Vagyongazdálkodás Archívum - Page 5 of 6

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  A vállalkozó önkormányzat 2002/5

  IV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Dr. Tóth László megyei aljegyző

  Amerika-szerte kialakulóban van egy új közigazgatási modell: a vállalkozó önkormányzat. Célja, hogy a közösségi szektorban is a gazdasági erőforrásokat a legtermelékenyebb és leghatékonyabb intézmények, vállalatok használják, az ehhez szükséges humán és anyagi feltételeket ide irányítsák. (David-Osborne-Ted Gaebler: Új utak a közigazgatásban, Vállalkozói szellem a közösségi szektorban, Kossuth Könyvkiadó 1994.)  

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Tanuszodák a PPP. konstrukcióban 2008/3

  X. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző Marcali

  A sportlétesítmények fejlesztési és működési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004.(VI.8.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Nemzeti Sporthivatal a magyarországi megyékben hiányzó vagy nem elégséges sportlétesítmény-kapacitások komplex „PPP” (Public Private Partnership) konstrukció keretében történő fejlesztéshez szakmai támogatást és szolgáltatói díj hozzájárulást nyújt. Ennek keretében valósul meg a Marcali – Lengyeltóti – Nagyatád – Tab uszoda építés projektje….

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Anomáliák a vagyonkezelői jog körül 2008/3

  X. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): dr. Benkár József főjegyző

  Az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának vagyonkezelési jogát a 2005. évi XCII. tv. (Tv.) szabályozta és léptette hatályba 2007. január 1-i hatállyal. A Tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-t és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-t (Áht.) módosító rendelkezései szerint egyértelműnek tűnik, hogy a vagyonkezelés és az ahhoz kapcsolódó közfeladat…

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Az önkormányzati vagyongazdálkodás jövője 2008/1

  X. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző Komárom

  A hazai önkormányzatok többsége nem, vagy csak korlátozottan használja ki a vagyongazdálkodásban rejlő valódi lehetőségeket. Az ezzel kapcsolatos tevékenységük a jogszabályokban előírt feladatok teljesítésére korlátozódik, amely a vagyontárgyak nyilvántartásában, működtetésében, és – anyagi lehetőségeikhez mérten – műszaki állapotának megóvásában merül ki.  

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Önkormányzati gazdálkodás 2002/3

  IV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Kőfalvi Aranka Tolna Megyei Önkormányzat

  „Intézményfenntartó társulások.” Ezt a rövid jelzőt kapták a megyei önkormányzatok hosszú időn át, ha szó esett róluk. E summás megállapítás ma már nem állja meg a helyét, hiszen egyrészt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1994. évi módosításakor ezen a téren változás következett be, másrészt a megyei önkormányzatok választott testületei feladatok vállalásával, a…

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  A vagyon kezelésétől a tulajdonosi felelősség érvényesüléséig 2001/1

  III. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Pitti Zoltán

  Az önkormányzati törvény elfogadását követően 10 évvel ezelőtt kezdődött meg a helyi közösségek saját tulajdonú vagyonhoz juttatása. Ennek módozatai sokszínűek: voltak vagyontárgyak, amelyek az Ötv tételes felsorolása alapján automatikusan kerültek helyi tulajdonba, más vagyontárgyak az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás újszerű szabályozása révén a feladattal együtt cseréltek tulajdonost, nem kevés ügyben a vagyonátadó bizottságok…

 • Cikkek / Vagyongazdálkodás

  Vásárosnamény hívja, várja 2007/5

  IX. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Lipták József címzetes főjegyző

  A „Bereg kapuja”-ként ismert, vendégszerető kisvárosunk az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza-Szamos-Kraszna folyók találkozásánál fekszik. Nyíregyházáról az ország egyik legszebbnek tartott közútján, a 41. sz. főúton közelíthető meg, de az 50 km-es távolság vasúton is megtehető. A három folyó döntően meghatározza a településszerkezetet és a város további fejlődését.  

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu