Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés (KMOP-2010-3.3.1.B)

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés (KMOP-2010-3.3.1.B)

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorVégső benyújtási határidő: 2010.szeptember 13.

Támogatás célja

A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

Rendelkezésre álló forrás 0,459 mrd forint

Pályázók köre

Online Lakásbiztosítás

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
– helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, (KSH 321)

Önkormányzati társulások esetén a pályázat benyújtója:
– Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364);
– Többcélú kistérségi társulás esetén maga a társulás (KSH 366);
– Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek pályázhatnak:
– Magyar Közút Nzrt.
– Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
– Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

Támogatható tevékenységek köre

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
A konstrukció keretében kizárólag a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott települések belterületet védő bel- és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési fejlesztései támogathatók.
– Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvédelmi szempontból indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése
– Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése,
– Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése
– Árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíztározók felújítása, fejlesztése
– Vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vízfolyásokon a pályázó önkormányzat által megvalósítandó, idegen tulajdonon aktiválható felújítás és/vagy fejlesztési munkák.

Támogatás mértéke 90 %

Támogatás összege 15-80 millió forint

Kiíró szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu