Vagyongazdálkodás Archívum - Page 3 of 6

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Sokszínű kerület dél – Budán XXII. kerület 2009/1

  XI. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Tevánné dr. Südi Annamária jegyző XXII. kerület

  1950. január elsejétől vált a főváros peremkerületévé a három összekapcsolódó, korábban egymás mellett jól megférő, virágzó település, Budafok, Nagytétény és Budatétény, annak minden előnyével és hátrányával együtt. A kerület földrajzi elhelyezkedése rendkívül előnyös, a főváros dél-nyugati részén, a Duna jobb partján fekszik. Közigazgatási területe 34,25 km2, lakónépessége több mint 55 000 fő. Északon a XI….

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Hegyvidék – a zöld kerület Budapest XII. kerület 2009/1

  XI. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Adminisztrátor

  A XII. kerület a főváros budai oldalának meghatározó kerülete, melynek táji, természeti és épített környezeti adottságai igen kedvezőek. Méreteit és lakottságát tekintve a budapesti középmezőnyben helyezkedik el, területe 26,67 km2, lakosainak száma meghaladja a 60 ezer főt. A lakosság iskolázottsága magas, szociális helyzete a budapesti és az országos átlagnál lényegesen kedvezőbb. Adottságainak köszönhetően a Hegyvidék…

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  A társulásokban rejlő lehetőségek felismerése 2009/5

  XI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Tarjányi Lászlóné körjegyző címzetes főjegyző Sirok Bükkszék Terpes

    Az önkormányzatok évek, mondhatni évtizedek óta előre kiszámíthatatlan állami támogatásokkal, elvonásokkal kezdik meg a következő évi tervező munkát. Egy azonban sajnos mindig előre látható: a lakosságszám, gyermeklétszám, ellátotti létszám csökkenése.  

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Egy kórházi vagyonkezelésbe adás margójára 2009/5

  XI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): dr. Benkár József főjegyző Heves megye

  A Heves megyei Önkormányzat Közgyűlése/továbbiakban: Önkormányzat úgy döntött, hogy vagyonkezelési szerződést köt a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete (továbbiakban: Kórház) további működtetésére a pályázati eljárás nyertesével, a HospInvest Zrt-vel (továbbiakban: vagyonkezelő-szolgáltató).  

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Kultúra-struktúra átalakítás 2009/4

  XI. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Halmos Csaba kulturális referens koordinátor Nagykanizsa

  A társadalmi haladást csak a társadalmat alkotó ember és közösségeinek kulturálódásával összhangban lehet megvalósítani. A közművelődés színterét jelentő közösségi tér egy jól kiépült, közművelődési és közgyűjteményi intézményhálózatra épül. Gazdag és színes programjaikkal, szolgáltatásaikkal jól szolgálják az állampolgárok kulturális igényeinek kielégítését, az értékőrzést és értékteremtést. Az önkormányzat kötelező feladatait elsősorban saját fenntartású közművelődési és közgyűjteményi intézményein…

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Megújuló Belváros Nagykanizsán 2009/4

  XI. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Cserti Csilla, Mihovics Zoltán

  „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő és szociális célú fejlesztése – belvárosi akcióterület terv” Nagykanizsa a következő években az Európai Uniós források felhasználásának segítségével jelentős fejlődés előtt áll. A város tudatosan készült ezek fogadására. Az előkészítő munkálatok már több mint két éve elkezdődtek, így napjainkra rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok, tervek és engedélyek. 2007-2013 között a…

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Közbeszerzés Magyarországon és Szentendrén 2008/5

  X. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Kirchhof Attila dr.

  Ma Magyarországon valamennyi önkormányzat hivatalára jelentős feladatot hárít a közbeszerzési kötelezettség, amelynek igazi jelentőségét az a tény adja, hogy az egyes országok GDP-jük jelentős hányadát költik el e jogilag szabályozott beszerzés keretében (Magyarországon ez a GDP kb. 5-8 %-a, Szentendrén a költségvetés kb. 20 %-a).A közpénzek elköltése versenysemleges, átlátható módon kell hogy történjen.  

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Az önkormányzati számvevőszéki ellenőrzés továbbfejlesztéséről 2000/6

  II. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató

  Az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzésére vonatkozó állami számvevőszéki feladatot több magas szintű jogszabály határozza meg. A hatályos jogszabályokból kiindulva arra keresem a választ, hogy milyen "saját erős" számvevőségi lehetőség van – a jelenlegi jogi keretek között, törvénymódosítás(ok) nélkül – a mainál hatékonyabb ellenőrzésre az államháztartás ezen alrendszerében.  

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu