A TÁH kapcsolata az önkormányzatokkal 2002/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Költségvetés

A TÁH kapcsolata az önkormányzatokkal 2002/2

IV. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Andó Ágnes
igazgató
Békéscsaba
Békés Megyei Területi Államháztartási Hivatal

Az Államháztartási Hivatalról és a területi államháztartási hivatalok átszervezéséről szóló 322/2001. (XII. 29.) Kormányrendelet 2002. január 1-től új alapokra helyezte a korábban Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) majd megyei Területi Államháztartási Hivatal (TÁH) néven megismert közigazgatási szerv jogállását és feladatait.

 


Az átszervezésre az államháztartási reform keretében, azzal szoros összhangban került sor. Célja egyrészt, a megyékben eddig – a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium szakmai irányítását figyelembe véve – önállóan és ezért bizonyos mértékig eltérően működő szervezetek egységesítése, másrészt az állami ellátások, hozzájárulások és támogatások igénylésének, elszámolásának és folyósításának egy szervezethez való koncentrálása és természetesen kontroljának erősítése.
A területi államháztartási hivatalok jogelődeikhez hasonlóan megyei szinten szerveződnek, feladataik, tevékenységük pedig szorosan kötődik az adott megye helyi önkormányzatainak működéséhez.

A Békés Megyei Területi Államháztartási Hivatal kiemelt feladatának tekinti, hogy igazodva az Államháztartási Hivatal utasításaihoz, elvárásaihoz az önkormányzatokkal és önkormányzati költségvetési szervekkel eddig kialakított eredményes munkakapcsolatát minden szakmai területen fenntartsa, sőt javítsa és erősítse.
Napi együttműködést igénylő szakmai kapcsolatot eredményeznek az alábbi feladatok:
A Békés Megyei TÁH Illetményszámfejtési Irodáján a hivatal létszámának harmada, 53 fő dolgozik azon, hogy Békés megye helyi önkormányzatainál és az intézményekben mindenki időben és pontosan kapja meg illetményét, társadalombiztosítási-, családtámogatási ellátását. Ebben természetesen közreműködnek a TÁH további munkatársai is. A számfejtés az önkormányzati körben 25 ezer közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban dolgozóra terjed ki a megyében. A hivatalos együttműködés a TÁH és az önkormányzatok között írásban kötött megállapodások alapján történik. Az alapokat ezek határozzák meg, de a tényleges munkát a személyes jó kapcsolatok nagyban befolyásolják. A kapcsolattartás a mai világban leginkább telefonon valósulhat meg, bár a személyes találkozásokat nem pótolja, azokat nagyon fontosnak tartom. Munkatársaim is azon vannak, hogy az önkormányzatoknál felmerülő szakmai kérdésekre gyors és pontos választ adjanak annak érdekében, hogy a közös munkánk sikerrel valósuljon meg. Ez év első felében jelentős többletmunkát okoz a korábbi feladatokhoz képest az a folyamat, amelynek eredményeként megvalósulhat 2002. július 1-től a központosított illetményszámfejtés új rendszere a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. Az új rendszer nemcsak a TÁH-ra, hanem az önkormányzatokra és az intézményekre is új feladatokat ró, amelyek akkor teljesíthetőek sikeresen, ha folyamatosan együttműködve, a munkát egyeztetve haladunk előre.
 Az önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető normatív és egyéb állami hozzájárulások, támogatások igénylése eddig is döntően a Hivatalon keresztül történt.  2002. január 1-től valamennyi ilyen támogatásigénylést ide kell benyújtani. A hivatal feladata az igénylés (bizonyos támogatásoknál igénymódosítás) dokumentáltságának, szabályszerűségének a felülvizsgálata, szükség esetén a hiányzó dokumentumok bekérése és a döntéshozók felé történő továbbítás.
A önkormányzati költségvetések, az évközi és év végi beszámolók, adó zárási összesítők, valamint az egyéb önkormányzatokra vonatkozó kormányzati információs igényt kielégítő adatszolgáltatások átvétele, megyei szintű összesítése, sok esetben elemzése, értékelése szintén a Hivatal feladata.
Természetesen a fenti feladatok eredményes teljesítését biztosítjuk azzal, hogy a beszámolót és egyéb adatszolgáltatást megalapozó számviteli, analitikus és egyéb nyilvántartás vezetéséhez informatikai rendszereket biztosítunk (2002. január 1-től ingyenesen) és szakmai valamint informatikai tanácsadással segítjük ezek alkalmazását.
Mint tudjuk, a kapcsolatokat nemcsak kiépíteni, hanem ápolni is kell ahhoz, hogy hosszú távon eredményesek tudjunk maradni.
Úgy gondolom, Békés megye nagyon jó példa arra, hogyan működhet együtt sikeresen a TÁH a helyi önkormányzatokkal.

Andó Ágnes
1963-ban született Békéscsabán. A Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi szakán érettségizett, majd 1987-ben üzemgazdász diplomát szerzett. 1991-ben a Közgazdaságtudományi Egyetem – modern vállalati pénzügyek képzésén, 1995-ben a Nemzetközi Bankárképzőben szerzett oklevelet. 1998-ban a WORLD LEARNING USAID ösztöndíjasaként az Amerikai Egyesült Államokban tanult közgazdaságtant. 1987-99-ig bankfinanszírozási területen dolgozott. 2000. szeptemberétől a Békés Megyei TÁH igazgatója.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu