Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter megújulása Debrecenben 2004/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter megújulása Debrecenben 2004/2

VI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Hajdúné dr. Csabai ÉvaA helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Feladatainak döntő részét a tulajdonába került vagyontárgyain keresztül valósítja meg. E vagyon milyensége, mennyisége és minősége egyúttal behatárolja és eldönti működési lehetőségét, kötelezettségeit, fejlesztési, beruházási koncepcióját.
A vagyon nyilvántartási kötelezettségeket és azok tartalmát központi jogszabályok írják elő az önkormányzatok számára. Az önkormányzat vagyonának döntő részét az ingatlanok képezik és általában egyedileg is nagy értékűek, ennek következtében meghatározó szerepet játszanak a vagyongazdálkodásban.
Az önkormányzatok ingatlanjainak tételes nyilvántartása, az Ingatlanvagyon-kataszter a kilencvenes években alakult ki, a 147/1992. (XI.6.) Kormányrendeletben előírt szerkezetben. Az ezt módosító 48/2001. (III.27.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok ingatlan nyilvántartásának átdolgozását és kiegészítését, továbbá az ingatlanvagyon egyedi értékelését írta elő.
A helyi önkormányzatok legkésőbb 2003. január 1-jéig voltak kötelesek Ingatlanvagyon-kataszterüket felülvizsgálni, módosítani (új adattartalommal feltölteni), illetve egyedileg értékelni, s a becsült értékekkel Ingatlanvagyon-kataszterüket kiegészíteni.
Tekintettel arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint az ország legnagyobb egységes közigazgatású önkormányzata – tetemes ingatlanvagyonnal rendelkezik, a fenti feladatok elvégzése igen jelentős munkát igényelt.
Az Önkormányzat a Költségvetésében 43 millió forintot különített el a végrehajtás pénzügyi finanszírozására és a Vagyonnyilvántartási Csoport 5 fős létszámán túl plusz munkaerőt is igénybe kellett venni a feladatellátáshoz.
Az első lépés a leltározás volt. Az ingatlanok tételszáma 2001. december 31-én közel 6 ezer darab, a társasházi külön albetéteket is számolva több mint 10 ezer darab volt. Ennek következtében a változások száma is nagytételben jelentkezett (ingatlanmegosztások, társasházzá alakítások, értékesítések, volt TSZ utak átvétele, stb.).
A Földhivataltól 2002. májusában digitális formában megkaptuk az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlan tulajdoni lapját, így aktuális, nyomtatható tulajdoni lappal rendelkeztünk. Szükséges volt az intézmények és a gazdasági társaságok kezelésében lévő ingatlanok műszaki adatainak átvizsgálása is.
Második lépésként az értékadatok vizsgálatát végeztük el. A 2001. december 31-i állapotot tekintve az ingatlanállomány 72 %-a érték nélkül szerepelt az Önkormányzat nyilvántartásában. A legnagyobb tételszámú csoportok: beépítetlen földterületek, idegen tulajdonnal beépített földterületek és közterületek nagy részének nem volt nyilvántartott értéke.
Intézkedési tervet készítettünk, amelyben pontosan meghatároztuk és ütemeztük a tennivalókat. Az előírt értékelés végrehajtásához szükség volt külső szakértők bevonására is. A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanok becsült értéke költség alapon, míg a forgalomképes vagyon értéke piaci összehasonlító módszerrel került meghatározásra. A földterületeket, telkeket és a lakásokat minden esetben piaci értéken, összehasonlító módszerrel értékeltük, forgalomképességüktől függetlenül. Az értékelést minden ingatlan esetében külön a telekre, külön az egyes épületekre, építményekre egyedileg kellett meghatározni.  Az újraértékelés az Európai Unió követelményeihez való igazodást is jelentette. Az eddig érték nélkül nyilvántartott ingatlanok esetében a becsült értékek megjelenése az Önkormányzat ugrásszerű vagyonnövekedését mutatta, s ezért is rendkívül felelősségteljes munkát, odafigyelést igényelt a helyes, szakszerű értékelés.
Nehezen tisztázódtak az önkormányzati ingatlanvagyon értékelése kapcsán a számviteli nyilvántartásokban elvégzendő feladatok. A szükséges információk hiányában a legtöbb önkormányzat tanácstalan volt, időnként maguk a könyvvizsgálók is.
2002. év végén a Pénzügyminisztérium tájékoztatót tett közzé, amelynek értelmében az eddig érték nélkül nyilvántartott ingatlanokat a megállapított becsült értéken kellett a továbbiakban szerepeltetni. A számviteli nyilvántartásokban megjelenő értékadatok egyeztetését, a bruttó értékek megbontását az épületekre, építményekre továbbá szükség esetén az értékek felvételét (pl. telek értékét, építmények értékét) 2002. december 31-i állapot szerint kellett elvégeznünk.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu