Anyakönyvvezetők képzése 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Anyakönyvvezetők képzése 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Szabóné Söreg Éva megyei anyakönyvi felügyelőMint minden hivatalban így a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalban is készül éves képzési és továbbképzési terv, amelynek egyik részét alkotja az anyakönyvi oktatás. Ebbe természetesen beletartozik az anyakönyvi szakvizsgán kívüli anyakönyvvezetői képzés és az éves ún. szakmai nap is. Hivatalunk tervezi az elkövetkezendőkben a kistérségi anyakönyvvezetői továbbképzést is, amelynek kialakításáról a későbbiekben tájékoztatjuk a megye jegyzőit.


Tapasztalataink szerint az önkormányzatok szűkös anyagi keretei nem adják meg a lehetőséget arra, hogy az anyakönyvvezetők több napos, anyagi fedezetet igénylő szakmai oktatásokon vegyenek részt. Ezért terveztük úgy, hogy minden kistérségből egy-két anyakönyvvezető részt venne a hivatalunkban tartandó továbbképzésen. A területére való visszaérkezés után a kistérségi anyakönyvvezetőknek előadná az oktatáson hallott és gyakorolt ismereteket. Így kisebb anyagi keretek között, minden anyakönyvvezető részére lehetőséget nyújtva, a képzés hatékonyabb lenne.
Minden évben nagy létszámú résztvevővel megtartja hivatalunk az anyakönyvvezetők körében népszerű ún. szakmai napot. Ezen a napon a meghívott előadók az aktuális jogszabályokról, illetve azok változásairól adnak tájékoztatást, konzultációs lehetőséggel, illetve megyei anyakönyvi felügyelők értékelik a megye éves anyakönyvi munkáját, megbeszélve a jelenlévőkkel a napi problémákat is. Ezt a szakmai napot rendszerint decemberben tartjuk, a tavalyi létszámunk 270 fő volt.
Nem tartozik a képzési tervbe, de mégis említésre méltónak, hogy az anyakönyvi felügyelők rendszeresen készítenek az anyakönyvvezetőknek szakmai tájékoztatókat a változásokról. Ezeket a tájékoztatókat az ASZA rendszeren továbbítják a megyei anyakönyvvezetők felé. Tulajdonképpen ez is egy képzési forma, mivel az ismeretfejlesztés szolgálatába állítjuk a technikai eszközt.
Anyakönyvi szakvizsga
Az 1982. évi 17. sz. tvr. 3.§ (2) bekezdés j.) pontja alapján a közigazgatási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik az anyakönyvi szakvizsga tanfolyam előkészítése, szervezése és lebonyolítása. A képzési terv alapján minden évben egyszer, általában februári kezdéssel indítjuk az anyakönyvi szakvizsga tanfolyamot. Erről a megye jegyzőit, a BM KANYV Hivatal Anyakönyvi Osztályát, valamint a máshonnan érdeklődőket tájékoztatjuk, felhívva a figyelmet arra, hogy csak köztisztviselő nyújthatja be a jelentkezését, és akinek rendelkeznie kell közigazgatási alapvizsgával.
Mivel akkreditált képzésről van szó, ezért a tanfolyam meghatározott feltételekkel indulhat. Az általános létszám 30 fő, idén azonban 50 hallgató végezte el a tanfolyamot. Ennek hátrányait is láttuk, mivel az órai munkavégzést néha akadályozta a résztvevők nagy száma, illetve zsúfolt volt a képzésre használt terem.
Elmondhatjuk, hogy minden évben a hivatalunk egyik legnépszerűbb, legtöbb jelentkezőt vonzó szakvizsga tanfolyama ez, amin a részvétel nem kötelező, hanem önkéntes. Évek óta folyamatosan növekszik az ismertsége, s mint a jó bort úgy ajánlják egymásnak az anyakönyvi szakvizsga tanfolyamot keresők.
A tanfolyam jelenleg 14 konzultációból, írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Kihangsúlyoznám, hogy ez a jelenlegi állapot, mivel az állandó változások, új feladatok szele minket is megérintett és így bővíteni kell a konzultációk számát, tartalmát is.
A konzultációs napok elméletből és az aznap ismertetett anyag gyakorlásából állnak. Célunk , hogy a leendő anyakönyvvezetők ne csak az elméleti anyag ismeretét sajátítsák el, hanem a konkrét példák felhasználásával megismerjék és megtanulják a gyakorlatban is alkalmazni az ismereteket.
Átfogó tájékoztatást kapnak a hallgatók az anyakönyvezési alapoktól kezdve, az állampolgársági, nemzetközi és egyéb kapcsolódó joganyagokon keresztül a népmozgalmi adatok továbbításáig. Minden olyan területet érintünk, amivel egy anyakönyvvezetőnek foglalkoznia kell a munkája során.
A tanfolyamon résztvevők belekóstolhatnak a szövegmondás, szereplés ízébe is, mivel házasságkötési beszédet kell írniuk, amelyet egy gyakorlati óra keretében anyakönyv és anyakönyvi vállszalag használatával elmondanak a többiek előtt (általában a hallgatók ezt találják az egyik legnehezebb feladatnak).
Több év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy a tanfolyamon néhány konzultáció után a hallgatók, a tanfolyamvezető és az állandó oktatók között jó légkörű, közvetlen kapcsolat alakul ki. Ez nagymértékben elősegíti a tananyag megismerését, feldolgozását, mert ilyen közegben mindenki lelkesebben végzi a feladatát, felkészülését, ami előmozdíthatja a sikeres részvételt a vizsgákon.
A tanfolyamon a tananyag ismerete mellett az oktatók hozzáállása, az anyakönyvi munka melletti elkötelezettségük (persze ez azokra is vonatkozik, akik nem anyakönyvi területet oktatnak), aktivitásuk miatt a szakma szeretete is megérinti a részvevő hallgatókat.
A tanfolyam végén, a vizsga után anyakönyvi szakvizsga bizonyítványt ad át a vizsgabizottság elnöke (rendszerint a Belügyminisztérium Anyakönyvi Osztályának az osztályvezetője) valamint a 2 fős vizsgabizottság a végzett hallgatóknak. E mellé külön emléklapot is kapnak, melyet a tanfolyamvezető készített számukra annak emlékéül, hogy hosszú hónapokat töltöttek együtt az anyakönyvi tevékenység megismerésével.
Végezetül néhány statisztikai adat a tanfolyamról készült ezévi hallgatói értékelésekből:
 A tanfolyamon az oktatók felkészültségének, előadásmódjának értékelése átlagban 4,3 az adható maximum 5 pontból.
 A tanfolyam összértékelése (pl. kérdésekre a válaszok alapján: mennyire volt újszerű a leadott tananyag, program szerinti előadók voltak-e, tananyag hasznosíthatósága, különösen illetve kevésbé tetszett) 90 %.
A fenti képzési formák visszajelzései a felterjesztett iratokból és a megyei anyakönyvi felügyeleti ellenőrzésekből lemérhetőek. Gondok, problémák előfordulnak, de hol nincsenek?! Azonban ezek a problémák a folyamatos kapcsolattartással, képzésekkel, továbbképzésekkel csökkenthetők. Ehhez szükséges azonban, hogy az anyakönyvvezetők hozzájussanak minden olyan információhoz (ezek lehetnek, tájékoztatók, jogtárak stb.) ami számukra a munkavégzéshez szükséges és itt van a jegyzőknek egy nagyon fontos feladata, hogy ezeket részükre biztosítsák és támogassák továbbképzésüket.
A megye anyakönyvi munkáját az anyakönyvi felügyelő évek óta koordinálja a szakmai napokkal, tájékoztatókkal stb. és egységesítette a megyében az elvárásokat a felterjesztésekkel, ellenőrzésekkel kapcsolatban is. Az anyakönyvi munka jó színvonalú, kiegyensúlyozott a megyében. Az anyakönyvvezetők aktív közreműködői ennek a kapcsolattartásnak, több anyakönyvvezető a hivatalunkban végezte el a szakvizsga tanfolyamot.
Összegzésül
A hivatalunk és személy szerint a számomra, mint anyakönyvi felügyelőnek is nagyon fontos, hogy a megye anyakönyvvezetői a szakmájukban olyan ismeretekkel, tudással és tapasztalattal, valamint a szakma szeretetével rendelkezzenek, ami szükséges ahhoz, hogy mind a feletteseiknek, mind a hozzájuk forduló állampolgároknak a megelégedésére szolgáljon tevékenységük.
Ehhez kívánunk a megye, illetve az ország összes anyakönyvvezetőjének anyakönyvi munkájában további sikeres, eredményes tevékenységet!

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu