Az Ipoly folyó hídjainak helyreállítása 2010/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Európai Unió

Az Ipoly folyó hídjainak helyreállítása 2010/4

XII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Adminisztrátor
A szlovák-magyar határszakasz egy részét képező Ipoly–völgyben Losonc és Szob között – fokozatos fejlődés eredményeképpen – a XX. században 47 híd kötötte össze a szemben fekvő településeket. Átlag három kilométerenként állt egy-egy híd. A II Világháború harci cselekményei során mindegyik hidat felrobbantották vagy megrongálták a harcoló felek. A front elvonulása után a helyi lakosok igyekeztek saját eszközeikkel kijavítani a lerombolt hidakat.

 


A békeszerződések aláírása után Csehszlovákia és Magyarország – befelé forduló politikája miatt – mindössze két hidat állítottak helyre a közös határszakaszon. E két híd Letkést és Ipolyszalkát, illetve Balassagyarmatot és Tótgyarmatot köti össze. E hidak egyben határátkelőhelyek vám és határőrizeti bázisok is voltak. A térségben a többi ideiglenes átkelési lehetőség megszűnt. A korábbi három kilométeres átkelési távolság 40 -50 kilométerre növekedett.


A rendszerváltás után az EU tagjai közé igyekvő Magyarország és Szlovákia Ipoly-völgyi térségében élő lakosok – kb. 400 ezer ember – részéről elemi igényként és első helyre rangsorolva merült fel a korábbi átkelési lehetőségek, azaz a hidak visszaállításának kívánsága.


A helyreállítási munkák elindítása és nehézségei


Az önállóvá vált szlovák állam gesztus értékkel saját anyagi erőből elsőként visszaállította a bezárt Ipolytarnóc- Kalonda szárazföldi határátkelőt. E határátkelő visszaállításával a Szécsény és Losonc közötti átkelési távolság 60 km-ről a felére csökkent. Alsósztregova vezetésével 1995-ben szlovákiai térségi önkormányzatok kezdeményezték – a Magyar Külügyminiszter megkeresésével – újabb határátkelők, ezzel együtt a hidak helyreállítását. A kérésre a magyar külügyminiszter kedvező választ adott. Elindultak az önkormányzati, civil szervezeti, lakossági egyeztető fórumok a prioritások eldöntéséről. Az nyilvánvaló volt ugyanis, hogy 47 híd újjáépítését egyszerre elkezdeni rózsaszín leányálom.


A hídépítő szakma is a segítségünkre sietett. A FŐMTERV 2003-ban elkészítette a Hálózati vizsgálat Ipoly-hidak újjáépítésére című tanulmányát 29 egykori híd helyreállítási lehetőségeit elemezve. Ebből választottuk ki hosszú egyeztetési folyamatok után az elsőként megépítésre javasolt 10 hidat és egy szárazföldi határátkelőt. Ezt a kört tovább szűkítve Szlovákia a Ráróspuszta- Raros közti hidat nevezte meg első helyen, míg Magyarország a Pösténypuszta-Petov hidat rangsorolta előre. A két híd (továbbiakban: két híd) felépítésére elindultak az előkészítő, tervező munkák kormányszinteken is.
2003-ban a magyar gazdasági és közlekedési miniszter az állami tartalékkészletből hídelemeket adott át a térségnek a két Ipoly-híd felépítésére. 2004-ben Szlovákiában megalakult az Ipoly-hidak újjáépítését szervező Polgári társulás. E szerveződés a magyar civil szervezet fogalmának felel meg. Vezetője Molnár Katalin bussai /Szlovákia/ lakos lett. 2005-ben a Szlovák parlament 40 millió szlovák koronát szavazott meg a hídépítő munkák elindítására.


Jól haladtak a tervek előkészületei is. Még ez évben megtartottuk Pösténypusztánál a híd alapkő letételét. Ez alkalomból az ideiglenesen megnyitott határátkelőt 7500-an vették igénybe. Úgy tűnt, hogy a következő évben a híd is megépül.


Nem így lett.


Elveszett a Szlovák parlament által megítélt támogatás és az építéshez adott hídelemek is a telephelyen rozsdásodnak. A miértekre adott válasz meghaladná e cikk terjedelmét, ezért ezzel most nem foglalkozom.


A civil szervezetek növekvő ereje


Nem törődhettünk bele, hogy a jó ügy, a hidak felépítése elvesszen.


A Szlovákiában megalakult polgári társulás és közös szervezetünk, az Ipoly hidak újjáépítését szervező szlovák-magyar szakbizottság megsokszorozta erőfeszítéseit. Erőt adott, hogy a térségi lakosság változatlanul kitartott mellettünk a nehézségek és határidőcsúszások ellenére is. Magunk mögött tudhattuk a térségi pártok önkormányzatok, civil szervezetek, és már az EU szervezetek, EU régiók támogatását is. Ha kellett naponta, hetente, havonta értékeltük a kialakult helyzetet és megtettük a szükséges intézkedéseket az előrehaladáshoz.


Az erőfeszítések eredménnyel jártak.


2007. VI. 18-án a két ország miniszterelnöke aláírta a „Közös múlt, Közös jövő a pályázatok tükrében” című megállapodást, amelynek 11. pontja nevesítette a két híd megépítését. 2007. XI. 6-án Párkányban a két ország külügyminisztere aláírta a két híd megépítéséről a kormányok megállapodását. Az egyezményt a Kormány 317/2007./XI.23/ számú rendeletével kihirdette. Elhárultak ezzel a megépítést gátló politikai akadályok. Felgyorsultak az engedélyezési eljárások. Már csak egy dolog hiányzott a kivitelezés megindításához, a pénz.


Mentőövet dobott az EU


A korábban megtett hangzatos nyilatkozatok ellenére egyik ország sem érezte annak szükségét, hogy legalább az országának prioritásaként megnevezett híd építési költségeit biztosítsa.


A Magyarország-Szlovákia Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007-2013 nevesítette a határon átnyúló hidak támogatását és ehhez a beruházási összeg 85%-át biztosította támogatásként. A támogatás elnyeréséhez szükséges pályázatot a NIF ZRT és Besztercebánya megye Önkormányzata nyújtotta be.


A pályázatot sikerült megnyerni.


Újabb pályázatok következtek, aminek eredményeképpen a napokban Pösténypuszta és Ráróspuszta térségében járók már azt is tudják, hogy mely cégek a hidak kivitelezői. A rárósi hidat ez év végéig, a pöstényi hidat a jövő év közepéig át kell adni a forgalomnak a hozzájuk vezető utakkal együtt.
Az ország más területeiről érkezők gyakran kérdezik tőlünk, hogy miért ilyen fontosak nekünk ezek a hidak, megépülésük esetén hová lehet ezeken átjutni?


A kérdésre egy szóval is tudok felelni, Egymáshoz.


Akinek ez a válasz kevés, azzal bővítem ki, hogy a rárósi hídon Alsósztregovára, Losoncra, Zólyomba lehet az eddigieknél jóval rövidebb úton eljutni. A pöstényi hídon Mikszáthfalva, Nagykürtös, Kékkő és ismét Zólyom irányába lehet kerülők nélkül eljutni.


Végezetül a politikai széljárás minden hektikussága ellenére is köszönet mindkét ország ciklusokon keresztül változó kormányainak, döntéshozó szervezeteinek, az ügyet támogató politikai szervezeteinek az eddig nyújtott támogatásért.


A helyi önkormányzatok, régiós szervezetek civil szervezetek és a térség szlovák és magyar lakosai támogatása nélkül még most is csak álom lenne a hidak helyreállítása. Mint fentebb már hivatkoztam rá, az EU támogatása nélkül sem épülne egy híd sem belátható ideig az Ipoly gyönyörű szép völgyében.

 

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu