Egy éve működnek a Kormányablakok

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Csongrád Megye

Egy éve működnek a Kormányablakok

XIV. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Mezeyné dr. Harangozó Ildikó
ügyfélszolgálati osztályvezető
Szeged
Csongrád Megyei Kormányablak

Csongrád azon kevés megyék egyike, amelyben a tavaly január 1-jei indulás óta két városban működik Kormányablak: Szegeden a Megyeháza földszintjén, Hódmezővásárhelyen pedig a Városházán. A szegedi Kormányablakban négy, a hódmezővásárhelyiben pedig kettő munkaállomásnál fogadják az ügyfeleket. A munkatársak egy év alatt több mint 12 ezer ügyfél 15 ezer ügyében jártak el. Munkanapokon reggel 8-tól este 8 óráig várják az állampolgárokat a hivatalokban, de a szegedi Kormányablakba már a Paprika és Toros fesztiválon betekinthettek az érdeklődők: a kollégák kihelyezett ügyfélfogadással népszerűsítették az új állami szolgáltatást.

A szegedi kormányablak

16.jpg

A nagyobb forgalmat bonyolító ügyfélszolgálat a városközpontban van, közel a helyközi és a helyi tömegközlekedés fontos csomópontjaihoz. Talán ennek a kedvező fekvésnek is köszönhető, hogy az első napoktól kezdve nagy számban érkeznek ügyfelek Szegedről, a környék településiről, de az országhatáron túlról is. Sokan intézik itt a családtámogatási ellátások igénylését (családi pótlék, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, terhességi gyermekágyi segély),  mások ügyfélkapu létesítése, egyéni vállalkozási tevékenység kapcsán felmerülő ügyintézés, szociális ellátások, személyi okmányok kiállítása, nyugdíjhoz és egészségbiztosításhoz kapcsolódó ügyekben keresik fel az ügyfélszolgálatot. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból is üdvözölték azt a kezdeményezést, amit az itteni kollégák alkalmaztak először a gyakorlatban: az érettségire történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárásban – ügyfélkapu nyitásával – diákok százait segítették a gyors, egyszerű ügyintézésben. Folyamatosan érkeznek az ügyfelek a mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési- és átalakítási támogatása miatt is. Egyre többen igénylik az Alaptörvény dedikált példányait, és a Díszkiadást.

Mivel a szegedi Kormányablak a törzshivatallal és a Szociális és Gyámhivatalával egy épületben van, nagyon sok olyan ügy kerül az ügyintézők elé, amely nem tartozik a Kormányablakok hatáskörébe, sőt, olyan ügyek is előfordulnak, amelyek nem államigazgatási ügyek (pl. bírósági, végrehajtási, biztosítási illetve bankügyek). Ilyen esetekben általános felvilágosítással, segítségnyújtással állnak az ügyfelek rendelkezésére a felkészült munkatársak. Az elmúlt egy év alatt előfordultak érdekes, emlékezetes ügyek is. Egyszer egy ügyfél egy I. világháború előtt kibocsátott életbiztosítási kötvénnyel érkezett, ami olyan nagy volt, hogy még lefénymásolni sem lehetett egyben. Volt, aki az Egyesült Államokból hazaérkezvén a szegedi ügyfélszolgálatra jött először tanácsot kérni, hogy hová forduljon a doboznyi kárpótlási jegyével. A legemlékezetesebb történetek az egyszerűsített honosítási illetve visszahonosítási kérelmek benyújtásához kötődnek. Szeged közel van az országhatárhoz, ezért Arad és Temes megyékből, valamint a Délvidékről, rendkívül sokan keresik fel emiatt a szegedi Kormányablakot: volt olyan székely család, akik egész éjjel utaztak azért, hogy itt adhassák be kérelmüket. Az 5000. ügyfélként köszöntött aradi házaspár fia pedig New York-ból jött haza azért, hogy a szegedi Kormányablakban adhassa be állampolgársági beadványát a szüleivel együtt.

A hódmezővásárhelyi Kormányablak

A megyejogú városban a Kormányablakot leggyakrabban családtámogatási ügyekkel keresik fel. Ez azért alakult így, mert Hódmezővásárhelyen az Államkincstárnak nincs ügyfélszolgálata, így az ottani családoknak igen előnyös, hogy ilyen jellegű ügyeikkel nem kell Szegedre utazniuk. Egyre gyakoribb a különböző szociális támogatási formák iránti érdeklődés, egyszeri segélyek igénylése a Nyugdíjbiztosító Igazgatóságtól, Egészségbiztosítási Pénztártól. Az idősebb, beteg ügyfelek az ügyfélszolgálaton adják be a fogyatékossági támogatás iránti kérelmeiket is. A devizahiteleiket törleszteni nem tudó családok részéről 2011 év vége óta sokan érdeklődnek a Nemzeti Eszközkezelő által biztosított program iránt is. Több alkalommal segítettek kollégáink honosítási kérelmeinek ünnepélyes átvételében a hódmezővásárhelyi kormányablakban. A megyejogú város Polgármesteri Hivatalához rendszeresen érkeznek délvidéki csoportok. Az ottani kormányablak ötezredik ügyfelét is érdekes sajtóeseményen köszöntötték: az ügyfélszolgálat falán ekkor helyezték el azt az alkotást, amely a kormányhivatalok által meghirdetett művészeti pályázatot megnyerte. A „Változatos Megyéink az Európai Unióban” című, a közigazgatás átalakításával kapcsolatos pályázaton Szabó Klára Petra vásárhelyi illetőségű fiatal művész szerepelt a legsikeresebben, aki saját családtagjait, barátai festette meg munkájában. A „Tamás, Mária, Jucus, Bence, Edit – Ablakok” című képsorozatával az volt a szándéka, hogy kifejezze: a kormányablakokban bárki korra és nemre való tekintet nélkül intézheti hivatali ügyeit. A képeken látható családtagok egyike, a festő édesanyja, Jucus, azaz Szabó Péterné is jelen volt az alkotás átadásán. 

Mindig szem előtt

A 2011. január 3-i nyitás óta az új szervezet felállítása és az ügyintézés megfelelő szakmai színvonalának biztosítása mellett folyamatos feladatot jelent a Kormányablakok megismertetése a nagyközönséggel, elérni azt, hogy bekerüljön a köztudatba. Több nagyon sikeres sajtóeseményt rendeztek az év során, melyek a Kormányablakok működéséhez kapcsolódtak. Talán a legemlékezetesebb alkalom az volt, amikor 2011. március 17-én a szegedi Kormányablakban ünnepélyes keretek között 35 egyszerűsített honosítási kérelmet nyújtottak be temesvári, délvidéki és aradi magyarok. A kérelmezők között volt Tóró T. Tibor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke és családja, Pál Károly a Vajdasági Magyarok Szövetségének ügyvezető alelnöke és Nagy István az Arad megyei EMNT elnöke is. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani a határon túli magyar szervezetekkel, akik elégedettek az ügyintézés gyorsaságával és színvonalával, ennek eredményeként szívesen irányítják ide a velük kapcsolatba került ügyfeleket. Az ügyfélszolgálat népszerűsítése érdekében egészen szokatlan lehetőségekkel is éltek már: 2011. szeptember 30. és október 2. között a IV. Szegedi Paprikafesztiválra a Kormányablakok munkatársai kitelepültek. A fesztiválra kilátogató közönségnek bemutatták az ügyfélszolgálat tevékenységét, a feladatkörbe tartozó ügyekben nyújtottak tájékoztatást, a fesztiváli helyszínen befogadható kérelmeket vettek át és felállították az Alaptörvény Asztalát. A munkatársak a néhány nappal korábban meghirdetett, devizahiteleseket megsegítő kormányprogram részleteiről is felkészültek, erről is szerezhettek információkat az érdeklődők. A fesztiváli Kormányablakot több mint négyszázan keresték fel a hétvége alatt, ami azt jelezte, hogy népszerű volt a kezdeményezés. A sikeren felbuzdulva a 2012. március 1-4. között, Szeged főterén megrendezett III. Toros és Pálinkafesztiválon is felállították a Kormányhivatal standját. A közönség és a sajtó érdeklődése ezúttal is igazolta a várakozásokat.

m15.jpg

Tájékoztató anyagaikat az ilyen és hasonló rendezvényeken, illetve a szakigazgatási vagy más szervek ügyfélszolgálatain is hozzáférhetővé teszik, de érkezett már felkérés nyugdíjas klubok, különböző oktatási intézmények részéről a Kormányablakok tevékenységéről szóló ismertető előadások, bemutató órák megtartására is.

Összehangolt munka az államigazgatási szervezetekkel

Új szervezet lévén, másik nagyon fontos feladatuk, hogy beilleszkedjenek a hivatali szervezetrendszerbe és megtalálják a módját annak, hogy a különböző szervek munkáját minél hatékonyabban segíthessék. Jó kapcsolatot, hatékony együttműködést alakítottak ki a Kormányhivatal különböző szervezeti egységeivel, a megyei államigazgatási szervekkel, egyéb hivatalokkal. Itt külön ki kell emelni a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságának munkatársaival meglévő kiemelkedően jó napi kapcsolatot, akik a hatáskörükbe tartozó ügyekben több alkalommal képzést tartottak az ügyfélszolgálatos munkatársak részére. A honosítási ügykör kapcsán kiemelkedően értékes segítséget és támogatást nyújtanak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának munkatársai, személyes szakmai megbeszélések és telefonos egyeztetések útján. A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala munkatársaival is folyamatos az együttműködés: 2011. július 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatásával kapcsolatos ügykörben a szegedi Kormányablaknál számos ügyfél fordult meg a hivatali órákon túl (16.30 után) tájékoztatást kérve, vagy a kérelmek benyújtása miatt. A szegedi Kormányablakban a Kormányhivatal Oktatási Főosztályának tevékenységét is segítették azzal, hogy a szervezett érettségi vizsgákra jelentkező ügyfeleket fogadták, teljes körű tájékoztatást és segítséget nyújtottak a jelentkezési lapok kitöltéséhez.

A Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Szervvel is szorosan együttműködnek, szakmai összefoglalókkal, személyes megbeszélésekkel segítik egymás napi munkáját. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel is jó kapcsolatban vannak, a Kormányablakokhoz érkező fogyasztóvédelmi ügyek tapasztalatait szakmai értekezleten tárgyalták meg. A hódmezővásárhelyi Kormányablak elhelyezkedéséből adódóan nagyon jó kapcsolatot ápol a Polgármesteri Hivatal szerveivel, például a Népjóléti Irodával, Okmányirodával, és az anyakönyvvezetőkkel.

A téli igazgatási szünet ideje alatt a Kormányablakokban tartottak ügyfélfogadást a Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Szerv, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda munkatársai. Az összevont ügyelet – melyet előzetesen a sajtóban meghirdettek – mindamellett, hogy elnyerte az ügyfelek tetszését és erősítette az érintett szervek szakmai együttműködését, a Kormányhivatal számára költségmegtakarítást is eredményezett.

Folytatásra készen

A Csongrád megyei tapasztalatokat összefoglalva elmondható, hogy az ügyfelek körében kedvező fogadtatásra találtak a Kormányablakok, szívesen jönnek ügyeiket intézni és elégedetten távoznak. Bátran lehet feltételezni azt, hogy a jelenleg működő Kormányablakok szilárd alapját képezik majd a 2013-ig kialakítandó Kormányablak-hálózatnak. Az emberekben azonban még nem tudatosult a hétköznap késő esti, illetve a péntek délutáni ügyintézési lehetőség, ilyenkor kevesebben látogatnak el a Kormányablakokba, mint a délelőtti vagy kora délutáni órákban. A jelenleg működő ügyfélszolgálatokkal tehát sikeresen zajlik a „próbaüzem”, azonban nagyon sok feladat van még hátra addig, hogy 2013-ra az ügyfelek valamennyi hatósági ügyüket a Kormányablakokban intézhessék.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu