama, megbízásának formája, beszámolási, tájékoztatási kötelezettségeinek meghatározása.

A döntések elfogadásával a város lakóinak jogos igénye teljesülhet, hiszen konkrét cselekvésekkel, a lakossági összefogással és együttműködéssel, az erőteljesebb önkormányzati szerepvállalással a településünk közbiztonsága folyamatosan javulhat.

 

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu